CS/Prabhupada 0549 - Skutečným cílem jógy je ovládat smysly

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0548
Následující stránka - Video 0550 Go-next.png

Skutečným cílem jógy je ovládat smysly
- Prabhupāda 0549


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: "...smyslů, člověk vyvíjí připoutanost k nim, az této připoutanosti vzniká žádostivost a ze žádostivosti vzniká hněv (BG 2.62)." Význam. "Ten, kdo si není vědom Kṛṣṇu je podroben hmotnými touhami, zatímco uvažuje o objektech těchto smyslů. Smysly vyžadují skutečnou připoutanost, a pokud nejsou zaměstnány v transcendentální láskyplné službě Pánu, jistě budou hledat zapojení ve službě materialismu."

Prabhupáda: Ano. Zde je tajemství jógy. Yoga indriya-saṁyama. Skutečným cílem jógy je ovládat smysly. Naše hmotné činnosti znamenají zapojit smysl pro nějaký konkrétní účel nebo potěšení. To je naše materiální angažování se. A jógový systém znamená, že musíte ovládat smysly a odpojit smysly od hmotného požitku nebo hmotných potěšeni a bolestí, a odklonit jej se zaměřením vidět Nadduší Višnua v sobě. To je skutečný účel jógy. Jóga neznamená, že... Samozřejmě, že na začátku jsou různá pravidla a předpisy, polohy sezení, aby dostali mysl pod kontrolu. Ale to není samotný konec. Konec je zastavit materiální angažování se a začít se angažovat duchovně. Tak tady je to vysvětleno. Pokračuj ve čtení.

Tamāla Kṛṣṇa: "v hmotném světě všichni, včetně Pán Śivu a Pána Brahmu - nemluvě o ostatních polobohoch na nebeských planetách - jsou vystaveni vlivu smyslových objektů."

Prabhupáda: smyslových objektů, ano.

Tamāla Kṛṣṇa: "smyslových objektů. A jediný způsob jak se dostat z této skládačky hmotné existence je stát se vědomím si Kṛṣṇu."

Prabhupáda: To je učení z Védské literatury, která... Samozřejmě, ukazují nám, že Pán Šiva, Pán Brahmā. Oni byli také někdy přitahováni smyslovými objekty. Jako Pán Brahmā, jeho dcera Sarasvatí... Sarasvatí je považována za nejdokonalejší podobu krásy, ženské krásy, Sarasvatí. Tak se Pán Brahmā stal okouzlen krásou své dcery jen proto, aby nám ukázal příklad, že i osobnosti, jako je Pán Brahmā ma někdy stane okouzlen. Tato māyā je tak silná. Zapomněl, že "Ona je moje dcera." Pak se Brahmā za to kál a musel opustit tělo. Tyto příběhy jsou tam v Šrímad-Bhágavatamu. Podobně, Pán Šiva také, když se před ním objevil Kṛṣṇa jako Mohinī-mūrti... Mohinī-mūrti... Mohino znamená najočarujúcejšia, krásná ženská podoba. Pán Šiva také začal šílet po ní. Kamkoliv Ona šla, Pán Šiva Ju pronásledoval. A to se uvádí, že zatímco honil Mohinī-mūrti, Pán Šiva měl výron semene. Takže tyto příklady existují. Jak je uvedeno v Bhagavad-gítě, daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Všechny hmotné energie očarují každého z nás touto krásou, ženskou krásou. Vlastně, není žádná krása. Je to iluze. Śaṅkarācārya říká, že "Jedete za touto krásou, ale už jste analyzovali tuto krásu? Jaká je to krása?" Etad rakta-māṁsa-vikāram. Je to jako naši studenti, Govinda dāsī a Nara-nārāyaṇa, formování páleny sádry. V tomto okamžiku tam není žádné kouzlo. Ale tato sádra, když bude pěkně vymalovaná, bude taková atraktivní. Podobně, toto tělo je kombinací krve a svalů a žil. Pokud rozříznete horní část těla, a podíváte se dovnitř, to jsou velmi odporné hrozné věci. Ale navenek jsou vymalované iluzorní barvou māye, ach, vypadá to tak velmi atraktivně. A to přitahuje naše smysly. To je příčinou naší připoutanosti.