DA/Prabhupada 0293 - Tolv typer rasaer, eller humør

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0292
Næste side - video 0294 Go-next.png

Tolv typer rasaer, eller humør
- Prabhupāda 0293


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Kṛṣṇa betyder "alt-tiltrækkende." Han er tiltrækkende for elskeren, Han er tiltrækkende for den vise, Han er tiltrækkende for politikeren, Han er tiltrækkende for videnskabsmanden, Han er tiltrækkende for banditterne. Også for banditterne. Da Kṛṣṇa trådte ind på Kaṁsas arena, opfattede forskellige mennesker Ham forskelligt. De der var indbudt fra Vṛndāvana, de var unge piger. De så Kṛṣṇa, "Oh, den smukkeste person." De der var brydere, de så Kṛṣṇa som en tordenkile. De så også Kṛṣṇa, men de så, "Oh, her er en tordenkile." På samme måde som at ligegyldigt hvor stærk du er, så hvis en tordenkile slår ned, så er alt slut. Så de så Kṛṣṇa som en tordenkile, bryderne. Ja. Og de ældre mennesker, de ældre damer, de så Kṛṣṇa som et kærligt barn. Så du kan etablere et forhold til Kṛṣṇa på mange måder. Der er tolv former for rasas, stemninger. Lige som vi ønsker at se en meget gribende scene i et drama, en uhyggelig scene. Nogen myrder nogen, og vi ser på det med fornøjelse. Der er bestemte slags mennesker… Der er forskellige former for sport. En af vores elever i Montreal, han sagde, at hans far nød at se tyrefægtning i Spanien. Når tyren blev slået ihjel gennem kamp, nød han det - forskellige slags mennesker. En person ser at "det er frygteligt," en anden nyder det, "oh, det er meget godt." Forstår du? Så Kṛṣṇa kan indeholde det. Hvis du ønsker at elske frygtelige ting, kan Kṛṣṇa præsentere dig selv for Nṛsiṁhadeva, "Ah." (latter) Ja. Og hvis du ønsker at se Kṛṣṇa som en meget kærlig ven, er Han Vamśī-dhārī, Vṛndāvana-vihārī. Hvis du ønsker Kṛṣṇa som et kærligt barn, så er Han Gopāla. hvis du ønsker barnet som en kær ven, er Han Arjuna. Lige som Arjuna og Kṛṣṇa. Så der er tolv former for stemninger. Kṛṣṇa kan imødekommes med alle stemningerne; derfor er Hans navn Akhila-rasāmṛta-sindhu. Akhila-rasāmṛta-sindhu. Akhila betyder universel; rasa betyder stemning, følelse; og havet. Som hvis du prøver at finde vand, og så kommer til the Pacific Ocean, oh, uendeligt vand. Mængden af vand er uden sammenligning. På samme måde, hvis du ønsker noget og du henvender dig til Kṛṣṇa, så vil du opleve en ubegrænset mængde, en ubegrænset mængde, lige som oceanet. Derfor siges det i Bhagavad-gītā, yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. Hvis nogen kan opnå eller vinde denne Højeste Absolutte, så vil han være tilfredsstillet og han vil sige, "Oh, jeg længes ikke efter mere. Jeg har alting fuldstændigt, fuld tilfredsstillelse." Yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ yasmin sthite. Og hvis man er placeret i denne transcendentale position, hvad sker der så? Guruṇāpi duḥkhena na vicālyate (BG 6.20-23). Hvis der er meget svære prøver på ulykke, er han ikke, jeg mener, vaklende.

Der er mange eksempler i Śrīmad-Bhāgavatam. Lige som i Bhagavad-gītā hvor Pāṇḍavaerne blev udsat for så mange ubehagelige hændelser, men de vaklede aldrig. De spurgte aldrig Kṛṣṇa, "Min kære Kṛṣṇa, Du er min ven. Du er vores, Pandavaernes venner. Hvorfor må vi gennemgå så mange svære problematiske prøvelser?" Nej. Det gjorde de aldrig. For de var overbeviste om at "på trods af alle disse problemer, vil vi blive sejrrige, fordi Kṛṣṇa er der. Fordi Kṛṣṇa er der." Denne overbevisning. Dette kaldes śaraṇāgati, overgivelse.