DA/Prabhupada 0406 - Enhver der kender videnskaben om Krishna, Han kan blive åndelig mester

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0405
Næste side - video 0407 Go-next.png

Enhver der kender videnskaben om Krishna, Han kan blive åndelig mester
- Prabhupāda 0406


Discourse on Lord Caitanya Play Between Srila Prabhupada and Hayagriva -- April 5-6, 1967, San Francisco

Prabhupāda Vijaya Nṛsiṁha Garh

Hayagrīva: Vijaya...

Prabhupāda: Vijaya Nṛsiṁha Garh.

Hayagrīva: Prabhupāda: Jeg staver.V-i-j-a-y N-r-i-s-i-n-g-a G-a-r-h. Vijaya Nṛsiṁha Garh templet. Det er i nærheden af nuværende Visakhapatnam skibsværft. Visakhapatnam. Visakhapatnam. Så tæt på, 7 kilometer fra stationen er der et fnt tempel på bakken. Så jeg tror at tempel sceneriet er der, og Caitanya Mahāprabhu besøgte det tempel. og efter det tempel kom Han til bredden af floden Godavari. Ligesom Ganges er meget hellig, så er der andre tilsvarende, fire andre floder. Yamuna, Godavari, Kṛṣṇa, Narmada. Ganga, Yamuna, Godavari, Narmada og Kṛṣṇa. Disse fem floder er meget hellige. Så Han kom til bredden af Godavari og tog sit bad, og sad under et træ og chantede Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa. I mellemtiden så Han en stor procession nærme sig, og det skulle være... i den procession Før i tiden, konger og guvenører, de plejede at bade i Ganges med hele deres følge, en masse brāhmaṇaer og alle mulige velgørende ting. På den måde plejede de at bade. Så Herren Chaitanya så nnogen komme i dette store optog, og Han var blevet fortalt om Rāmānanda Rāya, Madras provinsens guvernør. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya havde bedt Ham om, hvis du kommer til sydindien, så må du møde Rāmānanda Rāya. Han er en stor hengiven. Så da Han sad ved bredden af Kaveri og Rāmānanda Rāya var med i optoget. Så så Han Rāmānanda Rāya, men da Han var sannyāsī, så henvendte Han sig ikke til ham. Men Rāmānanda Rāya var en stor hengiven, og han så en fin sannyāsī, en ung sannyāsī, der sad og chantede Hare Krishna. Almindelgvis så chanter sannyāsīer ikke Hare Krishna. De siger Oṁ, lyden oṁ.oṁ men ikke Hare Kṛṣṇa.

Hayagrīva: Hvad mener du med at Han ikke henvendte sig til ham, fordi han var sannyāsī?

Prabhupāda: Sannyāsī, reglen er at sannyāsīer ikke tigger fra penge mænd eller omgås med dem. Det er reglen. Kvinder og pengemænd.

Hayagrīva: Men jeg troede Rāmānanda Rāya var en hengiven.

Prabhupāda: Han var en hengiven, uden tvivl, men i det ydre var han guvernør. Så Chaitanya Mahāprabhu gik ikke hen til ham, men han forstod, her er en fin sannyāsī. Han kom og tilbød sin respekt og satte sig ned foran Ham. Og de havde fælles bekendte, Herren Chaitanya sagde, at Bhaṭṭācārya har fortalt mig om dig. Du er en stor hengiven, så jeg er kommet for at møde dig. Og han svarede, Hva? Hengiven? Jeg er en pengemand, en politiker. Men Bhaṭṭācārya er meget venlig mod mig, han har bedt deres hellighed om at møde mig. Så siden Du er kommet, venligst frels mig fra denne materielle māyā. Så der blev aftalt et møde med Rāmānanda Rāya, så de mødtes begge igen om aftenen, og der var en diskussion om, jeg mener, om åndelig fremgang i livet. Herren Chaitanya spurgte og Rāmānanda Rāya svarede. Det er selvfølgelig en lang historie, hvordan samtalen forløb.

Hayagrīva: Rāmānanda Rāya.

Prabhupāda: Ja.

Hayagrīva: Er det vigtigt? scenen hvor mødet foregik?

Prabhupāda: Møde, møde, den diskussion kunne du tænke dig at give?

Hayagrīva: Well, hvis det skal med i den scene, er det vigtigt. Vil du have diskussionen med?

Prabhupāda: Det vigtige i den scene er, at Han møder Rāmānanda Rāya, der kom i optoget. Det er en fin scene. De ting er der allerede. Hvad deres samtale angår, det korte og det lange i samtalen var...

Hayagrīva: bare giv en kort sammenfatning. Prabhupāda; kort opsummering. I den scene er Chaitanya Mahāprabhu studenten. Ikke ligefrem student. Men Han adspurgte og Rāmānanda Rāya svarede. Så det vigtige i scenen er, at Chaitanya Mahāprabhu ikke følger de almindelige regler, sannyāsīen bør være den åndelige mester, Enhver der kender videnkaben om Kṛṣṇa, kan blive åndelig mester. Så for at vise det praktiske eksempel, selvom Han var sannyāsī og brāhmaṇa, og Rāmānanda Rāya var en śūdra og en grihastha, en husholder. alligevel fremstod Han som en student og forhørte sig hos Rāmānanda Rāya. Rāmānanda Rāya var lidt tøvende, Hvordan kan jeg tage stillingen som lærer foran en sannyāsī? Så Caitanya Mahāprabhu svarede, nej, nej, det skal du ikke tænke på. Han sagde, det spiller ingen rolle om du er sannyāsī eller husholder, brāhmaṇa śūdra hvis du kender videnskaben om Kṛṣṇa, så kan du blive lærer. Så det var Hans, jeg mener, gave. For i det indiske samfund anses det som regel, at brāhmaṇaer og sannyāsīer er åndelige mestre. Men Chaitanya Mahāprabhu siger, Nej, enhver kan blive åndelig mester for så vidt han kender videnskaben. Og sammenfatningen af diskussionen var, hvordan man hæver sig op til den højeste perfektion af kærlighed til Gud. Og at Gudskærlighed bev beskrevet som værende, jeg mener kommer mest til udtryk i Rādhārāṇī. Så i bhāva, i skikkelse af Rādhārāṇī. Og Rāmānanda Rāya, i skikkelse af Rādhārāṇīs veninde som Lalitā-sakhī, de omfavnede hinanden og begyndte at danse i ekstase. Det bliver slutningen på scenen. De begyndte begge at danse i ekstase.

Hayagrīva: Rāmānanda Rāya.

Prabhupāda: Og Caitanya Mahāprabhu.

Hayagrīva: All right.