CS/Prabhupada 0339 - Bůh je nadřazený a mi podřízení

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0338
Následující stránka - Video 0340 Go-next.png

Bůh je nadřazený a mi podřízení
- Prabhupada 0339


Lecture on SB 5.5.2 -- Hyderabad, April 11, 1975

Tak dlouho jsme v tomto hmotném světě, tělesný koncept života, pak tam bude rozdílnost: "Já jsem Ind," "Ty jsi Američan," "Ty jsi Angličan," "Ty se to, tamto," tak mnoho věcí, tak mnoho označení. Proto, pokud se chcete dostat na úroveň duchovní realizace, tak pak návodem je sarvopādhi-vinirmuktam. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170). To je začátek. To znamená, že začátek je brahma-bhūta úroveň. Brahma-bhūta... (SB 4.30.20). Tatáž věc. To je, nářadí Pañcarātra, sarvopādhi-vinirmuktam, and brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54), Bhagavad-gītā, ta samá věc. Kdekoliv najdete Védsku literatúru, ta samá věc. Proto je to autorita. Není tam protiřečení. Na hmotné úrovni napíšete jednu knihu, Já napíšu jednu knihu, pak s vámi nesouhlasím a nesouhlasíte se mnou. To je hmotná úroveň. Ale na duchovní úrovni, existuje seberealizovaná úroveň. Tam není chyba, není tam iluze, nejsou tam nedokonalé smysly a není tam podvádění. To je duchovní úroveň. Tak Bhagavad gíta říká, brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). Stejná věc je potvrzena v Nārada Pañcarātre:

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Toto je úroveň na kterou se musíme dostat, duchovní úroveň, kde hṛṣīkeṇa...

Hṛṣīka znamená smysly, hmotné smysly a duchovní smysly. Takže co jsou to duchovní smysly? Duchovní smysly nejsou necitlivé. Ne. Očištěné smysly. S očištěnými smysly si myslím, "Toto tělo je Indické; proto já jsem určen k tomu abych sloužil v Indii," "Toto tělo je Americké; proto já mám sloužit v Americe." To je upādhi. Ale duchovní smysly znamenají sarvopādhi-vinirmuktam - "Já už víc nejsem Ind, už víc nejsem Američan, už víc nejsem brāhmaṇa, už víc nejsem śūdra." Tak potom co jsem? Jak řekl Caitanya Maháprabhu, jakož i Krišna řekl, sarva-dharmān parityajya mām ekam... (BG 18.66). To je duchovní úroveň že "Já už více nepatřím do této dharmi nebo tamté dharmi. Já jsem prostě předána duše Krišnovi. "To je sarvopādhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170). Pokud se někdo dostane na tuto úroveň duchovního porozumění, že "Já jsem duše. Ahaṁ brahmāsmi. Já jsem nedílnou částí Boha ... " Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Kṛṣṇa říká, "Všechny tyto živé bytosti oni jsou moje nedělitelné části." Manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati: (BG 15.7) "On bojuje o přežití, omotaný myslí a tělem." To je jeho postavení.

Takže naše Kriušna vědomé hnutí vzdělává lidi, že: "Vy nejste toto tělo, ani mysl ani inteligence, ale jste nad tím. Vy jste duše." Takže Krišna potvrzuje, že mamaivāṁśa. Tak pokud je Krišna duše, nejvyšší duše, tak vy jste také nejvyšší duše. Ale jediným rozdílem je, že On je nejvyšší; my jsme podřízení. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti... (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Toto je Védských pokyn. On je také živá bytost, my jsme také živá bytost, ale On je nejvyšší a my jsme podřízení. To je ten rozdíl. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. To je naše postavení. To je seberealizace. Proč tomu nerozumíte, že "Kršna, nebo Nejvyšší Pán, nebo Bůh, cokoliv co řeknete, On je úplná duše a my jsme malinkou částí té duše, a On je udržovatelem; my jsme udržování. On je vládce; my jsme ovládání. " Takže toto je první realizace. To se jmenuje brahma-bhūta. Jestliže více pokročíte v brahma-bhūta úrovni, tak pak možno po mnoho zrození můžete rozumět co je Krišna. To je to ... Bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19). Krišna říká v Bhagavad Gítě, bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate. Když je někdo dokonale jñānavān, moudří, tak pak jeho zaměstnáním je vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ (BG 7.19). Pak může pochopit, že Vāsudeva, syn Vásudevu, Krišna je všechno. Tato realizace je potřebná. To se jmenuje dokonalost Krišna vědomí.