CS/Prabhupada 0532 - Krišnovo potěšení není vůbec materiální

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0531
Následující stránka - Video 0533 Go-next.png

Krišnovo potěšení není vůbec materiální
- Prabhupāda 0532


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Protože Kṛṣṇa, Absolutní Pravda, je ānandamaya, proto eko bahu syām, On se stal mnohým. My jsme také Kṛṣṇovou nedílnou součástí, abychom dávali radost Kṛṣṇovi. A hlavní potence blaženosti je Rādhārāṇī. rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktir asmād ekātmānāv api bhuvo (purā)

rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvo (purā) deha-bhedo-gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-(dyuti)-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam
(CC Adi 1.5)

Takže Kṛṣṇa je Param Brahman, jak víte z Bhagavad-gīty. Když Arjuna pochopil Bhagavad-gītu, potvrdil, že Kṛṣṇa je, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Takže Kṛṣṇa je Param Brahman. Takže v tomto hmotném světě, můžeme vidět, že velcí světci, si prostě užívají brahmānandu, vzdávají se všeho hmotného požitku. Stává se z nich sannyāsī. Ahaṁ brahmāsmi. Jen aby pochopili, že jsou v realizaci Brahmanu. Takže pokud se má člověk vzdát všeho hmotného kvůli realizaci Brahmanu, myslíte si, že Paraṁ Brahman, Nejvyšší Brahman, si může užívat něco materiální? Ne. Kṛṣṇovo potěšení není vůbec materiální. Tento bod byste měli pochopit. Pro realizaci Brahman se vzdáváme všeho materiálního. A jak může Paramo Brahman vychutnávat něco materiální? Tuto otázku velmi pěkně projednal Jīva Gosvāmī.

Takže když Param Brahman... Za prvé, Informace o Param Brahmane nejsou v tomto hmotném světě. Trochu informací o Brahmane je zde. Nebo málo informací o Paramātme je zde. Ale žádná informace o Param Brahmane nebo Bhagavānovi. Proto se říká, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3). Siddhaye znamená pochopit Brahman nebo Paramātmu. Ale z mnoha takových osob, které realizovaly Brahman a Paramātmu, sotva jedna osoba může znát Kṛṣṇu. A že... V první řadě... (pauza) Co můžeme pochopit o Kṛṣṇovej potenci blaženosti? Stejně jako když se chci dozvědět něco o velkém muži. To je jeden tentýž proces. A aniž bych znal velkého muže, jak mohu pochopit jeho vnitřní záležitosti? Stejně tak, pokud nerozumíme tomu kdo je Kṛṣṇa, jak můžeme pochopit jak se Kṛṣṇa těší? To není možné. Ale Gosvāmī nám dávají informaci, co je Kṛṣṇova ​​potence blaženosti. To je Śrīmatī Rādhārāṇī.

Tak jsme popsali milostné aféry Rādhy a Kṛṣṇu, v našem Učení Pána Caitanyu (Zlatý avatar), na straně 264. Pokud máte tuto knihu, můžete si to přečíst, že opětování láskyplných vztahů Rādhy a Kṛṣṇu existuje a je transcendentální. Takže naše dnešní modlitba Rādhārāṇī... Modlíme se k Rādhārāṇī, protože Ona je Kṛṣṇova ​​potence blaženosti. Kṛṣṇa znamená "všepríťažlivý." Ale Rādhārāṇī je taková mocná, že Ona přitahuje Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je všepríťažlivý a Ona přitahuje Kṛṣṇu. Takže jaká je pozice Śrīmatī Rādhārāṇī? Měli bychom se snažit pochopit tento den a nabídnout naše poklony Rādhārāṇī. Rādhe vṛndāvaneśvarī.

tapta-kāñcana-gauraṅgī rādhe vṛndāvaneśvarī
vṛṣabhānu-sute devī pranamāmi hari-priye

Naše uvědomění je "Rādhārāṇī, si tak drahá Kṛṣṇovi. Si dcera krále Vṛṣabhānua a Si taková drahá Kṛṣṇovi, tak Ti dáváme naše uctivé poklony."

tapta-kāñcana-gauraṅgī rādhe vṛndāvaneśvarī
vṛṣabhānu-sute devī pranamāmi hari-priye