DA/Prabhupada 1040 - Menneskelivets mission fejler over hele verden

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Menneskelivets mission fejler over hele verden
- Prabhupāda 1040


751001 - Arrival Reception - Mauritius

Indisk embedsmand:...Vi er meget glade for at have Dem iblandt os. Og vi byder Dem velkommen til denne ø på vegne af folk fra Mauritius, og håber at De vil nyde Deres korte ophold her. Og Swāmījī, hvor længe har De tænkt Dem at blive her?

Prabhupāda: Programmet er en uge.

Indisk embedsmand: En uge. Har De et specielt program? Skal De til foredrag eller...

Prabhupāda: Jeg ved ikke, hvad de har arrangeret, men min sekretær siger, at det vil vare en uge.

Indisk embedsmand: Havde De nogen tanker om Mauritius, inden De kom hertil? Ved de noget om...

Prabhupāda: Min tanke er at forkynde Kṛṣṇabevidsthed. For fordi vi mangler denne viden, mislykkes vores livsopgave over hele verden. Derfor prøver jeg at introducere denne Kṛṣṇabevidsthed over hele verden, uden nogen skelnen til kaste, tro eller farve. Gud er for alle, og vi har glemt vores forhold til Gud. Derfor lider I på så mange måder. Og Hans instruktion er der i Bhagavad-gītā. Hvis vi følger, så bliver vi lykkelige; vores liv bliver fuldendt. Det er vores mission.

Indisk embedsmand: Nuvel, De har kort forklaret formålet med Deres besøg.

Prabhupāda: Ja.

Indisk embedsmand: Og selvfølgelig, som De ved, vi har...Vi ved nu, at det er en verdensomspændende bevægelse, og vi er glade for, at den endelig har nået Mauritius. Og vi håber, at der vil være plads til denne bevægelse, og med Deres velsignelse.

Prabhupāda: Hvis De venligst giver mig muligheden, så kan jeg forklare Dem, hvor vigtig denne bevægelse er, og hvordan alle burde tage imod den. Selvom det er meget let, men folk er ikke uddannede. Så lad os forsøge i fællesskab. Folk kan tage imod det og blive lykkelige.

Indisk embedsmand: Så mange tak, Swāmījī, håber deres ophold vil bære frugt efter det lange og ihærdige arbejde, som De har udført over hele verden. Vi håber De vil være...

Prabhupāda: Jeg ønsker at møde de ledende mænd fra dette sted.

Indisk embedsmand: Ja. Helt sikkert.

Prabhupāda: For hvis de forstår vigtigheden af denne bevægelse, så vil min mission blive fuldbragt.

Indisk embedsmand: Vi har muligheden for at opleve det.

Prabhupāda: Ja. Yad yad ācarati śreṣṭhaḥ tat tad evetaro janaḥ (BG 3.21). I Bhagavad-gītā siges det: lederne, hvad end de gør, så følger de almindelige mennesker efter.

Indisk embedsmand: Følger de.... Det er fint, ja.

Prabhupāda: Så hvis lederne af Mauritius forstår vigtigheden af denne bevægelse, så er jeg sikker på, at det virkelig vil gavne alle.

Indisk embedsmand: For alle. Ja. Så mange tak, Swāmījī, på vegne af folk fra Mauritius og alle vores venner, og NBC TV som har været så venlige. Her har vi formanden. Og vi er meget taknemmelige mod Dem.

Prabhupāda: Tak.