CS/Prabhupada 0534 - Nesnažte se vidět Krišnu uměle

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0533
Následující stránka - Video 0535 Go-next.png

Nesnažte se vidět Krišnu uměle
- Prabhupāda 0534


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Prabhupáda: Takže musíme jít ve šlépějích Gosvāmīov, jak vyhledat Kṛṣṇu a Rādhārāṇī, Vṛndāvana nebo ve svém srdci. To je proces Caitanya Maháprabhua bhajana: pocit odloučení, vipralambha, vipralambha-sevā. Stejně jako Caitanya Maháprabhu, když cítil odloučení od Kršnu, On padal do moře. Vycházel ze Své odpočívárny nebo Své ložnice a šel ven do hluboké noci. Nikdo nevěděl, kam On šel. Takže to bylo Jeho hledání. Takový proces oddané služby učí Caitanya Mahāprabhu. Ne ten velmi levný, že "Viděli jsme Kṛṣṇu nebo viděli jsme Rādhārāṇī v rāsa-līle." Ne, takhle ne. Cítit odloučení. Čím větší máte pocit odloučení od Kršnu, měli byste pochopit, že tím jste pokročilejší. Nesnažte se vidět Kṛṣṇu uměle. Být pokročilý v pocitech odloučení, a pak stát se dokonalým. To je učení Pána Caitanyu. Našimi hmotnými očima nemůžeme vidět Kṛṣṇu. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Našimi hmotnými smysly nemůžeme vidět Kṛṣṇu, nemůžeme slyšet o Kṛṣṇovom jménu. Ale sevonmukhe hi jihvādau. Když se zapojíte do služby Pánu... Kde začíná služba? Jihvādau. Služba začíná od jazyka. Ne od nohou, očí nebo uší. Začíná od jazyka. Sevonmukhe hi jihvādau. Pokud začnete sloužit prostřednictvím jazyka... Jak na to? Zpívat Hare Kṛṣṇa. Použijte svůj jazyk. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. A vezměte si Kṛṣṇa prasádam. Jazyk má dvě poslání: artikulovat zvuk, Hare Kṛṣṇa; a prijmímať prasādam. Tímto způsobem si uvědomíte, Kṛṣṇu.

Oddaný: Haribol!

Prabhupáda: Nesnažte se vidět Kṛṣṇu. Nemůžete vidět Kṛṣṇu se svými hmotnými očima. Ani můžete slyšet o Něm se svými hmotnými ušima. Ani se můžete dotýkat. Ale pokud zapojíte svůj jazyk ve službě Pánu, Pak On vám zjeví Sebe: "Tady Jsem." To si přejeme. Takže cítit takový pocit odloučení od Kršny jako Rādhārāṇī, jak nás Pán Caitanya učí, a zapojit svůj jazyk do služby Pánu; pak, jednoho dne, když budete zralí, uvidíte Kṛṣṇu tváří v tvář.

Mnohokrát vám děkuji.