CS/Prabhupada 0150 - Neměli bychom zanechat opěvování

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0149
Následující stránka - Video 0151 Go-next.png

Neměli bychom zanechat opěvování
- Prabhupāda 0150


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Athāpi te deva padāmbuja-dvayaṁ prasāda-leśānugṛhīta eva hi, jānāti tattvaṁ na cānya eko 'pi ciram vicinvan (SB 10.14.29). Ti, komu se poštěstilo získat bezpříčinnou Krišnovu milost, mohou Krišnu pochopit. Ostatní, na cānya eko 'pi ciram vicinvan. Ciram znamená po dlouhou dobu, po mnoho let, mohou spekulovat o tom, co je Bůh, nebo co je Krišna, ale takový proces jim nepomůže. Existuje mnoho védských citátů ve stejném duchu:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
(CC Madhya 17.136)

Krišna, Jeho jméno, Jeho sláva, Jeho vlastnosti, Jeho činnosti... Śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved... Nāmādi znamená "počínající od svatého jména." Není to tedy možné...Budeme-li zůstávat na hmotné úrovni, pak se můžeme modlit po tisíc let, ale bude to těžké. Tomu se říká námáparádha. Svaté jméno je ovšem tak mocné, že dokonce i když jen zpíváte s přestupky, postupně vás i tak očístí. Proto bychom nikdy neměli přestat se zpíváním svatého jména. Za jakýchkoli okolnosti byste měli dál zpívat Hare Krišna. To varování tady však říká, že budeme-li se držet hmotné úrovně, nebume schopni Krišnu pochopit. Jeho svaté jméno, Jeho vlastnosti, Jeho podobu, Jeho činnosti. Nebude to možné. Lze toho dosáhnout procesem bhakti. A když se dostanete na úroveň porozumění Krišnovi, okamžitě budete vhodnými kandidáty na přemístění do duchovního světa. To je...Krišna také říká v Bhagavad gítě, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9).