CS/Prabhupada 0160 - Krišna protestuje

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0159
Následující stránka - Video 0161 Go-next.png

Krišna protestuje
- Prabhupāda 0160


Conversation at Airport -- October 26, 1973, Bombay

Takže naše hnutí pro vědomí Krišny je na vzdělávání lidí, aby pochopili hodnotu života. Moderní systém vzdělávání a civilizace je natolik vyčerpaná, že lidé zapomněli na hodnotu života. Obecně platí, že v tomto hmotném světě každý zapomíná na hodnotu života, ale lidská forma života je šance jak probudit význam života. Ve Šrímad-Bhágavatame je uvedeno, parābhavas tāvad abodha-jāto yāvan na jijñāsata ātma-tattvam. Tak dlouho člověk není probuzen k vědomí seberealizace, hloupá živá bytost, ať dělá cokoliv, je to pro ni prohra. Tato prohra se děje v nižších životních druzích, protože nemohou pochopit, jaká je hodnota života. Jejich vědomí není pokročilé. Ale i v lidské formě života, se děje stejná prohra, tak to není moc dobrá civilizace. To je téměř zvířecí civilizace. Āhāra-nidrā-bhaya-maithunaṁ ca samānyā etat paśubhir narāṇām. Pokud jsou lidé zaměstnáni pouze ve čtyřech principech tělesných potřeb - jedení, spaní, páření a bránění - to je i ve zvířecím životě, takže to není velmi vyspělá civilizace. Takže naše snaha hnutí pro vědomí Krišny je vzdělávat lidi, aby přišli k zodpovědnosti lidského života. To je naše Védská civilizace. Problém života není problém na několik let této délky života. Skutečným problémem života je, jak vyřešit koloběh zrození, smrti, stáří a nemoc.

To je pokyn Bhagavad-gíty. Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9). Lidé jsou zatížení tolika problémy života, ale skutečným problémem života je, jak zastavit zrození, smrt, stáří a nemoc. Takže lidé jsou bezcitní. Stali se tak tupými, že nerozumí problému života. Dávno, velmi dávno, když Viśvāmitra Muni viděl Maharaja Daśaratha, tak se Maharaja Daśaratha dotazoval od Viśvāmitra Muni, aihistaṁ yat taṁ punar janma jayaya: "Můj drahý pane, to pokušení se zvítězit nad smrtí, jak se tato činnost provádí v klidu? Je tam nějaké vyrušení? Tak toto je naše Védská civilizace, jak zvítězit nad plození, smrtí, stářím a nemocí. Ale v moderní době neexistuje žádné takové poznání, ani se nikdo o to nezajímá. Dokonce i velcí, velcí profesoři, oni nevědí co je po životě. Nevěří ani, že existuje život po smrti. Tak toto se děje v zaslepené civilizaci. My se je snažíme trochu vzdělávat, že smysl života, speciálně v lidském těle, se liší od tělesných životních potřeb: jedení, spaní, páření a bránění. V Bhagavad-gítě je také řečeno, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye: (BG 7.3) "Z mnoha milionů osob se jeden může pokusit být úspěšný ve svém životě." Siddhaye, siddhi. To je siddhi, jak porazit rození, smrt, stáří a nemoc. A manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye: (BG 7.3) Moderní civilizovaný člověk je tak tupý, že neví, co je siddhi. Myslí si, že "Pokud dostanu nějaké peníze a jeden bungalov a jedno auto, to je siddhi." To není siddhi. Můžete na pár let dostat velmi pěkný bungalov, auto, pěknou rodinu. Ale v jakémkoliv momentě tato situace skončí a musíte přijmout jiné tělo. To že nevíte. A ani se nestarají aby věděli. Takže oni se staly tak tupý, i když jsou velmi pyšní na vzdělání, pokrok civilizace. Ale my protestujeme, protestujeme. Já neprotestuji. Krišna protestuje.

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ
(BG 7.15)

Tito darebáci, nejnižší lidského druhu, neustále zaměstnáni v hříšných činnostech, takové osoby se nepřipojují do vědomí Krišny. "Ne. Existuje tolik vzdělaných MA, PhD." Kṛṣṇa říká, māyayāpahṛta-jñānāḥ. "Zdá se, že jsou velmi vzdělaní, ale jejich skutečné poznání je ukradené Májou. " Āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. Tato ateistická civilizace je velmi nebezpečná. Lidé trpí z tohoto důvodu. Ale oni nejsou velmi vážní. Proto jsou adresování Krišnou jako mūḍhāḥ, Rascals. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ. Takže se snažíme trochu, aby se tito mūḍhovia, mūḍha civilizace, aby přišli do světla duchovního života. To je náš pokorný pokus. Ale to už bylo řečeno, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu: (BG 7.3) "Z mnoha milionů osob pouze někteří mohou porozumět." Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye. Ale to neznamená, že bychom měli přestat. Podobně jako v naší škole, ve školních časech, Sir Asutosh Mukherjee začal provádět nějaké vyšší studium, postgraduální studijní kurzy na univerzitě. Chodili tam jeden, dva studenti, ale i tak ten předmět se udržoval na náklady tisíce rupií. nebralo se v úvahu, že tam chodí jen jeden, či dva studenti. Podobně to hnutí pro vědomí Krišny, musí jít dál. Nezáleží na tom, že hloupí lidé, to nechápou, nebo nepřijdou na to. Musíme dělat naši propagandu. Velice vám děkuji.