Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

DA/Prabhupada 1014 - En kunstig Gud lærte sin discipel, og han mærkede elesktriske stød

From Vanipedia


En kunstig Gud lærte sin discipel, og han mærkede elesktriske stød
- Prabhupāda 1014


750626 - Lecture SB 06.01.13-14 - Los Angeles

Så du har måske to millioner dollar; jeg har måske ti dollar; du har måske hundrede dollar. Alle har nogle rigdomme. Det må indrømmes. Men ingen kan sige at; "jeg har alle rigdomme." Det er ikke muligt. Hvis nogen kan sige at; "jeg har alle rigdomme, " er Han Gud. Det siger Kṛṣṇa. Ingen har sagt sådan i verdenshistorien. Kṛṣṇa sagde, bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29): " Jeg er nyderen af alt, og jeg er den, der ejer alt i universet." Hvem kan sige det? Det er Gud. Aiśvaryasya samāgrasya. Samāgra betyder total, ikke delvist at; "jeg har så meget. Nu har jeg givet." Jeg vil ikke nævne navne - en kunstig Gud, han underviste sin discipel, og disciplen kunne mærke elektriske chok. Så desværre kan jeg ikke give jer elektriske chok. Forstår I? Elektriske chok, og han besvimede af elektriske chok. Og disse beskrives offentligt, og fjolser godtager det. Hvorfor skulle lærere give elektriske chok? Hvor i śāstra nævnes det? Men disse ting er, falske ting beskrives. Elektriske chok. Og da han besvimede, så sad Guden, og da han kom til bevidsthed, så spurgte disciplen Gud, "Hr, hvorfor græder du?" "Nu har jeg afsluttet alt. Jeg har givet dig alt." Se bare. Afslutter en lærer alt ved at undervise sin discipel? Så Kṛṣṇa er ikke sådan en form for Gud, at; "jeg har afsluttet alt." Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īśo Invocation). Det er definitionen på Gud. Gud er så perfekt og fuldstændig, at selv hvis du tager alle Hans rigdomme, er Han stadig fuldkommen. Det er Gud. Ikke at; "jeg har opbrugt mit lager." Så en intelligent mand skal lære, hvad Gud er fra de Vediske informationer. Opfind ikke Gud. Opfinde, hvordan kan vi opfinde Gud? Det er ikke muligt. Så det kaldes Mano-dharma. Gennem mentalt opspind, mentale spekulationer, kan vi ikke skabe Gud. Her er definitionen på Gud, at īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñcid jagatyāṁ jagat (ISO 1). Idaṁ sarvam. Sarvam betyder, hvad end du ser. Du ser det store Stillehavet. Det er skabt af Gud. Det er ikke sådan, at fordi Han skabte et Stillehav, så er alle Hans kemikalier, hydrogen og oxygen slut. Nej. Der er millioner og trillioner af Stillehave, der svæver i himlen. Det er Guds skabelse. Der er millioner og trillioner af planeter, der svæver på himlen, og der er millioner og trillioner af levende væsner, have og bjerge og alt, men der er ingen mangel. Ikke kun dette univers; der er millioner og trillioner af universer. Vi har fået denne information fra den Vediske...

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi vibhūti-bhinnaṁ
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam aham...
(Bs. 5.40)...

Prøv at forstå Guds rigdom.