CS/Prabhupada 0528 - Rádhárání je Krišnova energie blaženosti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0527
Následující stránka - Video 0529 Go-next.png

Rádhárání je Krišnova energie blaženosti
- Prabhupāda 0528


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Dnes je narození, den zjevení Srima Rādhārāṇī, Rādhāṣṭamī. Patnáct dní po Kṛṣṇovom narození, se zjevila Rādhārāṇī. (Pauza) Rādhārāṇī je Kṛṣṇova ​​potence blaženosti. Rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktiḥ. Pan, Nejvyšší Osobnost Božství, má rozmanité energie, jak je to potvrzeno ve Védské literatuře. Parāsya śaktir vividhaiva śruyate (CC Madhya 13.65, purport). Na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Nejvyšší Pán nemusí nic dělat osobně. Na tasya kāryam. On nic nemusí dělat. Stejně jako zde, v tomto hmotném světě najdeme několik velmi velkých mužů, politickou hlavu nebo obchodní hlavu; on nic nemusí dělat osobně. Vzhledem k tomu, že má tolik asistentů, tajemníků, že on osobně nemusí nic dělat. Stejně tak, Nejvyšší Osobnost Božství, úplná v šesti druzích bohatství, proč by musela něco dělat? Ne, On má spoustu pomocníků. Sarvataḥ pāṇi-pādas tat. V Bhagavad-gítě: "On má všude ruce a nohy." Zjistíte, že Kṛṣṇa nemusí nic dělat. On je prostě zapojen do užívání si s gópiemi a Rādhārāṇī. On není zapojen do zabíjení démonů. Když Kṛṣṇa zabije démona, to je Vasudeva Kṛṣṇa; není to původní Kṛṣṇa. Kṛṣṇa se expanduje. První expanze je Baladeva. Z Baladeva - Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva. Takže v roli Vāsudeva koná v Mathure a Dvārake. Ale Kṛṣṇa ve své původní funkci, zůstává ve Vṛndāvane. Jeden z největších spisovatelů v Bengálsku, Bankimchandra Chatterjee, nepochopil Kṛṣṇu, že Kṛṣṇa z Vṛndāvanu, Kṛṣṇa z Dvāraky a Kṛṣṇa z Mathury Jsou různé osoby. Kṛṣṇa (je) stále stejný, tentýž, ale On může expandovat Sebe do milionů a bilionů podob. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣam (Bs. 5.33). Advaita. Ačkoliv ananta-rūpam, On je stále ādyaṁ purāṇa-puruṣam, advaita. Není tam žádný rozdíl.

Tak tento Kṛṣṇa, když se chce pobavit, jaký druh potěšení bude mít? To diskutoval Śrīla Jīva Gosvāmī. Kṛṣṇa JE Paraṁ Brahman. Brahman, Paramātmā, pak Paraṁ Brahman. Absolutní Pravda, tři různé vlastnosti. Někdo zrealizuje Absolutní Pravdu jako neosobní Brahman. Jnani, ti, kteří se snaží pochopit Absolutní Pravdu, mentální spekulací, díky svému vlastnímu poznání, on si uvědomuje Absolutní Pravdu jako neosobní Brahman. A ti, kteří se snaží pochopit Absolutní Pravdu meditací, jogíni, si uvědomují Absolutní Pravdu jako Paramātmu. Paramātmā sídlí v srdci každého. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Tato charakteristika, vlastnost Paramātmi. Aṇḍantara-sthaṁ paramānu-cayāntara-sthaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Tato vlastnost Paramātmi je jednou z Kṛṣṇových expanzí. Je to uvedeno v Bhagavad-gítě athavā bahunaitena kiṁ jñātena tavārjuna ekāṁṣena viṣṭabhyāham. Ekāṁṣena. Když se Kṛṣṇa, Arjuna snažil pochopit Kṛṣṇove různé potenciální existence, tak On vysvětluje v dvanácté (desáté) kapitole: "Já jsem toto. Mezi nimi, já jsem toto. Mezi nimi..." Takhle. A On dospěl k závěru, že "jak daleko mám ještě jít? Lepší je snažit se pochopit, že pouze jedna Moje úplná část, když vstoupí to tohoto vesmíru, oživí celý vesmírný projev." Ekāṁṣena sthito jagat (BG 10.42). Jagat. Tento hmotný svět existuje kvůli jedné úplné části Kṛṣṇu. A Kṛṣṇa vstupuje, aṇḍāntara-sthaṁ paramānu-cayāntara-stham, Vstoupí do tohoto vesmíru. Bez Jeho vstupu, tento vesmír nemůže existovat. Stejně aniž duše vstoupila to tohoto těla, toto tělo nemůže existovat. Jakmile duše vystoupí, okamžitě je tělo bezcenné. Komukoliv tělo patří, může to být premiér nebo kdokoliv jiný, jakmile duše vystoupí z toho těla, to tělo nemá cenu ani děravého groše. Stejně tak, protože Kṛṣṇa vstupuje do tohoto vesmíru, proto má vesmír svou hodnotu. Jinak je to jen kus hmoty; nemá žádnou hodnotu. Ekāṁṣena sthito jagat.