DA/Prabhupada 0309 - Den ånndelige mester er evig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0308
Næste side - video 0310 Go-next.png

Den ånndelige mester er evig
- Prabhupada 0309


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Madhudviṣa: er der nogen mulighed for en kristen, uden hjælp fra en åndelig mester, at nå til den åndelige himmel gennem at tro på ordene fra Jesus Christ og prøve på at følge hans lære?

Prabhupāda: Jeg kan ikke følge dig.

Tamāla Kṛṣṇa: Kan en kristen i denne tidsalder, uden en åndelig mester, men ved at læse Biblen og følge Jesus´s ord, nå til den...

Prabhupāda: Når du læser Biblen følger du den åndelige mester. Hvordan kan du sige uden? Så snart du læser i Biblen betyder det at du følger Herren Jesus Christs instruktioner, det betyder at du følger en åndelig mester. Så hvor er muligheden for at være uden åndelig mester?

Madhudviṣa: Jeg refererede til en levende åndelig mester.

Prabhupāda: En åndelig mester er ikke et spørgsmål om… En åndelig mester er evig. Åndelig mester er evig. Så dit spørgsmål er uden åndelig mester. Uden åndelig mester kan du ikke være, på noget stadie af dit liv. Du kan acceptere den ene eller den anden åndelige mester. Det er noget andet. Men du er nødt til at acceptere. Som du siger "ved at læse Biblen," når du læser Biblen betyder det, at du følger den åndelige mester repræsenteret af en præst eller en gejstlig i linjen fra Herren Jesus Christ. Så uanset hvad, må du følge en åndelig mester. Der kan ikke være spørgsmål om at være uden åndelig mester. Er det forstået?

Madhudviṣa: Jeg mener lige som vi ikke kunne forstå Bhagavad-gītā uden din hjælp, uden din præsentation.

Prabhupāda: På samme måde må du forstå Biblen med hjælp fra præsten i kirken.

Madhudviṣa: Ja. Men modtager han en god fortolkning fra hans discipelrækkefølge eller hans biskop? For der ser ud til at være en form for uoverensstemmelse i fortolkningen af Biblen. Der er mange forskellige kristne sekter der fortolker Biblen på forskellige måder.

Prabhupāda: Selvfølgelig kan der ikke være nogen fortolkning i Biblen. Så er der ingen bibelsk autoritet. Hvis du fortolker noget... Lige som med "kald en spade for en spade." Så hvis du kalder det noget andet, så er det en anden sag. Han er ikke åndelig mester. Lige som med dette armbåndsur. Alle kalder det et armbåndsur, og hvis jeg kalder det for et par briller, hvad er så værdien af at jeg er åndelig mester? Jeg vildleder. Det er et armbåndsur, det kan jeg sige. (latter) Så der er… Når der er fejlfortolkning, er han ikke en ægte åndelig mester. Han er ikke åndelig mester, det der kaldes for en ægte. Hvis jeg ønsker at lære dig hvordan du skal opfatte dette armbåndsur, kan jeg sige at "Dette kaldes et armbåndsur, og dette kaldes hånd, og dette er tidsviserne; dette er, dette kaldes…" Så det er fint. Og hvis jeg siger at "Alle siger det er et armbåndsur. Jeg siger det er et par briller," hvilken slags åndelig mester er jeg så? Forkast ham straks. Den form for intelligens må du besidde, hvem der er en pseudo åndelig mester eller en ægte åndelig mester. Ellers vil du blive snydt. Og det forkommer. Alle fortolker på deres egen måde. Der er tusindvis af udgaver af Bhagavad-gītā og de har prøvet at fortolke på deres egen måde, kun tåbeligheder. De burde alle smides væk. Du bør kun læse Bhagavad-gītā as it is. Så vil du forstå. Der er intet spørgsmål om fortolkning. Så er autoriteten borte. Så snart du fortolker, er der ingen autoritet. Lovbøger. Mener du at hvis du i retten foran dommeren siger, "Min kære herre, jeg fortolker denne passage på denne måde," vil det så blive accepteret? Dommeren vil straks sige, "hvem er du til at fortolke? Det har du ikke ret til." Hvad er så lovbogens autoritet, hvis enhver siger, "jeg fortolker det på denne måde"? Og fortolkning, hvornår er det nødvendigt? Når en ting ikke forstås. Hvis jeg siger, "det er et armbåndsur," og alle forstår at "det er et armbåndsur, ja," hvor er så muligheden for at fortolke det til at være et par briller? Hvis enhver kan forstå den klare tekst... Lige som i Biblen, "Gud sagde, ´lad der være skabelse,´og der var skabelse." Hvor er spørgsmålet om fortolkning? Ja, Gud skabte. Du kan ikke skabe. Hvor er muligheden for fortolkning? Så unødvendig fortolkning behøves ikke og det er ikke ægte, og de der unødvendigt fortolker, de bør straks forkastes. Straks uden nogen overvejelser. Gud sagde, "Lad der blive skabelse. "Så der var skabelse. Enkelt. Hvor er spørgsmålet om fortolkning? Hvad kan være fortolkningen her? Foreslå at dette kan fortolkes. Har jeg ret? Står der sådan i begyndelsen af Biblen? "Gud sagde, ´lad der være skabelse,´og der blev skabelse. Så hvad er din fortolkning? Fortæl mig hvad din fortolkning er. Er der nogen mulighed for fortolkning? Kan nogen af jer foreslå? Hvad er så muligheden for fortolkning? Man kan forklare. Det er en anden ting, men fakta at Gud skabte, det vil forblive. Det kan du ikke forandre. Nuvel, hvordan fandt denne kreative proces sted, dette forklares i Bhāgavatam: Først og fremmest var der himmel, så var der lyd, så var der dette og dette. Dette er processen for skabelse, det er noget andet. Men fakta, det grundlæggende faktum at Gud skabte, det vil forblive under alle omstændigheder. Ikke som de slyngelagtige videnskabsmænd siger, "oh, der var en klump og den delte sig, og der var disse planeter. Måske sådan og muligvis sådan," alt dette nonsens. De fortolker bare, "måske," "muligvis." Det er ikke videnskab - "muligvis," "måske." Hvorfor måske? Her er et klart udsagn, "Gud skabte." Det er alt. Slut.