CS/Prabhupada 0210 - Celá Bhakti-marga /cesta oddanosti/ závisí na milosti Pána

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0209
Následující stránka - Video 0211 Go-next.png

Celá Bhakti-marga /cesta oddanosti/ závisí na milosti Pána
- Prabhupāda 0210


Lecture on SB 1.15.30 -- Los Angeles, December 8, 1973

Takže pokud chcete rozumět Bhagavad Gítě, pak musíme rozumět stejným způsobem jako osoba, od níž přímo nasloucháme. To se jmenuje parampara systém. Předpokládejme, že jsem slyšel něco od mého duchovního učitele, takže já jsem Vám řekl přesně totéž co on. Tak to je parampary systém. Vy si nemůžete představit to co řekl můj duchovní učitel. Nebo dokonce pokud si i přečtete nějaké knihy, Vy nemůžete tomu rozumět dokud tomu neporozumíte ode mne. To se jmenuje parampara systém. Nemůžete skákat ke hlavnějšímu guruovi, chci tím říct, ignorovat přítomného ācāryu, kteří navazuje na toho předešlého. Tak jako náš, tento Gau ..., kult Čaitanyu Maháprabhua; nemůžeme chápat Čaitanyu Maháprabhua přímo. To není možné. Musíme rozumět prostřednictvím Goswámí. Proto v Čaitanya Čaritámrite najdete na konci každé kapitoly, autor říká, rūpa-ragunātha-pade... Co to je? Krišnadása.

śrī-rūpa-ragunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇa-dāsa

Toto je ten proces. On neříká že "Já jsem porozuměl Pánu Čaitanyovi přímo." Ne. To není porozumění. To je sprostota. Nemůžete pochopit jaký je Čaitanya Maháprabhu. Proto on opakovaně říká, rūpa-ragunātha-pade sada yāra āśa caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇa-dāsa. "Já jsem ten Krišna dása, Kavirája, který je vždy podřízen Goswámiům." To je systém parampary. Podobně, Narottama dása Thákura také říká, ei chay gosāi jār tār mui dās, "Já jsem služebníkem takové osoby, která přijala šesti Goswámí jako své pány. Já nebudu služebníkem žádné jiné osoby, která to nepřijímá touto cestou a pochopením ... " Proto říkáme nebo nabízíme motlitbu našemu duchovnímu mistru rūpānuga-varāya te, rūpānuga-varāya te, protože on následuje Rūpu Gosvāmīho, proto my přijímáme duchovního učitele. Ne že někdo se stal více než Rúpa Goswámi, nebo více než ... Ne. Tāṅdera caraṇa-sebi-bhakta-sane vās. To je systém parampary.

Nyní tatáž věc je zde zopakována: Ardžuna, který přímo naslouchal od Krišny. Někdy, někteří lidé řeknou - to je darebáctví - že "Ardžuna přímo naslouchal od Krišny, ale Krišna není přítomen v naší přítomnosti, tak jak to mohu přijmout? není to otázka přímé přítomnosti, protože Vy nemáte představu absolutního poznání. Krišnova slova, Bhagavad Gíta, to není odlišné od Krišny. To není odlišné od Krišny. Když nasloucháte Bhagavad Gítě, tak Vy přímo nasloucháte od Krišny, protože se to neodlišuje od Krišny. Krišna je absolutní. Krišna, Krišnovo jméno, Krišnova podoba, Krišnova kvalita, Krišnove pokyny, vše Krišna, vše je to Krišna. To vše je Krišna. Toto je třeba pochopit. Nejsou odlišné od Krišny. Proto je zde Krišnova podoba, On je Krišna. On není socha. "On je socha z mramoru." Ne. On je Krišna. On se před Vámi zjevil, protože Vy Krišnu nemůžete vidět. Můžete vidět kámen, dřevo; proto se zjevil v té podobě. Vy si myslíte, že to je kámen a dřevo, ale On není kámen a dřevo; On je Krišna. To se jmenuje Absolutní Pravda. Podobně, Krišnova slova také nejsou odlišné od Krišny. Když jsou Krišnova slova v Bhagavad Gítě, to je Krišna.

Tak jako jihoindické bráhmana. Jakmile otevřel svou ... On byl negramotný, nemohl číst Bhagavad Gítu. Ale jeho Guru Mahárádža řekl, že "Měl by si každý den číst osmnáctou kapitolu Bhagavad Gíty." Takže on byl zmatený, že "Já jsem negramotný, Já nemohu ... Tak dobře, vezmu si ..., Bhagavad Gítu." Takže on byl v chrámu Ránganátha. Vzal Bhagavad Gítu a šel s ní. On nemohl číst. Tak jeho kamarádi, kteří ho znali, oni vtipkovali, "Tak bráhmano jak čteš Bhagavad Gítu?" On neodpověděl, protože věděl, že jeho přátelé si z něj dělají posměšky, protože "Já nevím ... Já jsem negramotný." Ale když přišel Čaitanya Maháprabhu, on byl také zmatený, "Brahmano ty čteš Bhagavad Gítu?" On řekl, "Pane, Já jsem negramotný. Já nemůžu číst. To není možné. Ale můj Guru Mahárádža mi dal pokyn abych četl. Co mohu dělat? Vzal jsem si tuto knihu. " To je skalní následovník slov svého Gurua. On je negramotný. On nemůže číst. Tam není možnost. Ale jeho Guru mahárádža mu dal pokyn, "Musíš číst Bhagavad Gítu denně, osmnáctou kapitolu." Tak teď co to znamená? To se jmenuje vyavasāyātmikā buddhiḥ. Já mohu být dost neúspěšný. Na tom nezáleží. Ale pokud se pokusím následovat slova mého Guru mahárádža, pak to bude úspěšné.

Toto je tajemství. Yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau (ŚU 6.23). Pokud má někdo silnou víru v Nejvyšší Božskou Osobnost a stejnou víru v Gurua, yathā deve tathā gurau, tak pak se zjeveno písma manifestují. Není to vzděláním. Není to učeností. Je to vírou v Krišnu a Gurua. Proto Čaitanya Čaritámrita říká guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151). Ne vzděláním, ne učeností, to nikdy nemluví. Čaitanya Maháprabhu říká, guru-kṛṣṇa-kṛpāya, milostí Gurua, milostí Krišny. Je to otázka milosti. Není to otázka učennosti nebo bohatství. Ne. Celá bhakti márga závisí na milosti Pána. Takže musíme hledat milost. Athāpi te deva padāmbuja-dvaya-prasāda-leśānugṛhīta eva hi, jānāti tattvam... (SB 10.14.29). Prasāda-leśa, leśa znamená zlomek. Ten kdo dostal malý zlomek milosti Nejvyššího, ten může rozumět. Ostatní, na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan. Ostatní mohou spekulovat po miliony let. Nelze tomu porozumět. Takže Bhagavad Gíta Taková Jaká Je, proto Ju takto představujeme. protože představujeme Bhagavad Gítu tak jak Jej porozuměl Ardžuna. Nejdeme za Dr. Radhakrishnan, za tím učencem a tamtím darebákem, tím da ... Ne. My nejdeme. To není náš zájem. To je parampara.