DA/Prabhupada 0263 - Hvis du følger denne formular ordentligt, så vil du fortsætte med at prædike

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0262
Næste side - video 0264 Go-next.png

Hvis du følger denne formular ordentligt, så vil du fortsætte med at prædike
- Prabhupada 0263


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Prabhupāda: Ja.

Madhudviṣa: Prabhupāda, hvad blev helt præcist forudsagt af Herren Caitanya da Han forudsagde den gyldne tidsalder i Kali, (utydeligt) når folk ville chante Hare Kṛṣṇa mantraet?

Prabhupāda: Ja. Folk… Lige som vi nu prædiker Hare Kṛṣṇa. I jeres land var der ikke den slags prædiken. Så vi har sendt vores elever til Europa, Tyskland, London - I spreder det også. På den måde, er det kun, er vi, vores aktiviteter praktisk talt siden 1966. Vi blev registreret som selskab i 1966, og nu er det `68. Så vi spreder os gradvist. Og selvfølgelig, jeg er en gammel mand. Jeg kan dø. Hvis I har accepteret denne fremgangsmåde meget fint, så vil I vedblive med at prædike, og det kan sprede sig over hele verden. Det er meget enkelt. Vi har bare brug for en smule intelligens. Det er alt. Så ethvert intelligent menneske vil værdsætte det. Men hvis nogen ønsker at blive snydt, hvordan kan han så reddes, hvis man er villig til at blive snydt? Så er det meget svært at overbevise ham. Men de der er åbenhjertige, de vil helt sikkert acceptere denne fine bevægelse, Kṛṣṇabevidsthed. Ja.

Jaya-gopāla: Når vi engagerer den underordnede energi, indre energi, i Kṛṣṇas tjeneste, så bliver den åndeliggjort, gør den ikke?

Prabhupāda: Nej. Når du anvender din energi, er den ikke mere materiel; den er åndelig. Lige som når kobbertråden er i berøring med elektricitet, så er den ikke mere kobber; den er elektrisk. Så tjeneste til Kṛṣṇa betyder, at så snart du forbinder dig selv med Kṛṣṇas tjeneste, er du ikke forskellig fra Kṛṣṇa. Det beskrives i Bhagavad-gītā: māṁ ca 'vyabhicāreṇa bhakti-yogena yaḥ sevate. Dette ord, sevate. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (BG 14.26). "Enhver der seriøst engagerer sig i Min tjeneste, bliver med det samme transcendental til de materielle kvaliteter og han er på Brahmanplatformen." Brahma-bhūyāya kalpate. Så når du anvender din energi i Kṛṣṇas tjeneste, så tro ikke at din materielle energi er der. Nej. Lige som disse frugter. Disse frugter, man tænker måske, "Hvad er denne prasāda? Denne frugt er blevet købt, vi spiser også frugt hjemme, og dette er prasāda? Nej. For det er ofret til Kṛṣṇa, straks er det ikke materielt mere. Resultatet? Du spiser Kṛṣṇa prasāda og se hvordan du gør fremskridt i Kṛṣṇabevidsthed. Lige som hvis lægen giver dig noget medicin og du så bliver kureret, så er det virkningen af medicinen. Et andet eksempel er hvordan materielle ting bliver åndelige. Et meget fint eksempel. Som hvis du har indtaget meget mælk. Så der er forstyrrelse i dine tarme. Så går du til lægen. Og i det mindste i forhold til det Vediske system.., vil de tilbyde dig det der kaldes yoghurt. Det er en ret lavet af mælk. Denne yoghurt sammen med lidt medicin vil kurere det. Så din sygdom der blev forårsaget af mælk, bliver også kureret af mælk. Hvorfor? Efter lægens henvisning. På samme måde, alt... I en højere forstand har materie ingen eksistens; det er kun illusion. Lige som jeg i morges gav tilfældet med solen og tågen. Der var tåge; solen kunne ikke ses. Den tåbelige person vil sige at "Der er ingen sol. Det er kun tåge." Men en intelligent person vil sige at "solen er der, men tågen har dækket vore øjne. Vi kan ikke se solen." På samme måde, eftersom alting i virkeligheden er Kṛṣṇas energi, er der intet materielt. Bare denne, vores mentalitet at vi ønsker at herske over det, det er falskt, illusion. Det dækker vores forhold til Kṛṣṇa. Så dette vil I gradvist forstå. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234). Og efterhånden som I gør fremskridt i tjenstvillighed, vil alt blive tydeligt, hvordan jeres energi er blevet åndeliggjort.