CS/Prabhupada 0367 - Vrindávan znamená, že Krišna je střed všeho

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0366
Následující stránka - Video 0368 Go-next.png

Vrindávan znamená, že Krišna je střed všeho
- Prabhupāda 0367


Lecture on BG 7.1 -- Bombay, December 20, 1975

Takže Kṛṣṇa osobně učí Bhagavad-gītu abychom Mu porozuměli, takže bychom měli tohoto využít, jinak ztrácíme příležitost této lidské formy života. Krišna neučí Bhagavad-gitu pro nějaké kočky a psy. Vyučuje tu nejvlivnější osobu imaṁ rājarṣayo viduḥ. Takže Bhagavad-gītā je určena pro rājarṣi, velmi bohaté, honosné, a zároveň svaté osoby. Předtím všichni králové byli rājarṣi. Rāja a ṛṣi spojen dohromady. Takže Bhagavad-gītā není určen pro třídu povalečů. Má být porozuměna vůdci společnosti: yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ (BG 3.21). Ti, kteří tvrdí, že jsou vůdci společnosti, se musí naučit Bhagavad-gítě, jak se stát praktický a skutečný vůdce, a pak bude mít společnost prospěch. A pokud budeme následovat pokyny Bhagavad-gíty a Krišny, pak všechny problémy budou vyřešeny. Není to sektářské náboženské cítění nebo fanatismus. Není to tak. Je to věda - společenské vědy, politologie, kulturní věda. Všechno je tam.

Takže naše žádost je, že každý z vás ať se stane guru. To je pokyn Caitanya Maháprabhua. Chce, že každý se musí stát guru. Jak? On říká:

yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa
(CC Madhya 7.128)

To je guru. Předpokládejme, že jste členem rodiny. Tolik živých bytostí, vaši synové, vaše dcery, vaše nevěsta, nebo děti, můžete se stát jejich guru. Přesně takto se můžete posadit ve večerních hodinách, a mluvit o Bhagavad-gítě yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa-upadeśa (CC Madhya 7.128). Nemusíte si nic vymýšlet. Pokyn je tam; jednoduše opakovat a ať poslouchají - stanete se guru. To není vůbec složité. Takže to je naše kázání. Nechceme se jen my sami stát guru, ale chceme kázat takovým způsobem takovým způsobem, že každý, vůdce, nebo kdokoliv, že se může stát guru v jeho okolí. Každý to může udělat. Dokonce i dělník, on může také, má rodinu, on má kamarády, takže i když je negramotný, může slyšet pokyn Krišny, a on může kázat totéž. To chceme. A my zveme všechny slušné pány, vůdce, aby se tomuto učili. Je to velmi jednoduché: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65), a prováděním tohoto pokynu od Krišnu, On ujišťuje, mām evaiṣyasi, "Vy přijdete ke Mně." Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Very easy thing.

Takže naše jediná žádost je, že vedoucí představitelé společnosti, by měli přijmout učení Bhagavad-gíty velmi vážně, učit se a učit ostatních. To je hnutí pro vědomí Krišny. Není to vůbec těžké; to je velmi jednoduché. Každý to může udělat. Výsledkem však bude, že jakmile jste pochopili, lidé pochopili, Krišnu, janma karma ca me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ (BG 4.9), každý, kdo chápe Kršnu výsledek je tyaktvā dehaṁ punar janma naiti... Po opuštěný tohoto těla on už více nepřijímá hmotné tělo. Zůstává v jeho duchovní identitě a užívá si společnost Krišnu. To je Vṛndāvana. Gopījana-vallabha. Krišna ... Krišna, Vṛndāvana znamená, že Krišna je centrem. On je předmět lásky každého. Gópie, pasáčci, telátka, krávy, stromy, ovoce, květiny, otec, matka - každý je připojen ke Krišnovi. To je Vṛndāvana. Tak toto je replika této Vṛndāvany, a existuje opravdový Vṛndāvan. Tento je také skutečný. V absolutnu není rozdíl.

Ale pro naše chápání existuje původní Vṛndāvan,

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.29)
veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣaṁ
barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.30)

Toto je popis, Goloka Vṛndāvana.