DA/Prabhupada 0294 - Seks overgivelsespunkter til Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0293
Næste side - video 0295 Go-next.png

Seks overgivelsespunkter til Krishna
- Prabhupāda 0294


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Der er seks former for overgivelse til Kṛṣṇa. En form for overgivelse er at tro på at "Kṛṣṇa vil beskytte mig." Lige som et lille barn har fuld tillid til sin mor: "Min mor er der. Der er ingen fare." Fast tro. Jeg har set det. Enhver. Jeg har... Jeg vil fortælle en praktisk erfaring. I Calcutta i mine yngre dage, rejste jeg med sporvogn, og min yngste søn, han var med mig. Han var kun to år gammel, eller to og et halvt år gammel. Så konduktøren spurgte ham for sjov, "Giv mig dine kørepenge." Så først sagde han: "Jeg har ingen penge." Så konduktøren sagde, "så må du stå af." Straks sagde han, "Oh, her er min far." (Latter) Forstår I. "Du kan ikke sige at jeg skal stå af. Min far er her." Forstår I? Så det er psykologien. Hvis du har henvendt dig til Kṛṣṇa, så vil ikke engang den største frygt forstyrre dig. Det er fakta. Så sådan er Kṛṣṇa. Prøv at opnå den højeste velsignelse, Kṛṣṇa. Og hvad siger Kṛṣṇa? Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). Min kære Kaunteya, søn af Kuntī, Arjuna, fortæl verden, at Mine hengivne aldrig bliver overvundet." Vil aldrig blive overvundet. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati.

På samme måde, er der mange passager i Bhagavad-gītā. Jeg citerer fra Bhagavad-gītā fordi denne bog er meget populær over hele verden, og... Prøv at forstå, læs denne bog, denne meget værdifulde bog fuld af viden. Så Kṛṣṇa siger:

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Hvem kan tilbede Kṛṣṇa? Det beskrives her, denne budhā. Budhā betyder den meste intelligente person. Bodha, bodha betyder viden, og budhā betyder, en der er vis, fuld af viden. Alle er efter viden. Her har I dette Washington University. Der er mange studerende. De er kommet her for at opnå viden. Så end er had opnået perfektion i viden eller den højeste platform af viden, han kaldes budhā. Så ikke kun budhā men bhāva-samanvitāḥ. Bhāva betyder ekstase. Man må være meget lærd og vis, og på samme tid må han føle åndelig ekstase. "Sådan en person," siger Kṛṣṇa, iti matvā bhajante mām. "Sådanne personer tilbeder Mig eller elsker Mig." En der er meget intelligent og en der er transcendental fyldt med ekstase, sådan en person elsker Kṛṣṇa eller tilbeder Kṛṣṇa. Hvorfor? Fordi iti matvā, "ved at forstå dette." Hvad er dette? Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8), "Jeg er oprindelsen af alting, sarvasya." Alt hvad du kan komme med, det er, hvis du fortsætter, undersøger det, så vil du opdage at ultimativt er det Kṛṣṇa. Vedānta siger også det samme. Hvad er Brahman? Athāto brahma jijñāsā.