DA/Prabhupada 0422 - Ti forseelser at undgå ved at chante maha mantraet 6-10

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0421
Næste side - video 0423 Go-next.png

Ti forseelser at undgå ved at chante maha mantraet 6-10
- Prabhupāda 0422


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: Hvad kommer så?

Madhudviṣa: "Nummer seks: At begå synd med chantning som undskyldning."

Prabhupāda: Ja. Denne initiering, fra denne dag af, så er din konto, tidligere liv, alle syndfulde aktiviteter, er nu det man kan kalde, justeret. Lukket. Det er slut. Nu, fordi du chanter Hare Kṛṣṇa så kan du gøre en ende på dine syndfulde aktiviteters reaktioner, men det betyder ikke at du skal gentage, "Oh, jeg vil begå syndfulde aktiviteter og så vil jeg chante. Så bliver det udlignet. Saldoen kommer i nul." Nej. Sådan foregår det ikke. Gør det ikke. Det der er sket, er sket. Ikke mere. Nu skal det være et rent liv. Ingen ulovlig sex, ingen beruselse, ingen gambling og ingen kød-spisning. Nu er det slut. Det duer ikke at sige "Oh, jeg chanter Hare Kṛṣṇa. Lad mig gå hen på hotellet og spise lidt kød." Nej Så vil det være en stor synd. Gør det ikke. Så vil chantningen ikke bære frugt, hvis du begår forseelser. Hvad kommer så?

Madhudviṣa: "Nummer syv: At instruere de troløse i Herrens navn."

Prabhupāda:: Ja. De troløse, de som ikke har nogen tro, Herren og Hans Navn er absolutte. Ligesom her i den materielle verden, så er personen og navnet forskellige. Hvis dit navn er Hr. John. Så hvis jeg chanter "John, John, John," Så John er måske hundrede kilometer væk. Der er ingen der svarer. Men Navnet, Guds hellige Navn, Gud er tilstede allevegne. Ligesom med fjernsynet. Fjernsynet afsendes et sted fra. Hvis du har maskinen, så kommer billedet med det samme i dit værelse. Hvis det materielt set er muligt, hvor meget mere kan det så ikke lade sig gøre i det åndelige, Kṛṣṇas Navn? Så snart du chanter Kṛṣṇas Navn, så betyder det at Kṛṣṇa med det samme er på din tunge. Hvad kommer så?

Madhudviṣa: Syv? "At instuere det hellige navn til den troløse."

Prabhupāda: "Så, en som ikke har tro på at Herrens Navn og Herren Selv er den samme, at der ikke er nogen forskel, en sådan person bør ikke instrueres om Herrens glorværdighed Han bør instrueres til en forståelse, men hvis han ikke er i stand til at forstå, så skal han ikke initieres, eller han skal have nogen tid til at forstå. Men man skal altid huske at nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ: (CC Madhya 17.133) Kṛṣṇa og Kṛṣṇas navn er forskellig. Så snart man chanter Hare Kṛṣṇa, så betyder det at Kṛṣṇa danser på din tunge. Således skal man være forsigtig. Ligesom hvis Kṛṣṇa... Ligesom man straks tilbyder sin respekt til sin åndelige mester så snart han er tilstede, således skal man også, når Kṛṣṇa er tilstede på din tunge, være meget forsigtig. Så man bør altid vide hvordan Kṛṣṇa er der. Kṛṣṇa er altid overalt. Gud er alle vegne, men vi har ingen erkendelse. Men med hensyn til denne chantning, så snart du chanter det hellige Navn, så bør du vide. Så ved at associere med Kṛṣṇa bliver du renset. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ. Ligesom hvis man associerer med ild, så bliver man varm, ligeledes, at associere med Kṛṣṇa betyder at man bliver renset. Gradvist bliver man spiritualiseret. Ikke mere materielt. Slut. Det er processen. Hvad kommer så?

Madhudviṣa:: "Nummer otte: At sammenligne det hellige Navn med materiel fromhed."

Prabhupāda: Ja, nu afholdes denne ceremoni. Man skal ikke tro at vi bare afholder nogle religiøse ritualer. Nej. Religiøse ritualer er noget andet. Dette er... Selvom det ligner ritualer, så er det transcendentalt. Det er hævet over alle former for religion. Det er et videregående studie. Processen er hvorledes udvikler man kærlighed til Guddommen. Det er hævet over al… Religion betyder, generelt, en form for tro. Men det er ikke spørgsmålet om tro. Der sker en udvikling, hvor meget elsker du Kṛṣṇa, eller Gud. SÅ det er hævet over alle religioner. Det er ikke en almindelig religion. Religion betyder… Lad os antage at du er kristen, jeg er hindu. Lige så snart denne krop er færdig, så er min kristenhed eller religion, alt er færdigt. Men denne kærlighed til Gud den slutter ikke. Den vil ledsage dig. Hvilken fødsel du end får, så vil den udvikles. Hvis du kan gøre dig færdig, så kan du gå direkte hjem til Kṛṣṇa, tilbage til Guddommen, og gøre en ende på alle dine materielle forbindelser. Selv hvis du ikke er i stand til det, så vil den ledsage dig. En bonus… Saldoen bliver ikke mindre. Den vil forøges. Hvad kommer så?

Madhudviṣa: "Nummer ni: Uopmærksomhed når man chanter det hellige navn."

Prabhupāda:Ja. Når vi chanter skal vi også høre. Det er meditation. Hare Kṛṣṇa, disse to ord, Hare Kṛṣṇa, de skal også høres. Hvis du hører, så fanges både dit sind og din tunge. Det er perfekt meditation, den første-klasses yoga, at høre og chante. Hvad kommer så?

Madhudviṣa: Så kommer nummer ti til sidst: "At være knyttet til materielle ting mens man er engageret i udførelsen af chantning.

Prabhupāda: Ja. Hele processen går ud på at vi overfører vores kærlighed fra materie til Gud. Så vi skal forsøge at minimere. Det kommer automatisk. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). Hvis man faktisk udvikler kærlighed til Guddommen, så vil man naturligt glemme at elske al dette materielle nonsens. Det følges ad. Men man skal også forsøge. Det bør du… Det vil ske. Ligesom når vi spiser, så mister man gradvist sin sult efter at spise. Når man er mæt, så siger man, "Nu skal jeg ikke have mere. Jeg er…" På samme måde, Kṛṣṇa-bevidsthed er så godt at man i takt med sine fremskridt i Kṛṣṇa-bevidsthed glemmer nydelsen i det såkaldte materielle nonsens. Og når man når til det perfekte stadie, ja, så er man ligeglad med dette materielle nonsens. Det er testen. Man kan ikke sige, "Jeg gør fremskridt i meditation, men min materielle tiltrækning til sansetilfredsstillelse er den samme." Det er ikke fremskridt. Fremskridt betyder at du vil minimere din materielle tiltrækning til sansetilfredsstillelse. Det er fremskridt. Nu kan du chante… Ah, du har… Chant Hare Kṛṣṇa.