DA/Prabhupada 0407 - Haridas livshistorie er, at han var født i en muslim familie

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0406
Næste side - video 0408 Go-next.png

Haridas livshistorie er, at han var født i en muslim familie
- Prabhupāda 0407


Discourse on Lord Caitanya Play Between Srila Prabhupada and Hayagriva -- April 5-6, 1967, San Francisco

Prabhupāda: I mellemtiden kom en brāhmaṇa og inviterede Herren Caitanya, "Jeg har inviteret alle sannyāsīer i Benares, men jeg ved at du ikke mødes med disse Māyāvādī sannyāsīer, alligevel er jeg kommet for at invitere Dig. Vær venlig at tage imod min invitation. Så Caitanya Mahāprabhu så det som en lejlighed til at møde Prakāśānanda Sarasvatī. Han accepterede invitationen, og et møde kom i stand, og der var en diskussion om Vedānta-sūtra med Prakāśānanda Sarasvatī, og Han omvendte ham til at blive vaisnava. Det er endnu en hændelse.

Hayagrīva: Hvor gammel er den mand?

Prabhupāda: Prakāśānanda Sarasvatī? Han var også en gammel mand. Ikke under tres år gammel. Ja.

Hayagrīva: Og hvad var det nu hans rolle i byen var? Hvad lavede han... Var han en vedantist?

Prabhupāda: Prakāśānanda Sarasvatī. Han var en Māyāvādī sannyāsī. Han godtog Caitanya Mahāprabhus princip og tilbød sin respekt. Han rørte Hans fødder. Og så tilsluttede han sig. Men der er ikke nævnt noget om at han officielt blev vaisnava, men han accepterede Caitanya Mahāprabhus filosofi. Men Sārvabhauma Bhaṭṭācārya han blev officielt en vaisnava. Derefter møder Herren Haridāsa...

Hayagrīva: Femte scene.

Prabhupāda: Femte scene.

Hayagrīva: Er det Haridāsa Ṭhākura?

Prabhupāda: Haridāsa Ṭhākura.

Hayagrīva: Ved hvilkens død? Haridāsas død?

Prabhupāda: Ja. Haridāsa var en meget gammel mand. Han var muhammedaner.

Hayagrīva: Var han den person som blev smidt i floden?

Prabhupāda: Ja.

Hayagrīva:: Så han møder sit endeligt der til sidst, i den femte scene.

Prabhupāda: Det er ikke meningen at disse... Naturligvis har Haridāsa Ṭhākura et liv udover dette, men viser vi ikke.

Hayagrīva: Ja, okay. Denne bestemte hændelse.

Prabhupāda: denne bestemte hændelse er betydningsfuld, for Caitanya Mahāprabhu var en brāhmaṇa og Han var også sannyāsī Ifølge de sociale konventioner kan Han ikke ikke engang røre en muhammedaner, men denne Haridāsa Ṭhākura var muhammedaner, og efter hans død tog Han kroppen op og dansede, og Han lagde ham i graven og distribuerede prasādam. Og Haridāsa Ṭhākura i to, tre dage følte han sig utilpas. Fordi han var muhammedaner så gik han ikke ind i Jagannātha-templet. Hinduerne var meget strikse. Han var en hengiven, han lod sig ikke forstyrre. Hvorfor skulle han skabe postyr? Så Caitanya Mahāprabhu værdsatte hans opførsel, at han ikke ønskede at lave postyr... Fordi han var blevet hengiven. Han ønskede ikke at tvinge sig adgang til templet. Men Caitanya Mahāprabhu Selv kom dagligt og besøgte ham. Inden Han tog sit bad i havet ville Han først besøge Haridāsa. "Haridāsa? Hvad laver du?" Haridāsa ville bøje sig ned i respekt, og så ville Han sidde og tale i et stykke tid. Så ville Caitanya Mahāprabhu gå og tage Sit bad. Således kom Han en dag og så at Haridāsa ikke havde det så godt. "Haridāsa? Hvordan er dit helbred?" "Jo, min Herre, det er ikke så… Men det er trods alt bare kroppen." Så den tredje dag så Han at Haridāsaville forlade kroppen den dag. Så Caitanya Mahāprabhu spurgte ham, "Haridāsa, hvilke ønsker har du?" de forstod begge. Haridāsa sagde "Det er mit sidste øjeblik. Hvis Du blot venligst vil stå foran mig." Så Caitanya Mahāprabhu stillede Sig foran ham og så forlod han sin krop. Hayagrīva. Du nævnte at...

Prabhupāda: Efter hans bortgang tog Caitanya Mahāprabhu Selv hans krop, og sammen med andre hengivne bar de ham til kysten og gravede hans grav. Den grav er stadig i Jagannātha Purī. Haridāsa Ṭhākuras samādhi, gravmæle. Så Caitanya Mahāprabhu begyndte at danse. Sådan var ceremonien. I en Vaiṣṇava-ceremoni er alting kīrtana og dans. Så det var Hans sidste ceremoni for Haridāsa Ṭhākura.

Hayagrīva: Du nævnte noget med at Caitanya dansede med Haridāsa?

Prabhupāda: Haridāsas krop. Caitanya… døde krop. Haridāsa døde krop.

Hayagrīva: Åh, med hans døde krop?

Prabhupāda: Ja, med hans døde krop.

Hayagrīva: Efter hans død.

Prabhupāda: Efter hans død.

Hayagrīva: Caitanya...

Prabhupāda: Mens, det jeg vil sige er, mens Haridāsa levede, dansede han. Men efter Haridāsas død, tog Caitanya Mahāprabhu Selv kroppen, og begyndte at danse med kīrtana. Det betyder at hans begravelses-ceremoni blev udført af Caitanya Mahāprabhu Selv. Han bar kroppen til hav-bredden og Han lagde ham i graven...

Hayagrīva: Han udførte…

Prabhupāda: Ja. Begtavelses-ceremonien, ja.

Hayagrīva: Med en kīrtana.

Prabhupāda: Med kīrtana. Kīrtana er der altid. Og efter begravelsen var der prasādam-distribution og kīrtana. Haridāsa Ṭhākura.. Så her skal du vise nogle samtaler med Haridāsa, hvor hengivent.

Hayagrīva: All right. Er der andre… Er der flere informationer om Haridāsa?

Prabhupāda: Haridāsas livs-historie er at han var født i en muhammedansk familie. På en eller anden måde blev han en hengiven og chantede 300.000 gange, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, og Caitanya Mahāprabhu gjorde ham til ācārya, autoriteten på chantning. Detfor glorificerer vi ham, "Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura ki jaya." Fordi han blev gjort til ācārya, autoriteten på at chante Hare Kṛṣṇa. Så, da Herren Caitanya tog sannyāsa, ønskede Haridāsa Ṭhākura, "Min kære Herre, Du forlader Nabadwip, og hvilken værdi har mit liv så? Tag mig med eller lad mig dø." Så Caitanya Mahaprabhu sagde, "Nej Hvorfor skulle du dø? Du kommer med Mig." Så Han tog ham med til Jagannātha Purī. I Jagannātha Purī gik han ikke ind, fordi han anså at han var født i en muhammedansk familie. Så Caitanya Mahāprabhu gav ham et sted ved Kāśīnātha Miśras hus, og der chantede han og Caitanya Mahāprabhu sendte ham prasādam. Således gik hans dage. Og Caitanya Mahāprabhu besøgte ham dagligt, og en dag døde han som beskrevet.