Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

DA/Prabhupada 1037 - I den materielle verden finder vi, at næsten alle har glemt Gud

From Vanipedia


I den materielle verden finder vi, at næsten alle har glemt Gud
- Prabhupāda 1037


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Prabhupāda: ...fingeren er del og eje af min krop, men dens opgave er at tjene kroppen. Jeg spørger fingeren: "Kom her." Og den gør sådan. Jeg spørger fingeren: "Kom her." Den gør det... Så det er fingerens opgave at tjene helheden. Den er en del. Og kroppen er helheden. Så derfor, det er delens opgave at tjene, at udføre tjeneste til helheden. Det er den naturlige tilstand.

Yogeśvara: (C'est la condition naturel de partie de rendre service au gros.)

Cardinal Danielou: Jeg er enig I dette...

Prabhupāda: Lad mig gøre det færdigt.

Cardinal Danielou: Ja. Og jeg tror at det er hvert levende væsens hverv at tjene Gud, ja. Guds tjeneste.

Prabhupāda: Ja. Så når det levende væsen glemmer denne opgave, så er det materielt liv.

Cardinal Danielou: Det er...? (Quand il n'ya pas ce service...?)

Yogeśvara: (Quand l'etre vivant oublie.)

Cardinal Danielou: (Alors c'est ca, alors c'est ca.)

Prabhupāda: Derfor oplever vi, at næsten alle i denne materielle verden har glemt Gud.

Yogeśvara: (Donc dans le monde materiel on trouve que c'est tout le monde qui a oublié Dieu)

Cardinal Danielou: (C'est ce la.)

Prabhupāda: Konklusionen er at denne materielle verden er skabt...

Cardinal Danielou: skabt...

Prabhupāda: skabt til de glemte sjæle.

Yogeśvara: (La conclusion est que ce monde materiel existe seulement pour les ames qui a oublié Dieu)

Cardinal Danielou: Ja.

Prabhupāda: Og her er opgaven igen at genoplive dem til Gudbevidsthed.

Yogeśvara: (Donc notre devoir c'est de retablir cet conscience.)

Cardinal Danielou: Ja.

Prabhupāda: Så metoden til at oplyse de levende væsner, specielt mennesket, for i den dyriske livsform, kan man ikke blive oplyst. Dyret kan heller ikke forstå, hvad Gud er.

Cardinal Danielou: Ja, ja.

Prabhupāda: Det er kun mennesket, der kan forstå. Hvis han er uddannet, så kan han komme til Gudsbevidsthed.

Cardinal Danielou: Ja, ja. Det er sandt.

Prabhupāda: Så denne skabelse er beregnet for de glemte sjæle, for at give dem en chance for at genoplive deres Gudsbevidsthed.

Yogeśvara: Er det til at forstå?

Cardinal Danielou: Ja, det er forstået. Det er meget, meget klart. Meget klart.

Prabhupāda: Og for denne opgave, kommer Gud nogen gange personligt. Nogen gange sender Han sin repræsentant, Hans søn, eller Hans hengivne, Hans tjener. Det foregår. Gud ønsker, at disse glemte sjæle skal komme tilbage hjem, tilbage til Guddommen.

Cardinal Danielou: Ja. Vende tilbage , ja.

Prabhupāda: Derfor er der fra Hans side konstante forsøg på at genoplive deres Gudsbevidsthed.

Cardinal Danielou: Ja.

Prabhupāda: Nuvel denne Gudsbevidsthed kan opvækkes i den menneskelige livsform, ikke i andre former for liv.

Cardinal Danielou: Ikke andre, ja.

Prabhupāda: Måske meget sjældent, men mennesket... (bortvendt:) hvor er vandet?

Yogeśvara: Hun sagde, hun kom med det...

Prabhupāda: Ācchā. Mennesket har forretten til at vække sin sovende Gudsbevidsthed.

Yogeśvara: (C'est le droit exclusif de l'etre humaine.)

Cardinal Danielou: Ja.

Prabhupāda: Så den bedste tjeneste til menneskeheden er at vække deres Gudsbevidsthed.

Cardinal Danielou: Ja, det er sandt, det er sandt.

Prabhupāda: den bedste tjeneste.