DA/Prabhupada 0027 - De ved ikke at der er et næste liv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

They do Not Know That There is Next Life -
Prabhupāda 0027


Lecture on CC Adi-lila 7.1 -- Atlanta, March 1, 1975

Så (læser:) " En person der befinder sig på det betingede stadie af materiel eksistens er i en atmosfære af hjælpeløshed. Men den betingede sjæl, som er under Maya's eller den materielle energis illusion, tror at han er fuldstændig beskyttet af sit land, samfund, venskab og kærlighed, han ved ikke at på dødstidspunktet, kan ingen af disse redde ham." Det kaldes Maya. Men han tror ikke på det. Under Maya's illusion tror han heller ikke på meningen med at blive frelst. Frelst. Frelst betyder at blive reddet fra denne gentagne cyklus af fødsel og død. Det er den virkelige frelse. Men de ved det ikke. (Læser:) "Den materielle naturs love er så stærke, at ingen af vore materielle ejendele kan redde os fra dødens onde hænder." Alle ved det. Og det er vores virkelige problem. Hvem er ikke bange for døden? Alle er bange for døden. Hvorfor? Fordi det levende væsens formål ikke er at dø. Han er evig; derfor fødsel, død, alderdom og sygdom disse ting er en forstyrrelse for ham. Fordi han er evig, bliver han ikke født, na jayate, og den der ikke fødes, har heller ingen død, na mriyate kadacit. Dette er vores virkelige position. Derfor er vi bange for døden. Det er vores naturlige tendens.

Så at redde os fra døden... Det er menneskehedens første opgave. Det er den eneste grund til at vi underviser denne Krishnabevidsthedsbevægelse. Det burde være alles formål. Det er sastras påbud. Dem som er beskyttere.... Regeringen, faderen, læreren, de er børnenes beskyttere. De bør vide det, hvordan de kan beskytte verdens... Na mocayed yaḥ samupeta mṛtyum. Så hvor i hele verden er denne filosofi? Der er ikke den slags filosofi. Det er kun Krishnabevidsthedsbevægelsen, der præsenterer denne filosofi, ikke ud fra tilfældige luner men fra autoriseret sastra, vedisk litteratur, autoriteter. Så dette er vores forslag. Vi åbner forskellige centre over hele verden for at tilgodese det menneskelige samfund Fordi de ikke kender livets formål, de ved ikke, at der er endnu et liv efter døden. Den slags ting ved de ikke. Der er uden tvivl et næste liv, og du kan forberede dit næste liv i dette liv. Du kan tage til de højere planetsystemer for bedre komfort, materiel komfort. Du kan forblive her i en sikker position." Sikker betyder dette materielle liv. Lige som det bliver sagt,

yānti deva-vratā devān
pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
mad-yājino 'pi yānti mām
(BG 9.25)

Så du kan forberede dig selv for et bedre liv på de himmelske planeter eller i et bedre samfund i denne verden eller tage til de planeter hvor spøgelser og andre stakler kontrollerer. Eller du kan tage til den planet, hvor Krishna er. Alt er åbent for dig. Yānti bhūtejyā bhūtāni mad-yājino 'pi yānti mām. Du må bare forberede dig. Lige som man uddannes i ungdommen -nogen bliver ingeniører, nogen bliver læger, nogen bliver sagførere og mange andre beskæftigelser - Og de forbereder sig gennem uddannelse, på samme måde kan du forberede dig på dit næste liv. Det er ikke svært at forstå. Men de tror ikke på det næste liv, selvom det er sund fornuft. Faktisk er der et næste liv, for Krishna siger Og ved hjælp af en smule intelligens kan vi via filosofien forstå, at der er et næste liv. Så vores opfordring er at "Hvis du alligevel skal forberede dig til det næste liv, hvorfor så ikke tage besværet med at forberede sig til at tage hjem igen, tilbage til Guddommen?" Det er vores opfordring.