DA/Prabhupada 0186 - Gud er Gud ligesom guld er guld

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0185
Næste side - video 0187 Go-next.png

Gud er Gud ligesom guld er guld - Prabhupāda 0186


Lecture on BG 7.1 -- Fiji, May 24, 1975

Så uanset om vi er på Fiji eller i England eller hvor som helst, fordi Krishna er indehaveren af alt, overalt... Sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Så Fiji er en lille del af sarva-loka. Så hvis Han er indehaveren af alle lokaer, så er Han også ejeren af Fiji. Det er der ingen tvivl om. Så Fijis indbyggere, hvis I optager Krishnabevidsthed, så er det livets perfektion. Det er livets perfektion. Afvig ikke fra Krishnas instruktioner. Meget direkte, Bhagavan uvaca, Bhagavan taler direkte. Drag nytte af det. Der er en løsning på alle verdens problemer hvis du henfører til Bhagavad-gita. For ethvert problem du kan præsentere, er der en løsning, hvis du modtager løsningen.

Nu om dage konfronteres de med mangel på mad. Løsningen er der i Bhagavad-gita. Kṛṣṇa siger, annād bhavanti bhūtāni: (BG 3.14) "Bhutani, alle levende væsner, både dyr og mennesker, de kan leve meget godt, uden nogen bekymringer, hvis de har tilstrækkeligt med frøkorn." Så hvad er din indvending mod dette? Det er løsningen. Kṛṣṇa siger, annād bhavanti bhūtāni. Så det er ikke en utopi; det er praktisk. Du må have tilstrækkeligt med frøkorn til at brødføde mennesket og dyret, og så vil alt straks blive fredeligt. Fordi folk, hvis man er sulten, bliver han forstyrret. Så giv ham først og fremmest mad. Det er Krishnas påbud. Er det meget umuligt, upraktisk? Nej. Dyrk mere mad og del det ud. Der er så meget jord, men vi dyrker ikke mad. Vi dyrker, har travl med, at lave værktøj og bildæk. Så spis da bildæk. Men Krishna siger at "Dyrk anna." Så er der intet spørgsmål om mangel. Annād bhavanti bhūtāni parjanyād anna-sambhavaḥ. Men anna produceres, når der er tilstrækkeligt med regn. Parjanyād anna-sambhavaḥ. Og yajñād bhavati parjanyaḥ (BG 3.14). Og hvis du udfører yajna, så vil der være regelmæssige regnskyl. Det er måden. Men ingen er interesserede i yajna, ingen er interesserede i frøkorn, og hvis du skaber din egen knaphed, så er det ikke Guds fejl, det er din fejl.

Så tag hvad som helst, ethvert spørgsmål - socialt, politisk, filosofisk, religiøst, tag hvad som helst - og løsningen er der. Lige som Indien konfronteres med dette kastesystem. Så mange går ind for kastesystemet, mange gør ikke. Men Krishna giver løsningen. Så der er ikke noget spørgsmål om at gå ind for eller ej. Kastesystemet bør udformes i forhold til kvalitet. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma (BG 4.13). Det siger aldrig, "ved fødsel." Og det bekræftes i Srimad-Bhagavatam,

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet
(SB 7.11.35)

En tydelig instruktion fra Narada Muni.

Så vi har det hele fuldstændigt i den vediske litteratur, og hvis vi følger... Krishnabevidsthedsbevægelsen prøver at uddanne folk på baggrund af dette princip. Vi opfinder ikke noget. Det er ikke vores opgave. For vi ved at vi er mangelfulde. Selv når vi skaber noget er det mangelfuldt. Vi har fire fejl i vores betingede liv: vi begår fejltagelser, vi kommer under illusion, vi snyder andre, og vores sanser er mangelfulde. Så hvordan kan vi få perfekt viden fra en person som er, jeg mener, som har alle disse fejl? Derfor må vi få viden fra den højeste Person, som ikke er berørt af disse fejl, mukta-purusa. Det er perfekt viden.

Så vores anbefaling er, at du modtager viden fra Bhagavad-gita og handler derefter. Det betyder ikke noget hvad du er. Bhagavan er for alle. Gud er Gud. lige som guld er guld. Hvis guld er i hånden på en hindu, bliver det ikke hinduguld. Eller hvis guld er i hånden på en kristen, bliver det ikke kristent guld. Guld er guld. På samme måde, er dharma et. Religion er et. Der kan ikke være hindureligion, muslimreligion, kristenreligion. Det er kunstigt. Lige som "hinduguld," "muslimguld." Det er ikke muligt. Guld er guld. På samme måde med religion. Religion betyder de love Gud har givet. Det er religion. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ na vai vidur devatah manuṣyāḥ (SB 6.3.19), på den måde - jeg glemte lige - at "Dharma, dette princip af dharma, religiøst system, bliver forordnet eller givet af Gud." Så Gud er en; derfor bør dharma, eller det religiøse system, være et. Der kan ikke være to.