CS/Prabhupada 0320 - Učíme jak se stát Bhagyavan - šťastný

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0319
Následující stránka - Video 0321 Go-next.png

Učíme jak se stát Bhagyavan - šťastný
- Prabhupāda 0320


Lecture on BG 16.6 -- South Africa, October 18, 1975

Dívka: Šríly Prabhupádo, i když... Všechny živé bytosti jsou nedělitelnými částmi Krišnu. Dokonce pokud se neodevzdáme Krišnovi v tomto životě, nakonec se Mu odevzdáme, každý z nás.

Puṣṭa Kṛṣṇa: Všichni se... Dokonce jestliže se neodevzdáme Krišnovi v tomto životě, odevzdáme se Krišnovi? Půjde nakonec každý zpět k Bohu?

Prabhupáda: Hm? Takže vy máte pochyby? Je zaručeno, že každému se to nepodaří. Takže nemějte obavy. Není to tak, že se to podaří každému. Proto Caitanya Maháprabhu říká ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva (CC Madhya 19.151). Dokud není bhāgyavān, velmi šťastná osoba, tak on nepůjde zpět k Bohu. On tam shnije. Takže toto Krišna vědomé hnutí znamená, že my se snažíme udělat z lidí bhágyaván. Pokud chce může se stát bhāgyavān. To je náš pokus. My vytváříme tolik nových center. Učíme lidi jak se stát bhāgyavān, šťastný, jak jít zpět k Bohu, jak se stát šťastným. Nyní, pokud je někdo pošťastený, tak přijme tento pokyn a obrátí svůj život. Proto tato je mise. Ale aniž bychom se stali bhāgyavān, nikdo nemůže jít. Štěstí. Takže my jim dáváme možnost aby měli štěstí. To je naše mise. Nejnešťastnější dostává šanci stát se šťastným. A každý z nás může toto zvážit, jak se z nešťastného života stává šťastný život. To je Krišna vědomé hnutí, že my dáváme šanci nešťastným. Všichni jsou nešťastný, všichni jsou darebáci. My dáváme šanci jak se stát inteligentní a šťastný. To je Krišna vědomí. Pokud lidé nejsou tak nešťastný a darebáci, tak jaký smysl by mělo kázání? Kázaní znamená, že se musíte změnit z darebáků a nešťastníků na inteligentních a šťastných. To je kázání. Ale dokud nemáte štěstí a nejste inteligentní, nemůžete přijmout Kršna vědomí to je fakt.