DA/Prabhupada 0557 - Vi bør have en meget stærk hældning mod Krishnabevidsthed, ligesom Haridas Thakur

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0556
Næste side - video 0558 Go-next.png

Vi bør have en meget stærk hældning mod Krishnabevidsthed, ligesom Haridas Thakur
- Prabhupāda 0557


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: "Det er bare et spørgsmål om at forstå og acceptere fakta. Khaṭvāṅga Mahārāja opnåede denne tilstand i livet kun et par minutter før sin død ved at overgive sig til Kṛṣṇa. Nirvāṇa betyder at afslutte processen af materialistisk liv. I henhold til Buddhas filosofi, er der kun tomhed efter dette materielle liv. Men Bhagavad-gītā siger noget andet. Virkeligt liv begynder, efter at dette materielle liv er til ende. For den grove materialist, er det nok at vide, at der er en ende på hans materialistiske måde at leve på. Men for personer der er åndeligt avancerede, er der et andet liv efter dette materialistiske liv. Derfor vil man, hvis man er så heldig at blive Kṛṣṇabevidst inden dette liv er slut, helt sikkert straks opnå stadiet af brahma-nirvāṇa. Der er ingen forskel mellem Guds kongerige og hengiven tjeneste til Herren. Eftersom de begge er på det absolutte niveau, at være beskæftiget i den transcendentale kærlige tjeneste til Herren er at have opnået det åndelige kongerige. I den materielle verden er der handlinger for sansetilfredsstillelse, hvorimod der i den åndelige verden er Kṛṣṇabevidste handlinger. Derfor er opnåelse af Kṛṣṇabevidsthed selv i dette liv øjeblikkelig opnåelse af Brahman, og den der befinder sig i Kṛṣṇabevidsthed er med sikkerhed allerede trådt ind i Guds kongerige. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura har opsummeret det Andet Kapitel i Bhagavad-gītā som værende indholdet for hele teksten. I Bhagavad-gītā, er emnerne karma-yoga, jñāna-yoga..."

Prabhupāda: Jñāna-yoga.

Tamāla Kṛṣṇa: "...jñāna-yoga og bhakti-yoga. I det andet kapitel, omtales karma-yoga og jñāna-yoga tydeligt, og der gives også et glimt af bhakti-yoga. Sådan slutter Bhaktivedantaforklaringerne i forhold til det emne der forklares i det Andet Kapitel af Śrīmad Bhagavad-gītā."

Prabhupāda: Tak. Nogen spørgsmål? Ja.

Tamāla Kṛṣṇa: Jeg har altid været forvirret i forholdtil... Det siges her, at en ren hengiven som Haridāsa Ṭhākura ikke ville blive et offer for Māyādevī's fristelser, men at selv Herren Brahmā, Herren Śiva, kan blive et offer. Jeg har altid troet, at de var rene hengivne af Herren.

Prabhupāda: Nej. De er rene hengivne, men de er guṇāvatāra. Lige som Herren Brahmā er den højeste personlighed indenfor dette materielle univers. Han er alle de levende væsners far. Så de er... Selvfølgelig, hvis vi undersøger det meget nøje, så er Haridāsa Ṭhākura, i en højere position end Brahmā i hengiven tjeneste. Selvom han regnes for en inkarnation af Brahmā, Brahmā Haridāsa. Så vi bør ikke forstyrres, når vi ser at Herren Brahmā og Herren Śiva besnæres på denne måde. Det… Vi bør modtage instruktionen, at hvis Herren Brahmā, Herren Śiva nogen gange bliver ofre for māyā, hvad så med os? Derfor bør vi være meget, meget forsigtige. Der er chance for at falde ned selv med status som Brahmā og Śiva, for ikke at tale om almindelige personer. Derfor bør vi være meget stærkt rettede mod Kṛṣṇabevidsthed lige som Haridāsa Ṭhākura. Så kan vi blive i stand til at modstå fristelserne fra māyā meget let. Det skal man forstå. Ikke at "Brahmā viste denne," hvad kaldes det, "svaghed. Han er svag, eller han er mindre." Nej. Det er for at instruere os.