CS/Prabhupada 0358 - V tomto životě bychom se měli pevně rozhodnout. Už se sem nechci nikdy vrátit. Nikdy

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0357
Následující stránka - Video 0359 Go-next.png

V tomto životě bychom se měli pevně rozhodnout. Už se sem nechci nikdy vrátit. Nikdy
- Prabhupāda 0358


Lecture on BG 7.14 -- Hamburg, September 8, 1969

Nyní, jak bychom se měli setkat se smrtí? Tak jako kočky a psi? Pak jaký je význam tohoto lidského života? Kočky a psi mají tělo. Oni se také budou muset setkat se smrtí. A já mám tělo; budu se muset setkat se smrtí. Tak jsem určen k tomu abych se setkal se smrtí jako kočky a psi? Tak pak jaký druh lidské bytosti to jsem? Ne. śāstra says that labdhvā su-durlabham idaṁ bahu-sambhavānte. Po mnoho, mnoho vývoji rozličných druhů těl ... Rozumíte evoluční teorii. Není přesně taková jako Darwinova teorie, ale je tam ten evoluční proces. Je to potvrzeno ve Védské literatuře. Z nižších stupňů zvířecí života do vyšších stupňů zvířecí života. Takže tento lidský život je pochopen. My jsme dostali tuto lidskou podobu života po mnoho, mnoho nižších životech. Labdhvā su-durlabham. A je to velmi vzácné. Spočítejte, ti co jsou biologové, spočítejte kolik je tam druhů živých bytostí. Existuje 8,400,000 druhů života. Z toho lidských bytostí je velmi malé množství. Z 8,4,00,000, lidských druhů života je 400,000; ve srovnání s ostatními zvířaty je to velmi malé množství. Z toho, jsou tam necivilizované lidé, hodně. Oni jsou skoro zvířata. Pak existuje civilizovaná forma lidské bytosti, tak jako jsme my. Z nich, oni nevědí ... Mnoho, oni nevědí co je duchovní život. Manuṣyāṇām. To tiež stojí v Bhagavad-gītā: manuṣyāṇāṁ sahasreṣu (BG 7.3). Z mnoha tisíc lidských bytostí, pouze jeden se zajímá o vyřešení problémů. Ne každý. Každý, oni dokonce nevědí ani co je problémem. Ani se o to nestarají. Myslí si, "Vše v pořádku, ať je tam problém. My máme tento život, užívejme si smysly. " Tak oni jsou skoro zvířata. Ale ti co jsou zvědaví jak vyřešit problém, oni jsou ve skutečnosti akceptováni jako lidské bytosti. Ostatní, oni nejsou ani lidské bytosti. Oni jsou skoro zvířata. Takže vy máte tuto příležitost. Toto tělo by mělo být využito pořádně, jak vyřešit problém. Pokud se jednoduše odevzdáme vlnám koloběhu zrození a smrti, různým druhům těl, tak to není velmi dobrá inteligence. Není to vůbec inteligence. Tak tato lidská podoba života by měla být využita na to jak vyřešit problém. To je Védská civilizace. Oni tisknou více na vyřešení problémů, opravdových problémů. Materialistický způsob života znamená zvyšovat a vytvářet problémy. To není dokonalá lidská civilizace. Dokonalá lidská civilizace je to, že musíte sedět velmi klidně, tiše a přemýšlet filozoficky, "Jak vyřešit tento problém? Kde bych měl získat poznání?" Tato lidská podoba. Celý Védsky pokyn je takový. Nyní využijte tuto lidskou podobu života na vyřešení problému. Neumierajte, před smrtí vyřešte problém. Neumíráte jako kočky a psi. Ne. A ten kdo se pokusí ... Véda říká, etad viditvā yaḥ prayāti sa brāhmaṇaḥ: "Ten kdo zemře po tom jak se pokouší vyřešit problémy, on je brāhmaṇa." A ten kdo zemře jako kočky a psi, on se jmenuje kṛpaṇa. Kṛpaṇa znamená velmi neinteligentní člověk. Takže bychom neměli umírat jako kočky a psi. Měli bychom umřít jako brāhmaṇa. Dokonce pokud se vám to nepodaří vyřešit v tomto jednom životě, tak pak dostanete příležitost v dalším životě. Tak jako všichni tito chlapci, kteří k nám přišli, rozumí se tomu, že oni se o to pokoušeli i ve svém posledním životě vyřešit tento problém, ale nedokončili to. Tak je tu další příležitost. Tyto věci jsou v Bhagavad Gítě. Tak teď, tento život, měli byste být odhodláni. Ti, kteří přicházíte do styku s Krišna vědomím a jste zasvěceni do toho provádět to, oni by měli být velmi odhodlaní, že "V tomot životě bych to měl vyřešit. Už ne více. Již se více znova nevracet." To by mělo být naše odhodlání. Tak toto Krišna vědomé hnutí je zde pro tento účel, vyřešit všechny tyto problémy života a jít zpátky domů, zpátky k Bohu, kde získáme věčný, blažený život a poznání. Toto je jádro a podstata Krišna vědomého hnutí.