DA/Prabhupada 0333 - Underviser alle i at blive guddommelige

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Underviser alle i at blive guddommelige
- Prabhupada 0333


Lecture on BG 16.6 -- Hawaii, February 2, 1975

Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Præcist sådan. Her er solen en ubetydelig del af Herrens skabelse. Alligevel har solen så meget stråleglans, kropslige stråler, at den oplyser og varmer hele universet. Det kan man ikke benægte. Sådan er solens position. Og der er millioner og milliarder af sole, nogle af dem endda større end denne sol. Dette er den mindste sol. Der er meget større sole. Vi kan forstå hvad disse kropslige stråler er. Det er ikke svært. Kṛṣṇas kropslige stråler kaldes Brahman. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam, tad brahma: (Bs. 5.40) "Det er Brahman, prabhā."

Således er Kṛṣṇa også tilstede i alles hjerter, lokaliseret. Det er upersonlig ekspansion. Ligesom solskin er en upersonlig ekspansion af solens stråler, således er Brahman-udstrålingen den upersonlige ekspansion af Kṛṣṇas kropslige stråler. Og det er den del med hvilken Han er til stede overalt, aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham... (Bs. 5.35). Han er indeni dette univers, Han er indeni dit hjerte, og inde i mit. Han er inde i alting. `Alting´ indebærer selv inde i atomet, paramāṇu. Det er Hans Paramātmā-træk. Og det sidste og endelige aspekt er Kṛṣṇas personlige krop. Sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1).

Vigrahaḥ betyder form. Den form er ikke ligesom vores. Den er sat, cit, ānanda. Kroppen har også tre aspekter. Sat betyder evig. Derfor er Hans krop væsens-forskellig fra vores krop. Vores krop er historisk set ikke evig. Når kroppen skabes af faderen og moderen, så er der en dato, en begyndelse. Og når denne krop er færdig, udslettet, så sker det på en anden dato. Så alt i mellem disse datoer, det er historie. Men sådan er Kṛṣṇa ikke. Anādi. Vi kan ikke måle os frem til hvornår Kṛṣṇas krop startede. Anādi. Ādi, igen ādi. Han er alles begyndelse. Anādi. Han er Selv anādi; ingen kan regne Hans åbenbarelses-dato ud. Han er hinsides historie. Trods det er Han alles begyndelse. Ligesom min fader er min krops begyndelse. Fader er årsag til starten på min krop eller din krop, alles. Så derfor har han ingen begyndelse, da Han ikke har nogen fader, men Han er den højeste fader. Det er forståelsen, den kristne forståelse: Gud er den højeste fader. Det er faktum, fordi Han er alles begyndelse. Janmādy asya yataḥ: (SB 1.1.1) "Hvad end som er skabt, det stammer fra Kṛṣṇa." Det står i Bhagavad-gītāen. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). Devatāerne… Denne brahmāṇḍa er Brahmās skabelse. Han benævnes som en af halvguderne. Og Kṛṣṇa siger, aham ādir hi devānām, "Jeg er oprindelsen til devatāerne, halvguderne." Så hvis du studerer Kṛṣṇa på den måde, så bliver du daiva, gudelig. Gudelig.

Vores Kṛṣṇa-beevidstheds-bevægelse er beregnet til at uddanne alle til at blive gudelige. Sådan er programmet. Så hvad er fordelen ved at blive gudelig? Det beskrives i det forrige vers. Daivī sampad vimokṣāya (BG 16.5). Hvis du bliver gudelig og opnår gudelige kvaliteter, abhayaṁ sattva-saṁśuddhiḥ jñāna-yoga-vyavasthitiḥ... Det har… Det har vi allerede diskuteret. Så hvis du bliver gudelig... Der er ikke noget i vejen for at blive gudelig. Man skal blot træne til posten. Ligesom alle kan blive en højesterets-dommer. Alle kan blive præsident af De Forenede Stater. Der er ingen der er forment adgang. Men man skal være kvalificeret. Hvis man kvalificerer sig sig, så kan man blive… Så kan man passe enhver post. Således, siges det også, at for at blive daivī, så må man kvalificere sig til at blive gudelig. Hvordan bliver man gudelig? Det er allerede forklaret. Vi har allerede...

Så hvis man kvalificerer sig med guddommelige kvaliteter, hvad er så fordelen? Daivī sampad vimokṣāya. Mokṣa. Mokṣa betyder befrielse. Hvis man kultiverer gudelige kvaliteter, så er man egnet til befrielse. Hvad er befrielse? Befrielse fra gentagen fødsel og død. Det er vores virkelige lidelse. Den moderne slyngel-agtige civilisation, de aner i virkeligheden ikke hvordan man stopper lidelse. Det aner det ikke. Der er ingen uddannelse i den retning. Ingen videnskab. De tænker at "Her har vi et kort liv på, måske halvtreds år, tres år, maksimum hundrede år, hvis vi får en pæn kone, en god lejlighed og en fin bil, som kan køre hurtigt, og så en god flaske whisky…" Det er hans højeste mål. Men det er ikke vimokṣāya. Virkelig vimokṣa, befrielse, betyder ikke mere fødsel, død, alderdom og sygdom. Det er vimokṣa. Men ikke engang det er de klar over.