CS/Prabhupada 0282 - Musíme následovat v šlápějích Acaryů

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0281
Následující stránka - Video 0283 Go-next.png

Musíme následovat v šlápějích Acaryů
- Prabhupāda 0282


Lecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

Takže,

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Zde se říká, žemanuṣyas teṣāṁ śāstra 'dhikara yajñānāṁ sahasra-madhye. A teď, kdo jsem, kdo je Bůh, co je tento hmotný svět, jak to funguje, tyto věci jsou zaměstnáním vzdělaného člověka. Hloupý člověk to nemůže přijmout. Proto śāstra adhikāra. Śāstra znamená, že člověk má určité znalosti v śāstrách, v knihách poznání. Jakmile zjistíme, kdo má knihy poznání, poznání v knihách, nebo śāstre, ten počet se najednou sníží. V této čtvrti najdete tolik nevzdělaných lidí, naleznete je mnoho. A jakmile budete chtít zjistit, kolik je tam MA, najednou se ten počet sníží. Stejně tak existuje mnoho lidí, ale pokud chcete najít někoho kdo se snaží o dokonalost svého života, najednou se jejich počet sníží. A z nich tak jako je tam hodně transcendentalistů, swámiouv, jogínů. Pokud spočítáte kolik z nich, kdo chce pochopit Boha, kdo má poznání o Bohu, najednou se číslo sníží. Znovu. Proto Krišna říká,, že z mnoha a mnoha tisíc lidí, pouze někdo má zájem o dosáhnout dokonalosti svého života. A z mnoha a mnoha tisíců lidí, kteří se skutečně snaží, aby dosáhli dokonalost svého života, najdete někoho - nebo nemusíte najít - kdo zná Boha nebo Krišnu. Kṛṣṇa je ale tak laskavý, že přijde sám aby Ho znal každý. A On je tak laskavý, že před tím než odejde z tohoto hmotného světa, zanechává za sebou tuto Bhagavad Gítu takže můžete znát z jeho osobních rozhovorů, kdo je Bůh. Takže pokud budete číst Bhagavad-Gítus právně, protože to řekl Kṛṣṇa, ne hloupá interpretace nesmyslně, ale tak jak to je, jak to je ... Volání věci pravými jmény. Krišna říká, že: "Já jsem Nejvyšší Osobnost Božství." Nezaměňujte tuto verzi se svým bláznivým výkladem, ale přijměte Krišnu jako Nejvyšší Osobnost Božství. A Jeho činy, Jeho šástrickým poznáním, moudrostí ... Každý to předtím přijal, všichni áčaryova.

Takže musíme následovat stopy ācāryov. Mahájána yena gataḥ se panthāḥ (CC Madhya 17.186). Nemůžeme pochopit výšší věci, pokud nebudeme následovat stopy velkých osobností. Stejně jako i ve vědeckém světě, zákon gravitace. Nemusíte vědět nic o gravitačním zákonu, ale sir Isaac Newton, řekl, že je to zákon gravitace. On to přijal. To je vše. To znamená, že následujete velkou osobnost. Stejně tak, Krišna by měl být přijat (jako) Nejvyšší Osobnost Božství ne rozmarně. Ale on byl přijat osobnostmi jako je Pán Caitanya, Rāmānujācārya, Śaṅkarācārya, velké osobnosti, které řídí osud duchovního světa. Proto to musíte přijmout tímto způsobem.