CS/Prabhupada 0324 - Hystorie je určena k pochopení činností prvotřídní Osoby

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0323
Následující stránka - Video 0325 Go-next.png

Hystorie je určena k pochopení činností prvotřídní Osoby
- Prabhupāda 0324


Lecture on SB 6.1.20 -- Chicago, July 4, 1975

A tato Kurukṣetra je dharma-kṣetra. Ne protože tam byl boj a Krišna tam byl na bojišti, proto se to jmenuje dharma-kṣetra. Někdy se to tak interpretuje. Ale ve skutečnosti Kurukṣetra byla dharma-kṣetra od velmi, velmi dávné doby. Ve Védách stojí, kuru-kṣetre dharmam ācaret: "Pokud chce někdo vykonávat rituální obřady, tak by měl jít na Kurukṣetru." A to je systém stále v Indii, pokud je tam nějaký spor nebo hádka mezi dvěma stranami, tak i tak půjdou do chrámu - chrhrám je dharma-kṣetra - tak někdo se nemusí odvážit mluvit lež před Božstvem. Toto se stále dělo. Dokonce i když někdo měl velmi nízkou mentalitu, pokud byl vyzván, že "Ty lžeš. Teď to řekni před Božstvem," on se bude zdráhat, "Ne." Takto to je stále v Indii. Vy nemůžete lhát před Božstvem. To je přestupek. Neberte v úvahu, že Božstvo je socha z mramoru. Ne. Svayaṁ bhagavān. Stejně jako Caitanya Maháprabhu. Jakmile viděl Božstvo Jagannātha, On okamžitě odpadl. "Ó, to je Můj Pán." Ne jako mi: "Ó, tady je nějaká socha." Ne, to je otázka ocenění. Takže vy to oceňujete nebo neoceněňujete, Božstvo je Nejvyšší Božská Osoba osobně. My bychom si to měli neustále pamatovat. Takže měli bychom být velmi pozorný před božstvem abychom neudělali přestupek. V sloužení Jemu, v obětování Mu prasādam, v oblékání Ho, měli bychom vždy myslet, "Tady je Krišna osobně." On je osobně, ale kvůli našemu nedostatečnému poznání, my to nemůžeme pochopit.

Takže vše v śāstre bychom měli následovat. To se volá brahmanská kultura. Toto Krišna vědomé hnutí znamená brahmanická kultura - kulturní představení prvotřídní třídy lidí, prvotřídní lidé. Brahman se chápe jako prvotřídní člověk v lidské společnosti. Proto Krišna říká, cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Itihāsa, historie znamená rozumět činnostem prvotřídních lidí. To je historie. Oni vybrali ty nejdůležitější události. Proto příklad je zde, že udāharanti imám itihāsaṁ purātanam. Protože to je prvotřídní událost ... Jinak, pokud si zaznamenáte historii celé periody, tak potom kde, kdo to bude číst, a kdo to ocení, a kde to budete odkládat? Denně se děje tolik věcí. Proto podle Védského systému, jedině důležité události jsou zaznamenány v historii. Proto se to jmenuje Purāṇa. Purāṇa znamená dávná historie. Purātanam. Purātanam znamená velmi, velmi stará. To se zaznamenává. Takže tento Šrímad-Bhágavatam je kolekcí velmi dávné historie, historických událostí. Itihāsa purāṇānāṁ sāraṁ sāraṁ samuddhṛtya. Sāram znamená esence. Ne, že všechny nesmysly se musí zaznamenat. Ne. Sāraṁ sāram, pouze důležité, esence, ty mají být zaznamenány. To se jmenuje Indická historie. Mahábhárata ... Mahā znamená úžasnější Indie. Úžasnější Indie, tam bylo tolik událostí, ale ty nejdůležitější události, Boj na Kurukṣetre je tam. Ne, že všechny boje by měly být zaznamenány.