CS/Prabhupada 0191 - Vrindávanský život znamená - ovládat Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0190
Následující stránka - Video 0192 Go-next.png

Vrindávanský život znamená - ovládat Krišnu
- Prabhupāda 0191


Lecture on SB 6.1.52 -- Detroit, August 5, 1975

Prabhupáda: Krišnovou milostí, milostí gurua, taky, taky .. Nepokoušejte se někomu sebrat milost. Guru kṛṣṇa kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja. Milostí gurua člověk získá Krišnu. A kṛṣṇa sei tomāra, kṛṣṇa dite pāro. Přistoupit ke guruovi znamená prostě od něj prosit Krišnu. Kṛṣṇa sei tomāra. Protože je oddaný Krišnu. Krišna je pán, ale kdo může ovládat Krišnu? Jeho oddaný. Krišna je nejvyšší vládce, ale On je ovládán svými oddanými. To je, Krišna je bhakti-vatsala. Tak jako velký otec, soudce Nejvyššího soudu a ... Je jeden příběh jako Premiér Gladstone, když ho někdo přišel navštívit. A Pán Gladstone ho nechal informovat, že "Čekejte. Jsem zaneprázdněný." Takže on čekal hodiny, pak začal být zvědavý: "Co tento džentlmen dělá?" Tak se chtěl podívat dovnitř, aby ... On si hrál na koně a na zádech měl dítě. Takový byznys dělal. Chápete? Premiér, on ovládá Britské Impérium, ale z náklonnosti se nechá ovládat dítětem.

Tak podobně, Krišna je nejvyšší vládce.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

On je nejvyšší vládce, ale on je ovládán svými oddanými, Śrīmatī Rādhārāṇī. On je ovládán. Takže to není snadné tomu porozumět jaká je zábava mezi ... Ale Krišna dobrovolně souhlasil aby byl ovládán Svým oddaným. To je Krišnova povaha. Tak jako matka Yaśodā. Matka Yaśodā ovládá Krišnu, svazuje Ho: "Ty jsi velice neposlušný, Já tě svážu." Matka Yaśodā má hůlku, a Krišna pláče. Krišna pláče. Tyto věci studujte. To stojí v Šrímad-Bhágavatamu, Modlitby královny Kúnti, jak oceňuje, že "Můj drahý Krišna, Ty jsi Nejvyšší. Ale když pláčeš pod hůlkou Matky Yaśody, tuto událost si přeji vidět. " Takže Krišna je bhakta-vatsala, On je nejvyšší vládce. Ale oddaný jako Matka Yaśodā, a oddaný jako Rādhārāṇī, oddaný jako gópie, oddaný jako pasáčci, oni mohou ovládat Krišnu. To je život ve Vrindávanu.

Takže Krišna vědomé hnutí se Vás tam pokouší dostat. Hloupé osoby, oni jsou mimo. Oni nevědí jakou hodnotu má toto Kršna vědomé hnutí. Oni se pokoušejí dát lidské společnosti nejvyšší přínos, postavení. Nechtějí splynout v jedno s Bohem, ale dávají právo řízení Bohu. Toto je Krišna vědomé hnutí.

Velice moc Vám děkuji.