DA/Prabhupada 0445 - Det er blevet moderne, at sidestille Narayan med hvem som helstLecture on SB 7.9.2 -- Mayapur, February 12, 1977

Pradyumna: Oversættelse - "Lykke-gudinden, Lakṣmījī, blev bedt om at træde frem for Herren af de forsamlede halvguder, som ikke selv turde gøre dette. Men selv Hun havde aldrig set en så vidunderlig og usædvanlig form af Herren, og derfor var Hun ude af stand til at nærme sig Ham."

Prabhupāda:

sākṣāt śrīḥ preṣitā devair
dṛṣṭvā taṁ mahad adbhutam
adṛṣṭāśruta-pūrvatvāt
sā nopeyāya śaṅkitā
(SB 7.9.2)

Så Śrī, Lakṣmī, Hun er altid sammen med Nārāyaṇa, Bhagavān. Lakṣmī-Nārāyaṇa. Hvor-end Nārāyaṇa er, der er Lakṣmī. Aiśvaryasya samāgrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ (Viṣṇu Purāṇa 6.5.47). Śriyaḥ. Så Bhagavān, Guddommens Højeste Personlighed er altid fuldt udstyret med seks overdådigheder: aiśvarya, rigdomme; samāgrasya, alle rigdomme... Ingen kan konkurrere med Ham. Her i den materielle verden er der konkurrence. Du har et-tusind; jeg har to-tusind; en anden mand har tre-tusind eller tre millioner. Ingen kan sige, "Her stopper det `Jeg har alle penge´" Nej, Det er ikke muligt. Der må være konkurrence. Sama ūrdhva. Sama betyder "lige" og ūrdhva betyder "større." Så ingen kan blive lige med Nārāyaṇa, og ingen kan blive større end Nārāyaṇa. Det er blevet moderne nu om dage, dette daridra-nārāyaṇa. Nej. Daridra kan ikke være Nārāyaṇa, og Nārāyaṇa kan ikke være daridra, fordi Nārāyaṇa er altid i selskab med Śrī, Lakṣmījī. Hvordan kan Han være daridra? Dette er tåbelige hjemmestrikkede fantasier, aparādha.

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahmā-rudrādi-daivataiḥ
samatvena vikṣeta
sa pāṣaṇḍi bhaved dhruvam
(CC Madhya 18.116)

Śastra siger, yas tu nārāyaṇaṁ devam. Nārāyaṇa,, den Højeste Herre... Brahmā-rudrādi daivataiḥ. For ikke at tale om daridra, selv hvis man side-stiller Nārāyaṇa med sådanne store, store halvguder som Brahmā eller Herren Śiva, hvis man anser at "Nārāyaṇa er lige så god som Herren Brahmā eller Herren Śiva," samatvena vikṣeta sa pāṣaṇḍi bhaved dhruvam, med et samme bliver han en pāṣaṇḍi. Pāṣaṇḍi betyder særdeles nederdrægtig. Det er det śāstriske påbud. Yas tu nārāyaṇaṁ devam brahmā-rudrādi-daivataiḥ samatvena.

Så dette er blevet en mode-dille, at side-stille Nārāyaṇa med alle. Således er Indiens kultur blevet nedbrudt. Nārāyaṇa kan ikke sidestilles. Nārāyaṇa siger personligt i Bhagavad-gītā, mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). Et andet ord der bruges er: asamaurdhva. Ingen kan være lige med Nārāyaṇa, Viṣṇu-tattva.. Nej. Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ (Ṛg Veda 1.22.20). Dette er Ṛg mantra. Viṣṇoḥ padaṁ paramaṁ padam. Bhagavān bliver tiltalt af Arjuna, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Paramaṁ bhavān. Så denne pāṣaṇḍī indbildning vil dræbe ens fremskridt i åndeligt liv. Māyāvāda. Māyāvāda. Derfor har Caitanya Mahāprabhu nedlagt strengt forbud mod at associere med Māyāvādī. Māyāvādī bhāṣya śunile haya sarva-naśa (CC Madhya 6.169): "Enhver som har associeret med Māyāvādī, hans åndelige liv er færdigt." Sarva-naśa. Māyāvādī haya kṛṣṇe aparādhi. Man skal være meget, meget omhyggelig med at undgå disse Māyāvādī-slyngler. Der kan ikke eksistere en sådan ting som "Nārāyaṇa er blevet daridra." Det er umuligt. Så Nārāyaṇa er altid associeret med sākṣāt śrīḥ. Śrī specielt, her bliver Śrī, Lakṣmījī nævnt, at Hun altid er sammen med Nārāyaṇa. Den Śrī-ekspansion er i Vaikuṇṭhaloka. Lakṣmī-sahasra śata-sambrahma sevyamānaṁ.

cintāmaṇi prakara-sadmasu kalpa vṛkṣa
lakśāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī sahasra-śata sambrahma-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.29)

Ikke bare een Śrī, Lakṣmī, men lakṣmī-sahasra-śata. Og de tjener Herren, sambrahma sevyamānaṁ. Vi beder til Lakṣmījī med sambrahma, "Moder, giv mig lidt penge. Gør mig en tjeneste, så jeg kan blive glad." Vi tilbeder Śrī. Og alligevel, så bliver Hun ikke, Śrī. Et andet navn for Śrī er Cañcalā. Cañcalā, Hun er her i den materielle verden. I dag kan jeg være millionær; i morgen kan jeg være tigger på gaden. Fordi al overdådighed afhænger af penge. Så penge, her kan ingen være sikker på dem. Det er ikke muligt. Den Śrī som er så flygtig, de tilbeder Herren med sambrahma, med respekt. Her tænker vi, "Lakṣmī må ikke tage bort," men der, tænker Śrī , "Kṛṣṇa må ikke gå bort." Det er forskellen. Her er vi bange for at Lakṣmī kan drage bort hvert øjeblik, og de er bange for at Kṛṣṇa skal tage væk. Det er forskellen. Så en sådan Kṛṣṇa, en sådan Nārāyaṇa, hvordan kan han være daridra? Det er alt sammen opspind.