DA/Prabhupada 0112 - Et træ dømmes på dets frugter

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0111
Næste side - video 0113 Go-next.png

A Thing is Judged by the Result - Prabhupāda 0112


Television Interview -- July 29, 1971, Gainesville

Interviewer: De kom til dette land i 1965 hr, som jeg sagde, efter instruktion eller ordre givet af Deres åndelige mester. Forresten, hvem er Deres åndelige mester?

Prabhupada: Min åndelige mester var Om Visnupada Paramahamsa Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada.

Interviewer: Godt men i denne rækkefølge som vi talte om tidligere, denne discipelrækkefølge, som går langt tilbage, hele vejen tilbage til Krishna selv, ikke, var Deres åndelige mester den foregående før Dem?

Prabhupada: Ja. Discipelrækkefølgen kommer fra Krishna siden 5,000 år.

Interviewer: Lever Deres åndelige mester stadig?

Prabhupada: Nej. Han gik bort i 1936.

Interviewer: Så De er på dette tidspunkt verdenslederen af denne bevægelse? Er det korrekt?

Prabhupada: Jeg har mange andre Gudsbrødre, men jeg var specifikt beordret til at gøre dette lige fra begyndelsen. Så jeg prøver at tilfredsstille min åndelige mester. Det er det hele.

Interviewer: De blev sendt til dette land, til The United States of America. Det er Deres territorium. Er det korrekt?

Prabhupada: Mit territorium, det han sagde var at " Du skal tage ud og tale denne filosofi til det engelsktalende publikum."

Interviewer: Til den engelsktalende verden.

Prabhupada: Ja. Og specielt til den vestlige verden. Ja. Sådan sagde han.

Interviewer: Da De kom hr, til dette land for omkring 15, 16 år siden og startede...

Prabhupada: Nej, nej, ikke 15, 16 år.

Interviewer: Fem, seks år siden. Undskyld. Til denne del af verden, så kom de ikke til en del af verden, hvor religionen var en mangelvare, ved De. I de United States of America har vi mange religioner, og jeg tror at folk i dette land synes om at tro, størstedelen, at de er religiøse mennesker, mennesker der tror på Gud, som hengiver sig til en eller anden form for religiøsitet. Og jeg spørger mig selv, hvad De tænkte. Hvad De forestiller dem at kunne bidrage med til disse allerede levende religiøse udtryk. i dette land, ved at komme her og tilføje Deres egen filosofi?

Prabhupada: Ja. Da jeg først kom til Deres land, var jeg gæst hos en indisk ven i Butler.

Interviewer: I Pennsylvania.

Prabhupada: Pennsylvania. Ja. Så selv om det var et lille land, var jeg meget glad over, at der var så mange kirker.

Interviewer: Så mange kirker. Ja. ja.

Prabhupada: Ja. Så mange kirker. Og jeg talte i mange af de kirker. Min vært arrangerede det. Så det var ikke med det formål at jeg kom her, ikke for at overvinde en anden religiøs proces. Det var ikke mit formål. Vore mission er, Herren Caitanyas mission er, at lære alle hvordan man elsker Gud, der er det hele.

Interviewer: Men på hvilken måde, hr, må jeg spørge på hvilken måde forestillede De dem det og hvordan forestiller De Dem det lige nu, at den lære om kærlighed til Gud, som De praktiserer, er forskellig og måske bedre end den lære om kærlighed til Gud, der allerede udføres i dette land og som er blevet udført i den vestlige verden i århundreder?

Prabhupada: Det er rigtigt. Fordi vi følger i Herren Caitanyas fodspor. Han anses... Han accepteres af os - ifølge autoritativ Vedisk litteratur - Han er personligt Krishna.

Interviewer: Hvilken Herre er det?

Prabhupada: Herren Caitanya.

Interviewer: Åh ja. Ham der kom for 500 år siden til Indien?

Prabhupada: Ja. Så Han er Krishna selv, og Han lærer os, hvordan vi kan elske Krishna. Derfor er Hans metode den mest autoriserede. På samme måde som De er ekspert i dette foretagende. Så hvis nogen gør noget, og De personligt underviser ham, "gør sådan," så er der meget autoriseret. Så Gudsbevidsthed, Gud Selv underviser. Som i Bhagavad-gita, Krishna er Gud. Han taler om Sig Selv. Og til sidst siger Han, " bare overgiv dig til Mig, jeg tager ansvaret for dig." Men folk misforstår. Så Herren Caitanya - Krishna kom igen, som Herren Caitanya, for at lære folk, hvordan de kan overgive sig. Og fordi vi følger i Herren Caitanyas fodspor, er denne metode så sublim at selv udlændinge som aldrig har kendt Krishna, de overgiver sig. Denne metode et så kraftfuld. Så det var mit formål. Vi siger ikke at " Denne religion er bedre en denne religion," eller, "Min proces er bedre." Vi bedømmer efter resultatet. I sanskrit siger man, phalena pariciyate. Lad en ting blive bedømt ud fra sit resultat.

Interviewer: En ting bedømmes ud fra...?

Prabhupada: Ud fra resultatet.

Interviewet: Oh ja.

Prabhupada: Man kan sige, jeg kan sige at min metode er meget god. De kan sige at Deres metode er meget god, men vi må dømme ud fra resultatet. Det er... Bhagavata siger, at den religiøse proces, der får en til at elske Gud, er meget god at følge.