CS/Prabhupada 0545 - Skutečná dobročinnost znamená postarat se o zájmy duše

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skutečná dobročinnost znamená postarat se o zájmy duše
- Prabhupāda 0545


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Appearance Day, Lecture -- Mayapur, February 21, 1976

Prabhupáda: Takže když Caitanya Maháprabhu chtěl udělat para-upakāra...

bhārata bhūmite manuṣya-janma haila yāra
(manuṣya) janma sārthaka kari' kara para-upakāra
(CC Adi 9.41)

Tyto aktivity sociální péče neznamenají blaho pro toto tělo. To je míněno pro duši, totéž chtěl Kṛṣṇa vtlačit do Arjunovej paměti, že "Ty nejsi toto tělo. Ty jsi duše." Antavanta ime dehaḥ nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ, na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Takže skutečná dobročinnost znamená postarat se o zájmy duše. Takže to, co je to zájem duše? Zájem duše je, že duše je nedílnou částí Kṛṣṇu, Boha. Stejně jako malá jiskra je nedílnou částí velkého ohně, Stejně tak my živé bytosti, jsme velmi malé, malé jiskry Nejvyššího Brahmanu, Para-Brahmanu nebo Kṛṣṇu. Tak jako jiskra v ohni vypadá velmi krásně, oheň také vypadá krásně a jiskra také vypadá krásně, ale jakmile jiskry spadnou mimo ohně, zhasnou. Takže naše podmínění je, že... Naše současná pozice je, že jsme vypadli z celého ohně, kterým je Kṛṣṇa. To je vysvětleno jednoduše v bengálštině:

kṛṣṇa bhūliyā jīva bhoga vāñchā kare
pasate māyā tāre jāpaṭiyā dhare

Māyā znamená temnotu, nevědomost. Tak tento příklad je velmi pěkný. Jiskry ohně tančí velmi pěkně v ohni, to je také poučné. Ale jakmile spadnou na zem, mění se na škváru, černou škváru, už nikdy více ohnivé kvality. Stejně tak my jsme určeni pro tanec, a hru a chůzi a život s Kṛṣṇem. To je naše skutečné postavení. To je Vṛndāvana. Každý... Každý je spojen s Kṛṣṇem. Tam stromy, tam květiny, voda, krávy, telata, pasáčci, nebo starší pastýři Nanda Mahārāja, jiné osoby jeho věku, pak Yaśodāmayī, matka a pak gópie - tímto způsobem, život ve Vṛndāvane, obrázek Vṛndāvanu. Kṛṣṇa přichází s plným Vṛndāvanským obrazem a On ukazuje svůj Vṛndāvanský život, Cintamani-prakara-sadmasu, aby nás přilákal, že "Snažíte se užívat si v tomto hmotném světě, ale tady si nemůžete užívat, protože jste věční. Nemůžete zde získat věčný život. Takže pojďte ke Mně. Pojďte ke Mně." Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). To je hnutí pro vědomí Kršny. (Stranou :) Prosím, požádejte je, aby počkali na prasādam. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti. To je to pozvání. Mám eti: "On se vrací domů, zpět k Bohu." To je celý pokyn Bhagavad-gīty. A na závěr On řekl, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Proč trápíte sami sebe, vytváření tolika plánů na přizpůsobení si hmotného života? To není možné. Tady to není možné. Pokud jste zde v hmotném spojení, budete muset měnit těla. Prakṛteḥ kriyamāṇāni... (BG 3.27). Prakṛti-stho. Co je to za verš? Puruṣaḥ prakṛti-stho 'pi...

Hṛdayānanda: Bhuñjate prakṛti-jān guṇān.

Prabhupáda: Ha. Bhuñjate prakṛti-jān guṇān.