DA/Prabhupada 0486 - I den materielle verden kører alt på sex og i den åndelige verden er det kærlighed

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0485
Næste side - video 0487 Go-next.png

I den materielle verden kører alt på sex og i den åndelige verden er det kærlighed
- Prabhupāda 0486


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Gæst: Hvordan genkender vi yogamāyā?

Prabhupāda: Jeg forstår ikke dit spørgsmål.

Tamāla Kṛṣṇa: Han spørger hvordan vi kan genkende yogamāyā.

Prabhupāda: Yogamāyā? Yogamāyā betyder det som forbinder dig. Yoga betyder forbindelse. Når du gradvist avancarerer i Kṛṣṇa-bevidsthed, så er det yogamāyās handling. Og når du gradvist glemmer Kṛṣṇa, så er det mahāmāyā. Māyā påvirker dig. Den ene trækker i dig, den anden skubber den modsatte vej. Yogamāyā. for eksempel, man er altid underlagt regeringens lov. Det kan man ikke benægte. Hvis man siger, "jeg vil ikke følge regeringens love," det er ikke muligt. Men når man er kriminel, så hører man under de politi-lovene. og hvis man er en gentle-mand, så hører man under de civile love. Lovene findes. Under alle omstændigheder, må man adlyde regeringens love. Hvis man er en civiliseret indbygger, så er man altid beskyttet af de civile love. Men hvis man er imod staten, så vil kriminal-lovene træde i kraft. Så lovens kriminal-aktivitet er mahāmāyā, de trefoldige lidelser, altid. Som altid tildeler en eller anden form for elendighed. Og Kṛṣṇa civil-rets afdeling, ānandāmbudhi-vardhanam. Hvor man blot hele tiden forøger dybden af glædes-oceanet Ānandambudhi-vardhanam. Det er forskellen på yogamāyā og mahāmāyā. Yogamāyā er... Yogamāyā, den originale yogamāyā, er Kṛṣṇas interne potens. Det er Rādhārāṇī. Og mahāmāyā er den ydre potens, Durgā. Denne Durgā bliver forklaret i Brahma-saṁhitā, sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā chāyeva yasya bhuvanāni bibharti durgā (Bs. 5.44). Durgā er den tilsynsførende gudinde i hele den materielle verden. Alting foregår under hendes kontrol. Prakṛti, prakṛti er energi. Energi accepteres som feminint. Ligesom disse materialistiske personer, de arbejder også under en energi. Og hvad er det for en energi? Sex-liv. Det er det hele. De anstrenger sig hårdt: "Ah, i nat skal jeg have sex." Det er det hele. Det er energien. Yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham (SB 7.9.45). Deres liv er baseret på sex. Det er det. Alle arbejder så hårdt, og det kulminerer i sex. Det er det. Sådan er materielt liv. Så energi. Den materielle energi betyder sex. Så det er energi. Hvis en person arbejder på fabrikken, hvis han ikke får sex, så kan han ikke arbejde. Og hvis han ikke kan nyde sexlivet, så tager han berusende midler. Sådan er materielt liv. Men energi skal der være. Her i den materielle verden er energien sex, og i den åndelige verden er energien kærlighed. Her er kærlighed misrepræsenteret af sex. Det er ikke kærlighed, det er lyst. Kærlighed kan kun lade sig gøre med Kṛṣṇa, ingen andre steder. Ingen andre steder er kærlighed muligt. Det er en fejlagtig repræsentattion for kærlighed. Så kærlighed og lyst- Kærlighed er yogamāyā, og lyst er mahāmāyā. Det er det hele. Var det svar nok?