DA/Prabhupada 0264 - Maya tjener også Krishna, men man får ingen tak

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0263
Næste side - video 0265 Go-next.png

Maya tjener også Krishna, men man får ingen tak - Prabhupada 0264


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: Er Māyā en ren hengiven? Māyā.

Prabhupāda: Rene hengivne, nej, han er ikke under māyā.

Tamāla Kṛṣṇa: Nej, nej. Er Māyā, Māyādevī, en ren hengiven?

Prabhupāda: Ja helt sikkert. Er politistyrken ikke ærlige tjenere af regeringen? Betyder det at hvis politistyrken piner dig; at de så bliver afskediget fra regeringstjenesten? Deres opgave er en utaknemmelig opgave, det er det hele. På samme måde tjener Māyā også Kṛṣṇa, men der er ingen tak. Det er forskellen. Hun har taget den utaknemmelige opgave at straffe personer der er ugudelige, det er det hele. Så Māyā som det er, det er ikke sådan at hun er ude af berøring med Kṛṣṇa. Vaiṣṇavī. I Caṇḍī, i Māyās bog, står der "Vaiṣṇavī." Māyā beskrives som Vaiṣṇavī. Lige som en ren hengiven kaldes Vaiṣṇava, bliver hun også der beskrevet som Vaiṣṇavi.

Viṣṇujana: Hvordan får du alt hvad du siger til at blive så let at forstå?

Prabhupāda: Fordi hele filosofien er så enkel. Gud er stor; du er ikke stor. Erklær ikke at du er Gud. Erklær ikke at der ikke er nogen Gud. Gud eksisterer og Han er stor, og du er lille. Så hvad er din position? Du må tjene Kṛṣṇa. Det er den enkle sandhed. Så denne oprørske attitude kaldes māyā. Enhver der erklærer at "Der er ingen Gud. Gud er død. Jeg er Gud, du er Gud," de er under māyās fortryllelse. Piśācī pāile yena mati-cchanna haya. Lige som når en mand er hjemsøgt af spøgelser, så siger han en masse vrøvl. Så alle disse personer er hjemsøgt af māyā, og derfor siger de, "Gud er død. Jeg er Gud. Hvorfor leder du efter Gud alle steder? Der er så mange guder der driver omkring på gaden." De er alle hjemsøgte af spøgelser, forvirrede. Så vi må helbrede dem med denne transcendentale vibration, Hare Kṛṣṇa. Det er den eneste helingsmetode. Lad dem simpelthen høre og de vil gradvist blive helbredte. Lige som en mand der sover meget tungt, du råber tæt ved hans øre og han vågner. Så det er mantraet til at vække hele det sovende menneskelige samfund. Uttiṣṭha uttiṣṭhata jāgrata prāpya varān nibodhata. Vedaerne siger, "Oh menneskelige race, rejs jer venligst. Sov ikke mere. I har fået denne mulighed den menneskelige krop. Brug den. Befri jer selv fra māyās greb." Det udtaler Vedaerne. Så I udfører dette job. Hare Kṛṣṇa, chant Hare Kṛṣṇa og de vil blive…

Hengivne: Hare Kṛṣṇa!

Prabhupāda: Ja?

Jaya-gopāla: Er fortid, nutid og fremtid, i den materielle betydning, en perverteret afspejling af det samme...

Prabhupāda: Ja, fortid, fremtid, nutid er i forhold til de forskellige former for relativitet. Det er et videnskabeligt bevis. Professor Einstein har bevist det. Lige som din fortid ikke er Brahmās fortid. Din nutid er ikke en myres nutid. Så fortid, nutid, fremtid - tid er evig. Det er i forhold til den forskellige dimension af kropslig relativitet. Tiden er evig. Lige som en lille myre. I 24 timer har han 24 gange fortid, nutid og fremtid. I sputnik, i den russiske sputnik, der cirklede rundt om jorden på en time, 25 minutter eller sådan noget lignende. De, jeg mener, tog 25 gange rundt om jorden. Det betyder at sputnikmanden så dag og nat 25 gange i løbet af en time og 25 minutter. Så i den højere atmosfære er fortid og nutid anderledes. Så denne fortid, nutid, fremtid er relativ i forhold til din krop, i forhold til omstændighederne. I virkeligheden er der ingen fortid, nutid, fremtid. Alt er evigt. Du er evig, nityo śāśvato 'yaṁ na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Du dør ikke. Derfor… Folk ved ikke at jeg er evig. Hvad er min evige beskæftigelse? Hvad er mit evige liv? De er bare fangede i livsøjeblikket: "Jeg er amerikaner," "Jeg er inder," "Jeg er dit," "Jeg er dat." Det er det hele. Det er uvidenhed. Så man må finde sit evige forhold til Kṛṣṇa. Så vil han blive lykkelig. Tak.