CS/Prabhupada 0151 - Musíme se učit od Acaryů

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0150
Následující stránka - Video 0152 Go-next.png

Musíme se učit od Acaryů
- Prabhupāda 0151


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

Vytváříme si tedy různé plány, ale nikdy nebudou úspěšné. To jsem již vysvětlil včera večer, že přemýšlíme nezávisle, že nezávisle plánujeme tolik věci, abychom byli šťastní. Není to možné. Prostě není. Je to jen iluzorní hra máji. Daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā. Nemůžete ji překonat. A co je ta největší iluze? Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Pokud se odevzdáme Krišovi, obnovíme naše původní postavení. Což je...Vědomí Krišny znamená, že místo toho, abyste ve vědomí uchovávali tolik věcí... To je znečištěné vědomí...To pravé... Každý má vědomí, tak to je, ale naše vědomí je znečíštěné. Musíme jej tedy očistit. Očištění vědomí se rovná bhakti. Bhakti, jak je definována v Nárada Pančarátře...Rúpa Gósvámí, Rúpa Gósvámí říká,

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

To je prvotřídn bhakti, která není nijak motivována. Anyābhilā... V tomto materiálním světě, pod vládou hmotné přírody... Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ, ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartā... (BG 3.27). Jsme plně pod vládou prakriti, hmotné přírody. Protože jsme však pošetilí, zapomněli jsme na naše postavení, a proto je tu ahaṅkāra, nepravá ahaṅkāra. Toto je ta nepravá ahaṅkāra: "Jsem Ind," "Jsem Američan," "Jsem bráhmana," "Jsem kšatrija." To je nepravá ahaṅkāra. Nárada Pančarátra proto říká sarvopādhi-vinirmuktaṁ (CC Madhya 19.170). Musíme se tedy osvobodit, očistit od všech těchto označení, kdy si myslíme, že jsme Ind, Američan, toto či ono... Sarvopādhi vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam. Když se očistíme, nirmalam, když budeme prosti označení, pak pochopíme, že jsme nedílnými součástmi Krišny. Ahaṁ brahmāsmi.

To je ahaṁ brahmāsmi. Krišna je Para-brahman. Tak je popsán ve Šrímad Bhagavad gítě. Ardžuna...Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān puruṣaṁ śāśvatam ādyam (BG 10.12). Ardžuna to uznal a řekl, "Jsi uznáván všemi autoritami." Prahláda Mahárádža je jedním z těchto autorit. Všechny už jsem je popsal dříve. Brahmá je autoritou, Pán Šiva, Kapila jsou též autoritami. Kumára, čtyří Kumárové, jsou autoritami a Manu je též autoritou. Podobně je tomu i u Prahlády Mahárádži. Džanaka Mahárádža je též autoritou. To je dvanáct autorit. A Ardžuna potvrzuje, "Ty Sám říkáš, že jsi Nejvyšším Pánem," mattaḥ parataraṁ nānyat (BG 7.7), "a po vyslechnutí Bhagavad gíty Tě i já přijímám jako Para-brahman. A nejen to, také všechny autority Tě tak také přijímají." A v nedávné době Rámánudžáčárja, Madhváčárja, všichni tito áčárjové, také přijímali Krišnu. Dokonce i Šankaráčárja přijímal Krišnu. Sa bhagavān svayaṁ kṛṣṇaḥ. Krišna je tedy přijímán jako Nejvyšší Osobnost Božství všemi áčárji.

Musíme se učit od áčárjů, ne od nějakých obyčejných lidí či nějakých samozvaných áčárjů. No. Ne nám nepomůže. Tak jako když... Někdy u soudu můžeme předložit rozhodnutí jiného soudu, a to je přijímáno velice vážně, protože je to autorita. Nemůžeme si vytvořit vlastní rozsudek. Podobně se v Bhagavad gítě doporučuje ācāryopāsanaṁ Musíme jít za áčarjou. Ācāryavān puruṣo veda: "Ten, kdo přijal áčárju v učednické posloupnosti, rozumí věcem." Všichni áčárjové tedy přijali Krišnu, Nejvyšší Osobnost Božství. Nárarda Jej přijal, Vjásadéva též, Ardžuna Jej také přijal, a ten sám osobně naslouchal Krišnovi, Bhagavad gítě. A Pán Brahmá též. Včera se někdo zeptal, zda Krišnovo jméno existovalo před Dvápara jugou. Ale ano, existovalo. V šástře též najdeme Krišnovo jméno. Ve Védách, v Atharva Védě a dalších, najdeme Krišnovo jméno. A v Brahma samhitě - Pán Brahmá sepsal Brahma samhitu - je jasně vysvětleno, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1), anādir ādiḥ. Anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (Bs. 5.1). Krišna také říká, mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8). Sarvasya znamená, že jsou zahrnuti všichni dévatové, všechny živé bytosti, všechno. Védánta také říká, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Krišna je tedy Nejvyšší Osobou, īśvaraḥ paramam, jako to říká Pán Brahmá. On je tím, kdo šíří védské poznání, a Krišna také říká, vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). To je ten nejvyšší cíl.