CS/Prabhupada 0359 - Této vědě se musíme naučit prostřednictvím systému parampara

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Této vědě se musíme naučit prostřednictvím systému parampara
- Prabhupāda 0359


Lecture on BG 4.2 -- Bombay, March 22, 1974

Následovat Védské poznání znamená rozumět Krišnovi. Ale pokud nerozumíte Krišnovi a pokud tak povídáte, tak mnoho nesmyslů, a pokud se tváříte, že jste paṇḍita, to je śrama eva hi kevalam. To je řečeno. Śrama eva hi. Jednoduše plýtvání časem a úsilí vynaložené pro nic. Vāsudeve bhagavati...

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam
(SB 1.2.8)

Nyní, dharma, každý si plní své určité povinnosti velmi pěkně. Brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra. Mluvím o organizované společnosti, ne o této zvířecí společnosti jako tomu je nyní. Dokonce organizovaná společnost, brāhmaṇa si vykonává svou povinnost tak jako brāhmaṇa . Satyaṁ śamo damas titikṣā ārjavam, jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ brahma-karma svabhāva-jam (BG 18.42). I tak ... Dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ, on si plní své povinnosti velmi pěkně jako brāhmaṇa, ale prováděním takových povinností, pokud nevyvine Krišna vědomí, tak pak śrama eva hi kevalam. To je ten verdikt. Pak promrhal čas. Protože stát se brāhmaṇa, dokonalý brāhmaṇa, znamená znát Brahman. Athāto brahma jijñāsā. A Para-brahman, Nejvyšší Brahman je Krišna. Tak jestliže nerozumí Kršnovi, pak jaký má smysl provádět jeho brāhmaṇskú povinnost? To je verdikt śāstry. Śrama eva hi kevalam, prostě ztráta času.

Proto se člověk musí naučit tuto vědu ze systému parampary. Evaṁ parampary-prāptam (BG 4.2). Musíte jít za správnou osobou, která zná Krišnu. Evaṁ paramparā... Tak jako Sūrya, Vivasvān, on dostal pokyny od Krišnu. Takže pokud přijmete pokyn od Vivasvāna, od boha slunce, pak získáte dokonalé poznání. Ale nemůžete jít na sluneční planetu a zeptat se Vivasvāna, "Co ti řekl Krišna?" Proto Vivasvān odevzdal poznání svému synovi, Manuovi. Tento věk se jmenuje Vaivasvata Manu, tento věk. Nyní, Vivasvān, protože on je syn Vivasvāna, proto se tento Manu jmenuje Vaivasvata Manu. Vaivasvata Manu. Nyní probíhá věk Vaivasvata Manua. Manur ikṣvākave 'bravīt. Takže Manu to také řekl svému synovi. Tak tímto způsobem, evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2), On dává nějaké příklady, ale to poznání musí být přijato skrze paramparā. Ale nějakým způsobem byla paramparā ztracena ... Tak jako já jsem řekl něco mému žákovi. On řekl tutéž věc svému žákovi. On řekl tutéž věc svému žákovi. Ale pokud je to nějakým způsobem. pokud je to v nějakém bodě zkreslené, tak potom je poznání ztracené. Jakmile nějaký žáci v posloupnosti pozmění poznání, pak je to ztracené. To je vysvětleno.

Sa kālena mahatā. Čas je velmi mocný. Mění se. To je ... Čas znamená, že mění, zabíjí původní podobu. Vy máte zkušenost. Něco jsou koupíte. Je to velmi čerstvé, nové. Ale čas to zabije. Stane se to opotřebované. Za nějaký čas to bude k ničemu, za nějaký čas. Takže čas bojuje. Tento hmotný čas volá kāla. Kala znamená smrt. Nebo kāla znamená i černý had. Takže černý had ničí. Jakmile se něčeho dotkne, tak je to zničeno. Podobně, kāla... Tato kāla je také jinou formou Krišnu. Tak kāla mahatā. Proto se to jmenuje mahatā. Je to velmi mocné. Není to obyčejná věc. Mahatā. Její prací je ničit. Sa kālena iha naṣṭa. Takže za nějaký čas ... Protože jako kāla může ničit? Jakmile kāla vidí, že vy překrucujete, tak pak to bude ztraceno. Tak se nesnažte pochopit Bhagavad Gítu od osob, které jsou pod vlivem kāla - minulost, přítomnost, budoucnost. Nesnažte se pochopit Bhagavad Gítu od takzvaných filozofů, komentátorů, a ... Oni budou psát Bhagavad Gítu v překroucené podobě. Někdo řekne, "Krišna neexistoval. Neexistovala Mahábhárata." Někdo řekne, "Krišna zdůrazňoval tento bod," "Kršna zdůrazňoval tento bod." Někdo řekne, "Krišna zdůrazňoval karmu, karma-kāṇḍa." Někdo řekne, že jñānu, a někdo řekne, že jógu. Existuje tak mnoho vydání Bhagavad Gíty. Yogī cārtha, jñāna artha, Gītār gān artha... Tak opravdové Gītār Gān je řečeno Nejvyšší osobou, musíme to přijmout. To je Gītār Gān.