CS/Prabhupada 0192 - Vyzvedněte celou lidskou společnost z temnoty

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0191
Následující stránka - Video 0193 Go-next.png

Vyzvedněte celou lidskou společnost z temnoty
- Prabhupāda 0192


Lecture on SB 6.1.62 -- Vrndavana, August 29, 1975

V Bhagavad gítě je řečeno, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān, puruṣaṁ śāśvatam adyam (BG 10.12). Krišna, Pán, je popsán jako puruša, a živé bytosti jsou popsány jako prakṛti. Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā, jīva-bhūto mahā-bāho yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Krišna to vysvětlil. Existuje hmotná energie a duchovní energie. Takže, jīva-bhūta. Jīva-bhūta., živé bytosti, oni jsou popsány jako prakṛti, a prakṛti znamená ženy. A Krišna je popsán jako puruša. Takže puruṣa je uživatel a prakṛti je užívána. Nemyslete si, že "užívaná" znamená prostě sex. Ne. "Užívaná" rozumí podrobena, řídit se pokynem puruṣi. To je Krišnovo a naše postavení. My jsme nedělitelné částI, tak jako ruce a nohy jsou nedělitelné částmi těla. Takže povinnost rukou a nohou je poslouchat rozkazy. Řeknu mým nohám, "Odneste mě tam." Oni to ... Okamžitě to udělají. Mé ruce - "Vezměte to." Já to vezmu. Ruka to vezme. Takže to je prakṛti a puruṣa. Puruṣa poroučí, a prakṛti plní povinnost. To je opravdové ..., ne že jakmile řekneme prakṛti a puruṣa , tak okamžitě myslíme na sex. Ne. Znamená to ... Prakṛti znamená poslušnost, poslouchat puruṣu. To je přirozený způsob. V západních zemích se lidé uměle pokoušejí stát rovnocenní, ale to od přírody není možné. A neexistuje otázka podřazenosti a nadřazenosti. Neexistuje taková otázka. Tak jako na začátku, yato vā imani bhūtāni jayante. Janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Kde tento vztah puruṣa a prakṛti začal? Janmādy asya yataḥ. Začal Absolutní Pravdou. Proto Absolutní Pravda je Rādhā-Kṛṣṇa, ta samá puruṣa and prakṛti. Ale Rādhārāṇī je služebník, slouží. Rādhārāṇī je takový expert, že Ona vždy přiláká Krišnu Svou službou. To je postavení Rādhārāṇī. Krišna se jmenuje Madana-Mohana. Zde ve Vṛndāvane, tady je Madana-Mohana, a Rādhārāṇī se jmenuje Madana-Mohana-Mohinī. Krišna je akraktívní že ... My jsme přitahováni Amorem, a Krišna přitahuje Amora. Proto Jeho jméno je Madana-Mohana. A Rādhārāṇī je tak úžasná, že Ona přiláká Krišnu. Proto Ona je nejúžasnější. Ve Vṛndāvanu, jsou proto lidé více zvyklý zpívat Rādhārāṇī'no jméno více než Krišnovo jméno - "Jaya Rādhe." Ano pokud chcete Krišnovu přízeň, pokuste se potěšit Rādhārāṇī. Takže toto je způsob.

Nyní zde je řečeno, mana madana-vepitam: "Mysl byla rozrušená." Takže toto rozrušení bude trvat dokud člověka nepřitahuje Madana Mohana. Pokud nás nebude přitahovat Madana Mohana, tak tak dlouho jako nejsme přitahován Madana Mohanem, tak musíme být přitahován Madan, Madana -vepitam. To je ten proces. A dokud nedokážete ovládat svou mysl, dokud nejste schopen ovládat svou mysl, tak abyste nebyli rozrušení Madan, tak není možné dosáhnout osvobození, nebo spásu. Konečným cílem lidského života je to jak se osvobodit z hmotného zapletení, opakované rození se, smrt a tři druhy utrpení. To je dokonalost. Oni nevědí co je smyslem života, co je to dokonalost života, celý svět. Speciálně v tomto věku jsou tak pokleslí, že oni nevědí co je smysl života. Všechny tyto velké, velké politické strany, filozofové, vědci, oni nemají poznání. Oni jsou v temnotě. Proto se to jmenuje iluze, v temnotě. Ale my rozumíme, že Krišna je sūrya sama: "Krišna je jako slunce." Kṛṣṇa sūrya-sama; māyā andhakāra: A tato temnota znamená máyá."

kṛṣṇa sūrya-sama; māyā andhakāra
yāhāṅ kṛṣṇa, tāhāṅ nāhi māyāra adhikāra
(CC Madhya 22.31)

Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Toto je proces.

Takže toto je úžasná věda. Krišna vědomé hnutí je nejvíce vědecké hnutí zaměřené na to jak se celá lidská společnost může dostat pryč z oblasti nevědomosti.