DA/Prabhupada 1038 - En tigers føde er andre dyr. Menneskets føde er frugt, korn og mælkeprodukter

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1037
Næste side - video 1039 Go-next.png

En tigers føde er andre dyr. Menneskets føde er frugt, korn og mælkeprodukter
- Prabhupāda 1038


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Cardinal Danielou: Så jeg er meget, meget glad for at møde Dem...

Prabhupāda: Kan jeg stille dig et spørgsmål? Jesus siger: "Du skal ikke slå ihjel." Så hvorfor slår de kristne ihjel?

Cardinal Danielou: (Pourquoi les chrétiens sont...?) Yogeśvara: (Oui, ils tuent. Seigneur Jésus les a demander de n'est pas tuer)

Cardinal Danielou: Det er forbudt at slå ihjel i kristendommen. helt sikkert. Men først og fremmest tænker vi, at der er forskel på et menneskeliv og et dyreliv. N'est ce pas? At et menneskes liv er helligt, fordi mennesket er skabt i Guds billede. Men vi har ikke den samme respekt i forhold til dyrene, og vi tænker, at dyrene er menneskets tjenere, og at det er tilladt at... For os er ethvert liv ikke det samme. Det der virkelig er vigtigt er menneskelivet, og den menneskelige person er virkelig hellig, og det er forbudt at dræbe en menneskelig person...

Prabhupāda: Nej, men Jesus siger ikke "mennesket". Han siger bare generelt: "Du skal ikke slå ihjel." Yogeśvara: (Il dit que la Seigneur Jésus n'a pas spécifier de n'est pas tue les etres humaine) Cardinal Danielou: (Il n'a pas spécifier de n'est pas tuer l'etre humaine parce que il y a...) I biblen har vi mange eksempler på, eksempler, vi har mange ofringer i biblen, ofringer af dyr. De ved. Mange dyreofringer i Biblen. Alors. Det er ikke forbudt. Alors, det er helt sikkert, at det er en stor synd at dræbe et menneske. Alors der er helt sikkert et stort spørgsmål om krig, krigen, den nationale krig. Og det er...

Prabhupāda: Du tænker ikke, at det er en synd at dræbe et dyr?

Cardinal Danielou: Nej, nej, nej. Ingen synd. Ingen synd. For vi tænker ikke, at det simple biologiske liv er helligt. Det der er helligt, er det menneskelige liv, menneskelivet. Men ikke livet, som...

Prabhupāda: Men jeg tænker, at det er en fortolkning. Jesus Christ siger generelt: "Du skal ikke slå ihjel."

Cardinal Danielou: Ja, Jesus sagde... Men dette udtryk er ikke, denne tekst er ikke en tekst om Jesus. Det er en tekst fra Det gamle Testamente, og det er en tekst...

Prabhupāda: Nej, den er også i Det nye Testamente.

Cardinal Danielou: Det gamle Testamente! Det gamle Testamente.

Prabhupāda: Nej, er den ikke i Det nyeTestamente?

Cardinal Danielou: Det er i 3. Mosebog, i Mosebogen. Det er ikke et ord fra Jesus. Det er et ord fra Mosebogen, og det er en del af De ti Bud, af De ti bud som Gud gav til Moses.

Prabhupāda: Det er i orden. Men Ti bud, et af budene er at: "Du skal ikke slå ihjel."

Yogeśvara: (Une de dix...)

Cardinal Danielou: (Oui, dans les dix commandement, tu ne tuera pas) mais, det er helt sikkert, jeg tænker, at det helt sikkert handler om at slå et menneske ihjel. Jeg tænker, jeg har svært ved at forstå hvorfor i den indiske religion... For det er umuligt...for eksempel, er det nødvendigt, pour la nourriture.

Yogeśvara: For mad.

Cardinal Danielou: Oui. For menneskets mad at spise, at spise og...

Prabhupāda: Mennesket kan spise korn, frugter, mælk, sukker, hvede...

Cardinal Danielou: Nej, nej (Pas de chair)?

Yogeśvara: Ingen kød?

Cardinal Danielou: Ingen kød?

Prabhupāda: Nej. Hvorfor? Lige som frugterne. Frugt er beregnet for mennesket. Tigeren kommer ikke for at spise dine frugter. Så tigerens føde er et andet dyr. Menneskets føde er frugter, korn, mælkeprodukter. Lige som frugt...

Cardinal Danielou: Oui. Det er hvorfor, for korn og planter er også levende væsner?

Prabhupāda: Det er i orden, det er i orden. Det forstår vi også godt. Men hvis du kan leve... Lige som generelt hvis jeg kan leve af frugt og korn og mælk, hvorfor skulle jeg så dræbe et andet dyr?