DA/Prabhupada 0901 - Hvis jeg ikke er jealous, så er jeg i den åndelige verden. Enhver kan efterprøve

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0900
Næste side - video 0902 Go-next.png

Hvis jeg ikke er jealous, så er jeg i den åndelige verden. Enhver kan efterprøve
- Prabhupāda 0901


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Hvis jeg ikke er misundelig, så er jeg i den åndelige verden. Enhver kan teste det. Så på nuværende tidspunkt er vores sanser forurenede. Jeg tænker at: "jeg er amerikaner, så mine sanser bør bruges til at tjene mit land, mit samfund, min nation." Store, store ledere, store, store så mange ting. Den egentlige forståelse er at: "Jeg er amerikaner, så mine sanser er amerikanske sanser. Så de skal bruges for Amerika." Inderne tænker på samme måde, og andre. Men ingen af dem ved, at sanserne tilhører Kṛṣṇa. Det er uvidenhed. Ingen intelligens. De tror i øjeblikket, at disse sanser, upādhi, betegnelser... Amerikanske sanser, indiske sanser, afrikanske sanser. Nej. Det kaldes māyā. Det er overdækket. Derfor bhakti betyder sarvopādhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170). Når vore sanser er rensede for alle disse betegnelser, er det begyndelsen på bhakti. Hvis jeg tænker: Jeg er amerikaner, hvorfor skulle jeg beskæftige mig med Kṛṣṇabevidsthed? Det er en hindu-gud," så er det tåbeligt. Hvis jeg tænker: "Jeg er muslim," "jeg er kristen," så er du borte. Men hvis vi renser sanserne: "jeg er en åndelig sjæl. Den højeste åndelige sjæl er Kṛṣṇa. Jeg er del og eje af Kṛṣṇa; derfor er det min pligt at tjene Kṛṣṇa." Så bliver du straks fri. Med det samme. Du er ikke længere amerikaner, inder eller afrikaner eller det ene eller det andet. Du er Kṛṣṇiseret, Kṛṣṇabevidst. Det er der behov for.

Derfor siger Kuntīdevī: "Hṛṣīkeśa, min kære Kṛṣṇa, Du er sansernes Herre, og for sansenydelsens skyld er vi faldet ned i denne materielle livstilstand, forskellige former for liv." Så vi lider, og lider i en udstrækning, selv hvis man bliver Kṛṣṇas moder... For i denne materielle verden lider selv hun for ikke at tale om andre? Devakī er så avanceret, at hun bliver mor til Kṛṣṇa, men alligevel får hun problemer. Og hvem giver hende problemer? Hendes broder Kaṁsa. Så denne verden er sådan. Prøv at forstå. Selv hvis du bliver Kṛṣṇas moder, og selv din broder, som er den nærmeste slægtning. Så du, verden er så jaloux, at hvis ens personlige interesse bliver hæmmede, så vil enhver være parat til at give dig problemer. Det er denne verden. Alle. Selv hvis han er en broder, selv hvis han er faderen. For ikke at tale om andre. Khalena. Khala betyder jaloux. Denne materielle verden er jaloux, misundelig. Jeg er misundelig på dig; du er misundelig på mig. Det er vores opgave. Det er vores opgave.

Derfor er denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse til for dem, der ikke længere er misundelige, som ikke mere er misundelige. En perfekt person. Dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ vāstavaṁ vastu vedyam atra (SB 1.1.2). De der er jaloux og misundelige, de er i denne materielle verden. Og de der ikke er jaloux, de er i den åndelige verden. Enkelt. Test dig selv, "er jeg jaloux, misundelig på min omgangskreds, venner, alting?" Så er jeg i den materielle verden. Og hvis jeg ikke er jaloux, så er jeg i den åndelige verden. Enhver kan teste det. Det er ikke et spørgsmål om jeg er åndeligt avanceret eller ej. Du kan teste det selv. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). Som når du spiser, du forstår om du er mæt, når din sult er blevet tilfredsstillet. Du behøver ikke at få et certifikat fra andre. På samme måde hvis du tester dig selv, om du er jaloux, om du er misundelig, så er du i den materielle verden. Og hvis du ikke er jaloux, hvis du ikke er misundelig, så er du i den åndelige verden. Så kan du tjene Kṛṣṇa meget fint, hvis du ikke er jaloux. For vores jalousi, misundelse begynder, begyndte med Kṛṣṇa. Som med Māyāvādīerne: "Hvorfor skal Kṛṣṇa være Gud? Jeg er, jeg er også Gud. Jeg er også."