DA/Prabhupada 1015 - Med mindre der er en livskraft bag ved mterien, kan intet blive skabt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1014
Næste side - video 1016 Go-next.png

Med mindre der er en livskraft bag ved mterien, kan intet blive skabt
- Prabhupāda 1015


720200 - Lecture SB 01.01.01 - Los Angeles

oṁ namo bhagavate vāsudevāya
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 1.1.1)

Det er en bøn, der bedes af Śrīla Vyāsadeva, inden han skriver Śrīmad-Bhāgavatam. Han tilbyder sin respektfulde ærbødighed til Bhagavate Vāsudeva. 'Bhagavate' betyder Guddommens højeste personlighed, der kendes som Vāsudeva. Han fremkommer, Herren Kṛṣṇa fremkommer som Vasudevas søn. Derfor kaldes Han Vāsudeva. En anden betydning er, at Han er altgennemtrængende. Han er tilstede overalt. Så Vāsudeva, Guddommens højeste Personlighed, oprindelsen til alt. "Janmādy asya yatah". 'Janma' betyder skabelse. Skabelsen af denne materielle verden, den kosmiske manifestation er fra Vāsudeva. 'Janma-adi' betyder skabelse, opretholdelse og ødelæggelse. Alt i denne materielle verden har tre fremkomstformer. Det bliver skabt på et bestemt tidspunkt. Det eksisterer et bestemt antal år, og så opløses det og ødelægges. Det kaldes 'janmādy asya-janmasthiti yah' Så alt foregår på baggrund af Guddommens højeste Personlighed. Den kosmiske manifestation udgår også fra Ham. Det eksisterer på Hans energi, ydre energi, eller det bliver opretholdt af Hans ydre energi, og, som alt materielt ultimativt forgår, eller ødelægges, så efter ødelæggelsen går kraften tilbage i Ham. Kraften, energien kommer fra Ham, og den opretholdes af Hans energi, og igen, når den opløses, smelter den sammen med Ham. Det er skabelse, opretholdelse og ødelæggelsens metode. Nu er spørgsmålet, er denne højere kraft eller den højeste oprindelse, hvad er naturen af denne højeste kilde? Er det materie eller levende kraft? Bhāgavata siger, "Nej, det kan ikke være materie." Intet er blevet skabt naturligt eller automatisk fra materie. Vi har ingen sådan erfaring. Med mindre der er en levende kraft bag materien, kan intet blive skabt. Vi har ingen sådan erfaring. Lige som med noget materielt, måske en bil. Den har hele maskineriet, fine maskineri, men bilen kan stadig ikke bevæge sig automatisk. Der må være en fører. Og føreren er en levende kraft. Derfor må den oprindelige kilde til alt være en levende kraft. Det er konklusionen fra Bhāgavatam. Og hvilken form for levende kraft? Det betyder at Han ved alt. Lige som en ekspert i motorer, en mekaniker, han ved alt, derfor kan han udlede, at når motoren går i stå, så kan han straks finde ud af, hvordan den er gået i stå. Så han strammer en skrue, eller gør noget, så den igen bevæger sig. Derfor siger Bhāgavata, at den oprindelige kilde til alle udstrømninger ved alt. 'Anvayād itarataś cārtheṣu'. Direkte og indirekte. Han er så dygtig. Lige som jeg er skaberen af denne krop. Jeg er en levende sjæl. Udfra mit ønske, har jeg skabt denne krop. Gennem energi. Gennem min energi.