CS/Prabhupada 0361 - Jsou moji guruové ale já nejsem jejich guru

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0360
Následující stránka - Video 0362 Go-next.png

Jsou moji guruové ale já nejsem jejich guru
- Prabhupāda 0361


Lecture on BG 7.3 -- Bombay, March 29, 1971

Pokud se přidám do této odannej služby, tak potom toto zpívání, tato vibrace svatého jména Krišny, velmi jednoduchá metoda, pokud to přijmeme ... Tak jako my nabídli těmto chlapcům tento proces zpívání a oni to přijali velmi pokorně. A pokud to dělají pravidelně, postupně porozumí co je Krišna. Tak jak vidíte pokročilé studenty, kteří tančí v extázi, můžete pochopit jak moc rozumějí Krišnovi. Jednoduchá metoda. A nikdo není kontrolován nebo omezován: "Ty nejsi hinduista. Ty nemůžeš zpívat Hare Krišna." Ne. Yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya (CC Madhya 8.128). Na tom nezáleží jestli je hinduista nebo muslim nebo křesťan nebo je to nebo tamto. Člověk se musí naučit vědu o Krišnovi, Bhagavad gítu, takovou jaká je. Pak se stane duchovním učitelem. Tito chlapci, tento chlapec a dívka se právě vzali, posílám je do Austrálie. Chlapec je z Austrálie a dívka je se Švédska. Nyní jsou spojeni. Nyní se jdou starat o organizaci tam v Sydney. Právě teď je tam posílám během dvou nebo tří dnů. Budou se starat o chrám a také budou kázat. Toto Krišna vědomí se rozšiřuje jejich pomocí. Já jsem sám, ale oni mi pomáhají. Oni jsou moji guruové. Já nejsem jejich guru. (Potlesk) Protože my pomáhají naplňovat pokyn mého Guru Mahārāja. Takže je to velmi pěkná kombinace že někdo jde do Austrálie, někdo jde na Ostrov Fiji, někdo jde do Hong Kongu, někdo jde do Československa. A my se také dohadujeme o tom jít do Ruska. Je tu šance jít také do Číny. My se o to pokoušíme. My jsme už poslali dva chlapce do Pákistánu - jeden v Dacca a jeden v Karachi. (Potlesk)

Takže tito chlapci, tito Američtí chlapci mi pomáhají. Je mi velmi líto že se nepřidávají Indové. Samozřejmě jsou tu nějaký, ale velmi málo. Oni by měli přijít napřed, mladší generace Indiem měly by se přidat do tohoto hnutí, a rozšířit Krišna vědomí do celého světa. To je práce Indů. Caitanya Mahāprabhu hovorí,

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra
(CC Adi 9.41)

To je para-upakāra práce, dobročinná činnost, šířit Krišna vědomí po celém světě, momentálně je to nejdůležitější práce. Sjednotí to každého, politicky, společensky, kulturně, nábožensky, každým způsobem. Krišna. Krišna je centrem. To je fakt. Postupuje to. Pokud budeme-li se snažit více a více, bude to postupovat víc a víc.