DA/Prabhupada 0932 - Krishna fødes ikke, selvom det kan se sådan ud for nogle tåber

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0931
Næste side - video 0933 Go-next.png

Krishna fødes ikke, selvom det kan se sådan ud for nogle tåber
- Prabhupāda 0932


730424 - Lecture SB 01.08.32 - Los Angeles

Så Kuntī siger: kaścid, kecid āhur ajaṁ jātam (SB 1.8.32). Ajam, den evige, den ufødte er nu blevet født. Så... Selvfølgelig kan vi sige, at Kṛṣṇa fødes, ja, Kṛṣṇa fødes, men Hans fødsel er ikke som vores. Det bør vi vide. Det beskrives i Bhagavad-gītā: janma karma ca me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ (BG 4.9). Kṛṣṇa fødes som Devakī eller Mother Yaśodās søn, men Han bliver ikke født præcis som os. Det beskrives i Śrīmad-Bhāgavatam. Da Kṛṣṇa fremkom, kom Han ikke ud af Devakīs livmoder. Han fremkom først. I har set billedet. Og så blev Han et lille barn på skødet.

Derfor er Kṛṣṇas fødsel transcendental. Vores fødsel er tvunget, gennem naturens love. Han står ikke under naturens love. Naturens love arbejder under Ham. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Prakṛti, naturen arbejder efter Kṛṣṇas anvisninger, og vi arbejder efter naturens anvisninger. Det er forskellen. Se, Kṛṣṇa er herre over naturen, og vi er tjenere af naturen. Det er forskellen. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate. Derfor siger Kuntīdevī; kecid āhur: "Nogen siger sådan. " Nogen siger, at den ufødte er blevet født. Hvordan kan den ufødte blive født? Det ser sådan ud, men det er ikke at blive født. Det forekommer som om, at Han er blevet født lige som os. Nej.

Derfor siges det tydeligt: kecid āhur. "Tåbelige personer siger sådan." Og Kṛṣṇa har også sagt i Bhagavad-gītā: avajānanti māṁ mūḍhāḥ. "De der er slyngler. De tror, at jeg er lige som et almindeligt menneske." Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11). "Fordi jeg er fremkommet som et menneske, så nogle af slynglerne, de tror, at Jeg også er et menneske." Nej. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ. Han kender ikke mysteriet bag Guds fødsel som et menneske. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ. Så på samme måde er Kṛṣṇa aja. Han fødes som, ikke præcis at Han fødes. Han er overalt.

Lige som Kṛṣṇa, det beskrives: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Så Īśvara er, Herren befinder sig i alles hjerter. Hvis det er fakta, så hvis Kṛṣṇa er i dit hjerte, i dig selv, så hvis Han straks kommer foran Dig, hvad er problemet for Kṛṣṇa? Han er allerede indeni, og Han er almægtig. Lige som Dhruva Mahārāja. Dhruva Mahārāja, da han var beskæftiget med meditation, han mediterede på formen af den fire-armede Viṣṇu. Pludselig blev hans meditation afbrudt og han så den samme figur foran sig, straks. Er det meget svært for Kṛṣṇa? Han er allerede indeni dig, og hvis Han kommer ud...

På samme måde, hvis Kṛṣṇa er i alles hjerter, også Devakīs, så hvis Han kommer ud foran Devakī i den samme fire-armede form, er det så meget svært for Kṛṣṇa? Så folk ved det ikke. Derfor siger Kṛṣṇa: "Du må forstå: janma karma me divyam (BG 4.9), transcendental fødsel. Mine aktiviteter, Min fødsel." Derfor ved Kuntīdevī, at Kṛṣṇa er ufødt. Kṛṣṇa bliver ikke født, men det forekommer sådan for nogle tåber. Derfor siger de, at Kṛṣṇa er blevet født. Men hvorfor fødes Kṛṣṇa? Vil det næste spørgsmål være. Svaret er: puṇya-ślokasya kīrtaye, puṇya-ślokasya (SB 1.8.32). De der er meget fromme, meget avancerede i åndelig forståelse, for at forherlige dem.