DA/Prabhupada 0319 - Godtag Gud, din stilling er at tjene Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0318
Næste side - video 0320 Go-next.png

Godtag Gud, din stilling er at tjene Gud
- Prabhupāda 0319


Room Conversation with Sanskrit Professor, other Guests and Disciples -- February 12, 1975, Mexico

Gæst (4): Så betyder dharma der til den religiøse tro eller pligt?

Prabhupāda: Nej, dharma er pligt, varṇāśrama-dharma. Det opgives også. Det betyder, at den eneste pligt bliver Kṛṣṇabevidsthed. Han siger, sarva-dharmān parityajya. I begyndelsen sagde Han at dharma-saṁsthāpanārthāya. Ja. Yuge yuge sambhavāmi. Nu, Han sagde at "Jeg fremkommer for at genetablere de religiøse principper." Så på det sidste stadie siger Han, sarva-dharmān parityajya. Det betyder at de såkaldte dharmas, eller religion, som forekommer i verden, de er ikke ægte. Og Bhāgavata siger derfor, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (SB 1.1.2), at "alle former for falske religioner forkastes her." Falske religioner, hvad er det? Falske… som med guld. Guld er guld. Hvis guldet er i en hindus hænder, kaldes det så for hinduguld? På samme måde, betyder religion lydighed overfor Gud. Så hvor er Hindureligion? Hvor er kristen religion? Hvor er muslimsk religion? Gud er alle vegne, og vi er bare beregnet til at adlyde Gud. Det er en religion, lydighed mod Gud. Hvorfor har de skabt denne hindureligion, muslimsk religion, kristen religion, den ene eller den anden religion…? Derfor er de alle falsk religion. Ægte religion er lydighed... Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Lige som loven. Loven laves af staten. Loven kan ikke være hindulov, muslimlov, kristen lov, den ene eller den anden lov. Loven er beregnet til alle. Lyighed mod staten. Det er loven. På samme måde, betyder religion lydighed mod Gud. Så den der ikke har nogen opfattelse af Gud, ingen ide om Gud, hvor er så religionen? Det er falsk religion. Derfor finder du i Bhāgavata, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra: (SB 1.1.2) "Alle falske former for religion afvises." Og Kṛṣṇa siger også det samme, sarva-dharmān parityajya: (BG 18.66) "Opgiv al denne falske religiøsitet. Bare overgiv dig til Mig. Det er ægte religion." Hvad er nytten af at spekulere over falsk religiøsitet. Det er overhovedet ikke religion. Lige som med falske love. Lov kan ikke være falsk. Lov er lov, givet af staten. På samme måde betyder religion Guds påbud. Det er religion. Hvis du følger, så er du religiøs. Hvis du ikke følger, så er du en dæmon. Gør tingene meget enkle. Så vil det appelere til alle. Så denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse har til formål at forenkle tingene meget. Accepter Gud, accepter din stilling som Guds tjener og tjen Gud. Det er det hele, tre ord.