CS/Prabhupada 0223 - Existence této istituce je nezbytná pro vzdělávání celého lidstva

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0222
Následující stránka - Video 0224 Go-next.png

Existence této istituce je nezbytná pro vzdělávání celého lidstva
- Prabhupāda 0223


Room Conversation with Ratan Singh Rajda M.P. "Nationalism and Cheating" -- April 15, 1977, Bombay

Prabhupāda: Jaká je námitka?

Mr. Rajda: Nemůže být žádná námitka.

Prabhupāda: Bhagavad Gita je přijata, a pokud tomu rozumím, že Morarji bude zatčen, on řekl, že "Nechte mě dočíst si mou Bhágavat Gítu." Já si ji přečtu z papíru.

Mr.Rajda: Ano, on to řekl.

Prabhupāda: Tak on ... On je oddaný Bhágavat Gíty a takových je víc. Tak proč by toto učení nemělo být prezentováno celému světu?

Mr.Rajda: Teď, viděl jsem, že obvykle stává o 03:30 ráno, udělá první ze svých náboženských činností, čtení Bhágavat Gíty a všechno toto. A to dělá tak dvě, tři hodiny. Pak, o sedmé vyjde ze svého pokoje, pak jak se vykoupe. Pak se setká (nejasné)

Prabhupāda: A tito chlapci z ciziny, oni začínají toto praktikování Bhagavad Gíty od 03:30 do 09:30. Nedělají nic jiného. Vidíte. Vy jste studuval naši, tento Girirāja. Dělá to celý den. Všichni jsou takto zapojeni. Od rána 03:30 do tehdy dokud nejsou unavený, 09:30. jednoduše Bhagavad Gíta.

Mr.Rajda: Úžasné.

Prabhupāda: A máme tak mnoho materiálu. Pokud budeme diskutovat o této větě, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13), zabere dny tomu porozumět.

Mr.Rajda: Ticho.

Prabhupāda: Nyní, pokud je toto fakt, tathā dehāntara-prāptiḥ and na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20), tak co tedy děláme? Toto je Bhagavad Gita. Na jāyate na mriyate vā kadācin na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Takže když je mé tělo zničeno, jdu ... (pauza) ... Osobně jdouce ode dveří ke dveřím, prodávat knihy a posílat peníze. My tiskneme naši misi tímto způsobem. Nedostávám žádnou pomoc ani od vlády ani od společnosti. A výpis je tam v Americké Bance, že kolik cizí měny přináším. Dokonce v tomto nedobrém zdraví, pracuji nejméně čtyři hodiny denně, v noci. A oni mi také pomáhají. Takže to je naše individuální snaha. Proč nepřijít sem? Pokud jste opravdu skutečným studentem Bhagavad Gíty, proč nepřijdete, spolupracujte? A harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā manorathenāsati dhāvato... (SB 5.18.12). Nemůžete udělat veřejnost čestnou prostě jen legislativou. To není možné. Zapomeňte na to. To není možné. Harāv abhaktasya kuto.... Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvaiḥ... Pokud vy, pokud se někdo stane oddaným Pána, tak bude mít všechny dobré kvality. A harāv abhaktasya kuto mahad... Pokud není oddaný ... Nyní tak mnoho věcí, zavržení, právě se to děje, velký, velký vůdci. Viděl jsem dnešní noviny. "Tento člověk, ten člověk, je odmítnut dokonce." Proč? Harāv abhaktasya kuto. Jaký je prospěch toho, že se staneme velkým lídrem pokud nejsme oddaným. (Hindi) Vy jste velmi inteligentní, mladý, a proto se Vám pokouším dát nějaký nápad, a pokud můžete dát tomuto nápadu nějaký tvar ... Je to už tam. Není to tajemství. Prostě musíme být vážný, že tato instituce zde musí být pro vzdělávání celé lidské společnosti. Nevadí, velmi malý počet. Na tom nezáleží. Ale ideál tady musí být.