CS/Prabhupada 0533 - Rádhárání je Hari-prijá, velice drahá Krišnovi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0532
Následující stránka - Video 0534 Go-next.png

Rádhárání je Hari-prijá, velice drahá Krišnovi
- Prabhupāda 0533


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Rādhārāṇī je hari-priyā, velmi drahá Kṛṣṇovi. Takže pokud se blížíme ku Kṛṣṇovi přes Rādhārāṇī, pak díky milosti Rādhārāṇī se to stává velmi jednoduchým. Pokud Rādhārāṇī doporučuje, že "Tento oddaný je velmi pěkný," pak to Kṛṣṇa okamžitě akceptuje, může to být jakýkoliv blázen. Vzhledem k tomu, že to doporučuje Rādhārāṇī, Kṛṣṇa to přijímá. Proto ve Vṛndāvane najdete všechny oddané, zpívat více měn Rādhārāṇī než Kṛṣṇa. Kamkoliv půjdete, najdete oddaných oslovovat, "Jaya Rādhe." Stále to najdete ve Vṛndāvane. Velebí Rādhārāṇī. Mají větší zájem uctívat Rādhārāṇī. Protože jakkoli pokleslý mohu být, tak či onak můžu potěšit Rādhārāṇī, pak už je pro mě velmi snadné pochopit Kṛṣṇu. V opačném případě,

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Pokud se vydáte spekulativním způsobem pochopit Kṛṣṇu, bude to trvat mnoho, mnoho životů. Ale pokud si zvolíte oddanou službu, jen se snažte potěšit Rādhārāṇī, a Kṛṣṇu dostanete velmi snadno. Protože Rādhārāṇī může přinést Kṛṣṇu. Ona je tak velká oddaná, emblém mahā-bhāgavata. Ani Kṛṣṇa nemůže pochopit jaké jsou kvality Rādhārāṇī. Dokonce ani Kṛṣṇa, i když říká vedāhaṁ samatītāni (BG 7.26), "já vím všechno," nedokáže pochopit Rādhārāṇī. Rādhārāṇī je tak velká. On říká, že... Vlastně, Kṛṣṇa ví všechno. Aby pochopil Rādhārāṇī, Kṛṣṇa přijal roli Rādhārāṇī. Kṛṣṇa chtěl pochopit potence Rādhārāṇī. Kṛṣṇa si myslel, že "Já jsem úplný. Jsem úplný ve všech ohledech, ale přesto chci pochopit Rādhārāṇī. Proč?" Tato náklonnost dělá Kṛṣṇu povinným přijmout sklony Rādhārāṇī, pochopit Kṛṣṇu, Sebe Samého. Je to samozřejmě velmi transcendentální, velká věda. Ten, kdo je pokročilý ve vědomí Kršnu a dobře obeznámen se śāstrami, může pochopit. Ale přesto, můžeme diskutovat ze śāstier. Když Kṛṣṇa chtěl pochopit Sebe Samého, Vzal si sklony Śrīmatī Rādhārāṇī. A to je Caitanya Maháprabhu. Rādhā-bhāva-dyuti-suvalitam. Caitanya Maháprabhu je Kṛṣṇa, ale On přijal sklony Rādhārāṇī. Jak Rādhārāṇī stále pociťuje odloučení od Kršnu, Stejně tak v pozici Rādhārāṇī Pan Caitanya cítil odloučení od Kršnu. To je učení Pána Caitanyu, pocity odloučení, ne setkání. Proces oddané služby, který učí Caitanya Maháprabhu, a Jeho žákovská posloupnost, je jako cítit odloučení od Kršnu. To je postoj Rādhārāṇī, která vždy cítí odloučení.

Gosvāmī, stejně tak když byli ve Vṛndāvane, oni nikdy neříkali, že "já jsem viděl Kṛṣṇu." I když byly nejdokonalejší, nikdy neřekli, že "já jsem viděl Kṛṣṇu." Jejich modlitby byly takovéto: he rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ. He rādhe, Rādhārāṇī, he rādhe vraja-devike ca... Rādhārāṇī nezůstane sama. (Ona) zůstává vždy s (Její) přítelkyněmi, vraja-devī,, Lalitou nebo Viśākhou a ďalšiími dívkami z Vṛndāvanu. Takže Gosvāmī se modlí, v jejich stádiu zralosti, když žili ve Vṛndāvane, tímto způsobem, he Radha prý-Devika ca Lalita he nanda-suno kutaḥ. "Kde, Rādhārāṇī, kde jsi? Kde jsou Tvé společnice? Kde jsi, Nanda-suno, syn Nanda Mahārāja, Kṛṣṇa? Kde Jste všichni? "Oni je hledali. Oni nikdy neřekli, "Viděl jsem tanec Kṛṣṇa s gópiemi. Včera v noci jsem viděl." (Smích) To je sahajiyā. To není zralý oddaný. Tomu se říká... Říká se jim sahajiyā. Berou všechno velmi levně - Kṛṣṇa velmi levný, Rādhārāṇī velmi levná - jako kdyby je mohli vidět každou noc. Ne. Gosvāmī nás takto neučí. Oni hledají. He rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ, śrī-govardhana-pādapa-tale kālindī-vanye kutaḥ: "Jste tam pod kopcem Govardhan, nebo na břehu Jamuny?" Kālindī-vanye kutaḥ Ghoṣantāv iti sarvato vraja-pure khedair mahā-vihvalau. Jejich poslání je plakat takto, "Kde jste? kde jsi, Rādhārāṇī? Kde jsi, Lalitā, Viśākha, společnice Rādhārāṇī? Kde jsi, Krišna? Jste při kopci Govardhane nebo na břehu Jamuny?" Ghoṣantāv iti sarvato vraja-pure. Takto po celém Vṛndāvane za Jimi plakali a pátrali po Nich, khedair mahā-vihvalau, jako šílení. Khedair mahā-vihvalau. Vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau.