Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 0529 - Milenecké zábavy Rádhy and Krišny nejsou obyčejné

From Vanipedia


Milenecké zábavy Rádhy and Krišny nejsou obyčejné
- Prabhupāda 0529


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

A tak se snažte pochopit Kṛṣṇu. A když si Kṛṣṇu chcete užívat, jaký druh potěšení to bude? Snažte se pochopit tento bod. Kṛṣṇa je tak velký; Bůh je velký, každý to ví. Takže když si velký chce užívat, pak jakou kvalitu potěšení to má mít? Toto je třeba chápat. Rādhā-kṛṣṇa... Proto Svarūpa Dāmodara Gosvāmī napsal verš, rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtiḥ. Milenecké zábavy Rādhy and Kṛṣṇu nejsou obyčejné, jak tyto materiální milenecké zábavy, i když se zdají takovými. Ale ten, kdo nemůže pochopit Kṛṣṇu, avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Mūḍha, darebáci, blázni, chápou Kṛṣṇu jako obyčejného člověka. Jakmile budeme považovat Kṛṣṇu za jednoho z nás... Mānuṣīṁ tanum āśritāṁ, paraṁ bhāvam ajānantaḥ. Tito darebáci, neznají paraṁ bhavam. Snaží se napodobit Kṛṣṇovu līlu, rāsa-līlu. Existuje mnoho darebáků. Takže tyto věci se dějí. Neexistuje žádné pochopení Kṛṣṇu. Pochopit Kṛṣṇu je velmi obtížné.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

Z milionů osob, jeden se může snažit dovést svůj život k dokonalosti. Každý pracuje jako zvíře. Není pochyb o dokonalosti života. Zvířecí sklony: jedení, spaní, páření a bránění... Takže všichni se zaměstnávají jako zvířata. Nemají žádné jiné poslání, stejně jako zvířata, prasata, psi, Celé dny a noci pracují: "Kde jsou výkaly? Kde jsou výkaly? A jakmile se dostane nějaký výkal, dostane nějaký tuk, "Kde je sex? Kde je sex?" Neberou v úvahu ani matky ani sestry. To je život prasete. Takže lidský život není určen pro prasečí civilizaci. Takže moderní civilizace je prasečí civilizace, i když je leštěná s košilí a kabátem. Takže my se budeme snažit pochopit. Toto hnutí pro vědomí Kršnu je pro pochopení Kṛṣṇu. Pro pochopení Kṛṣṇu to vyžaduje trochu práce, odříkání, pokání. Tapasya brahmacāryeṇa śamena damena ca. Tapasya. Člověk musí podstoupit tapasyu. Brahmacarya, celibát. Tapasya. Brahmacārya znamená zastavení sexuálního života nebo řízený sexuální život. Brahmacārya. Proto Védská civilizace, od samého počátku, trénuje chlapci, aby se staly Brahmacārī, celibát. Ne tyto školy moderních dnů, chlapci a dívky, deset let, dvanáct let, si užívají. Mozek je zkažený. Nemohou pochopit výšší věci. Mozkové tkáně jsou ztraceny. Takže aniž by se stal brahmacārīnom, nikdo nemůže pochopit duchovní život. Tapasya brahmacāryeṇa śamena damena ca. Sama se nazývá ovládání smyslů, ovládání mysli; Damen ovládání smyslů; tyāgena; śaucena, čistota; tyāga, tyāga znamená charitu. Jedná se o procesy pro pochopení sebe sama, seberealizaci. Ale v této době je velmi těžké podstoupit všechny tyto procesy. Prakticky je to nemožné. Proto Pán Caitanya, samotný Kṛṣṇa, udělal Sebe snadno dostupným pomocí jednoho procesu:

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

V tomto věku Kali... Kali-yuga je považována za nejvíce padlý věk. My si myslíme, že jsme udělali obrovský pokrok, ale toto je nejvíce padlý věk. Protože lidé se stávají zvířaty. Vzhledem k tomu, že zvířata nemají jiný zájem než čtyři principy tělesných potřeb - jedlenie, spaní, páření a bránění - takže v tomto věku, lidi zajímají čtyři principy tělesných potřeb. Nemají žádné informace o duši, ani nejsou připraveni uvědomit si, co je duše. To je vada tohoto věku. Ale lidská forma života je především určena pro realizaci sebe, "Co jsem?" To je posláním lidského života.