DA/Prabhupada 0028 - Buddha er Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Buddha Is God - Prabhupāda 0028


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 3, 1970

Gargamuni: (læser:) "Det er også forkert at tro, at man kan redde sig selv fra at overtræde naturens love, bare ved at blive vegetar. Grøntsager er også levende. Et liv er føde for et andet levende væsen, og det er naturens lov. Man bør ikke være stolt af at leve strikt vegetarisk. Pointen er at genkende den Højeste Herre. Dyrenes bevidsthed er ikke udviklet nok til, at de kan genkende Herren, men et menneske...

Prabhupada: Det er den vigtigste pointe. På samme måde som der findes Buddhister, de er også vegetarer. I henhold til det buddhistiske princip.... Nu om dage degraderes alt,, men Herren Buddhas propaganda var at få slynglerne til i det mindste, at holde op med at slå dyr ihjel. Ahiṁsā paramo dharma. Herren Buddhas fremkomst bliver beskrevet i Srimad Bhagavatam og i meget anden vedisk litteratur. Sura-dvisam. Han kom for at snyde dæmonerne. Dæmonerne...Han opfandt en taktik til at snyde dæmonerne. Hvordan snød han? Dæmonerne, de er imod Gud. De tror ikke på Gud. Så Herren Buddha prædikede, "Ja, der er ingen Gud. Men det jeg siger, bør I følge. "Ja, hr." Men han er Gud. Det er snyderi. Ja. De tror ikke på Gud, men de tror på Buddha, og Buddha er Gud. Keśava-dhṛta-buddha-śarīra jaya jagadīśa hare. Så det er forskellen mellem en dæmon og en hengiven. En hengiven ser hvordan Krishna, Kesava, snyder disse slyngler. Den hengivne kan forstå det. Men dæmonerne, de tænker, "Oh, vi har sådan en fin leder. Han tror ikke på Gud." (Latter) forstår I? Sammohāya sura-dviṣām (SB 1.3.24). Det præcise sanskritord står i Srimad Bhagavatam. Har I set det, jer der har læst det: sammohaya, for at forvirre suradvisam. Sura-dvisam betyder, personer der er misundelige på Vaisnavaer. Den ateistiske klasse, dæmonerne, de er altid misundelige på de hengivne. Det er naturens lov. I kan se denne far. Faderen blev sin femårige søns fjende. Hvad var hans fejl? han var en hengiven. Det var det hele. En uskyldig dreng. Han var bare, jeg mener, tiltrukket til at chante Hare Krishna mantraet. Så faderen selv, blev en standhaftig fjende: "Dræb den dreng." Så hvis en far kan blive fjenden, hvad så ikke med andre. Så forvent altid at så snart du bliver en hengiven, vil hele verden blive din fjende. Sådan er det. Men du bliver nødt til at forholde dig til dem, for du er en udvalgt tjener af Gud. Din opgave er at oplyse dem. Så du kan ikke være. På samme måde som Herren Nityananda, Han blev såret, men befriede alligevel Jagai-Madhai. Det bør være dit princip. Nogen gange må vi snyde, nogen gange bliver vi sårede - så mange ting. Hovedsagen er hvordan folk kan blive Krishnabevidste. Det er vores mission. På en eller anden måde må vi få disse slyngler til at konvertere til Krishnabevidsthed, hvis ikke på den ene så på den anden måde.