DA/Prabhupada 0487 - Hvadenten vi snakker om Biblen, Koranen eller Bhagavad Gita, må vi se på resultatet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0486
Næste side - video 0488 Go-next.png

Hvadenten vi snakker om Biblen, Koranen eller Bhagavad Gita, må vi se på resultatet
- Prabhupāda 0487


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Prabhupāda: Er der flere spørgsmål?

Jāhnavā: Kristus-bevidsthed og Kṛṣṇa-bevidsthed, ordene ligner meget hinanden. Vær venlig at forklare hvordan ordene er blevet til.

Prabhupāda: Det har jeg forklaret mange gange - en lomme-ordbog og en international ordbog. Man kan ikke sige at lomme-ordbogen ikke er en ordbog, men den er beregnet til en bestemt klasse af studerende. Og den internationale ordbog er beregnet til en bestemt klasse studerende. De er alle studerende. Var Kristus... Det som blev talt af Kristus, det er også Guds-bevidsthed, men det var beregnet til en bestemt klasse af mennesker. Og hvilken slags mennesker var det? De var ikke engang fuldt ud civiliserede. Fordi Kristus forklarede Guds-bevidsthed, det var hans fejl, og derfor korsfæstede de ham. Hvilken slags mennesker var de? Døm selv. Hans eneste fejl var at han forklarede Gud, og de korsfæstede ham. Belønningen var korsfæstelse. Så hvilken type mennesker var de? Det samfunds-niveau kan man bare forestille sig. Derfor var det som blev talt af Herren Jesus Kristus, for dem, var det tilstrækkeligt. Men når Bhagavad-gītā bliver talt til en person som Arjuna, så er det en anden ting. Så vi er nødt til at tale i forhold til tid, i forhold til omstændigheder, og i forhold til publikum. Kan I ikke se at der kun er få mennesker til stede her? Hvorfor? De kan ikke forstå denne Kṛṣṇa-videnskab, Kṛṣṇa-bevidsthed. Den er ikke beregnet til alle klasser af mennesker. Det er den højeste orden af Guds-bevidsthed. Kærlighed. Kærlighed til Gud. Der findes også lære om kærlighed til Gud, uden tvivl. Det er forskellen. Det er det samme. Prøv at forstå. Den lille lomme-ordbog for nye elever, og den internationale ordbog for højere studerende, højerere klasser, men begge er ordbøger. Men den ene er beregnet til nogle, den anden er beregnet til nogle andre. Og testen er phalena paricīyate. Phalena paricīyate, I må forstå. Forestil jer at I rejser i skoven. Der er mange forskellige træer. Men I kan ikke se hvilket træ der er hvad. Men lige så snart I ser blomsten, "Aha, det er æble. Aha, det er et æble-træ." Ligesom forleden dag sagde du til mig, at du aldrig havde set et æble-træ? ja. Men, så snart man ser æblet, så forstår man, "Det er et æble-træ. Aha!" Ethvert skrifts prøve er hvorvidt man udvikler kærlighed til Gud. Phalena paricīyate Hvis man finder at man ved at følge visse religiøse principper, udvikler kærlighed til Gud, så er det perfekt. Uanset om det er Biblen eller Koranen eller Bhagavad-gītā. Det gør ingen forskel. Vi må se på frugten. Hvis frugten er at folk udvikler kærlighed til Guddommen, så er det perfekt. Prøv ikke at se hvorvidt det ene er godt, dette er godt, det der er dårligt, det er... Nej. Prøv at bedøm udfra resultatet . På samme måde: Hvis man kan se frugten, så er det første-klasses. Så er det lige meget om det er Biblen eller Gītāen. Hvis man kan udvikle kærlighed til Gud ved at læse Biblen, så er det første-klasses. Og hvis man udvikler kærlighed til Guddommen med Bhagavad-gītā, så er det første-klasses. Men hvis ikke, så er det ligemeget om det er Biblen eller Koranen eller Bhagavad-gītā, det har ingen effekt for dig. Så det er op til dig. Ikke gennem sammenligning, men med dine egne handlinger. Hvis du faktisk følger Herren Jesus Kristus´ instruktioner, så vil du også udvikle kærlighed til Guddommen. Uden tvivl. På samme måde, hvis du følger Kṛṣṇas instruktioner. SÅ det er op til dig. Forsøg at følge. Hvis du ikke følger, men blot prøver at lave sammenlignende studier, "Det er godt" eller "det er dårligt", "det er dårligt" eller "det er godt," det kaldes śrama eva hi kevalam (SB 1.2.8) - blot anstrengelse. Hvor sammenligne? Se blot på hvor meget du udvikler kærlighed til Guddommen, det er det hele. Phalena paricīyate. "Hvis der er et æble, så er det i orden; så er det ligemeget hvad det er for et træ. Det er æblet jeg bekymrer mig om."