DA/Prabhupada 1039 - Koen er vores mor, fordi vi drikker hendes mælk. Hvordan kan jeg benægte at hun er moderen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1038
Næste side - video 1040 Go-next.png

Koen er vores mor, fordi vi drikker hendes mælk. Hvordan kan jeg benægte at hun er moderen
- Prabhupāda 1039


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Prabhupāda: En anden ting er, hvordan kan du støtte, at dyredrab ikke er en synd?

Yogeśvara: (comment justifier que tuer les animaux n'est pas péché)

Cardinal Danielou: (que tuer les animaux n'est pas péché?) Bhagavān: Hvordan kan du retfærdiggøre det?

Cardinal Danielou: Ja, fordi vi, vi tænker, at der er forskel på naturen, mellem et menneskes liv, åndeligt liv, og biologisk, biologisk liv, og vi tænker, at alle skabelser af dyr og planter er givet af Gud til mennesket, for at hjælpe mennesket til at... Jesus, Deres Nåde, sagde at kun ånden er de ægte levende væsner, og det der er tilovers er tilsyneladende og eksisterer ikke rigtigt, og sådan tænker vi. Vi tænker at dyr, planter ikke er ægte levende væsner, en verden af noget tilsyneladende og at kun du den menneskelige person er et ægte levende væsen. Og at i den forståelse er den materielle verden uvigtig.

Prabhupāda: Nuvel, jeg følger, hvad du siger. Forestil dig at du bor i dette hus. Så du er ikke dette hus, det er fakta.

Cardinal Danielou: Ja. Ja.

Prabhupāda: Men hvis jeg kommer og bryder ind i dit hus, er det så ikke besværligt for dig?

Cardinal Danielou: Jo, helt sikkert. Det er helt sikkert ubehageligt.

Prabhupāda: Så hvis jeg forårsager ubehag til dig, er det så ikke kriminelt?

Cardinal Danielou: Det er ubehageligt for mig, men er...

Prabhupāda: Nej. Hvis jeg giver dig ubehag, er det så ikke kriminelt? Er det ikke syndfuldt?

Cardinal Danielou: Jeg tænker, at hvis der er en alvorlig grund, så er det ikke ødelæggende for den åndelige mand selv. For eksempel er det fuldstændigt muligt at bruge realiteten af den materielle verden, af den naturlige verden til det værdifulde endemål af menneskelige evner. Vi tænker, at det er et spørgsmål om motivation. Der kunne være dårlige grunde til at dræbe et dyr. Men hvis drabet af dyret giver mad til børn, mænd, kvinder... Vi ont faim. Qui, ont faim? Hengiven: Sulten.

Cardinal Danielou: Sulten, vi er sultne, det er legitimt, legitimt... Vi har...det er svært at indrømme at i Indien, comment dit-on les vaches?

Yogeśvara: Køerne.

Cardinal Danielou: Oui, køer. Det er ikke tilladt at slå en...?

Yogeśvara: Ko. Cardinal Danielou: ...en ko for at give sultne børn og de...

Prabhupāda: Nej, nej, fra en anden synsvinkel, vi drikker køernes mælk. Derfor er hun moder. Er det ikke sandt?

Yogeśvara: (Il dit que,On boire le lait de vache, donc elle est notre mere n'est ce pas?)

Cardinal Danielou: Oui. Oui, ja, helt sikkert, helt sikkert, men...

Prabhupāda: I forhold til den Vediske version har vi syv mødre, ādau-mātā, den oprindelige mor, guroḥ patnī, den åndelige mesters hustru...

Cardinal Danielou: Ja. Bhagavān: Forstår du?

Yogeśvara: (Il dit que selon la vision vedique il existe sept mères, pour la humain, donc la mère naturel...)

Prabhupāda: Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī, præstens hustru.

Yogeśvara: (prochainment..)

Cardinal Danielou: ...

Prabhupāda: Rāja-patnikā, kongens hustru, dronningen.

Cardinal Danielou: Oui.

Prabhupāda: Fire. Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, dhenur. Dhenu betyder ko.. Dhenur dhātrī. Dhātrī betyder amme. Tathā pṛthvī. Pṛthvī betyder jorden. Dette er de syv mødre. Så koen er moder, fordi vi drikker mælk, koens mælk.

Cardinal Danielou: Ja.

Prabhupāda: Hvordan kan jeg nægte, at hun er moder? Så hvordan kan vi støtte at slå moderen ihjel?

Cardinal Danielou: Ja, ja, det er et motiv. Men vi tænker at, det...

Prabhupāda: Derfor er det sådan i Indien, at de der er kødspisere, de tilrådes... Det er også under restriktioner. Tilrådes at slå et lavere dyr som geder ihjel , selv op til bøflen. Men at dræbe koen er den største synd.

Cardinal Danielou: Ja, ja, ja, ja. Oui, oui... Jeg ved det, jeg ved det. Og det er svært for os, svært...


Prabhupāda: Ja, fordi koen er moder.

Cardinal Danielou: Ja, ja, sådan er det.

Prabhupāda: Du, du tager mælken fra moderen, og når hun bliver gammel, kan hun ikke give dig mælk, skal hun så dræbes?

Cardinal Danielou: Ja.

Prabhupāda: Er det et godt forslag?

Yogeśvara: (Est-ce que c'est une bonne proposition que quand la vache devien tros vieille, pour donner du lait on la tue?)

Cardinal Danielou: Oui, oui, oui.

Yogeśvara: Han siger ja. Han siger: "Ja, det er et godt forslag. "

Cardinal Danielou: Hvis folk er sultne, menneskets liv er vigtigere end koens liv.

Prabhupāda: Derfor fordi vi udbreder denne Kṛṣṇabevidsthed, beder vi folk om ikke at spise kød af nogen slags.

Cardinal Danielou: Ja, ja.

Prabhupāda: Men hvis du er nødt til at spise kød under særlige omstændigheder, så spis kødet fra et lavere dyr. Slå ikke køerne ihjel. Det er den største synd. Og så længe man er syndfuld, vil man ikke være i stand til at forstå, hvad Gud er. Men menneskets opgave er at forstå Gud og at elske Ham. Men hvis han forbliver syndfuld, kan han hverken forstå Gud, for slet ikke at tale om at elske Ham. Derfor, i det mindste i det menneskelige samfund må denne ondsindede opretholdelse af slagterier stoppes.

Cardinal Danielou: (qu'est qu'il dit?)

Yogeśvara: (Il dit que lorsque, il est recommande dans les ecriture vedique, si l'on doit manger de la viande c'est mieux de tuer les animaux inférieur a la vache. Donc ces abattior qui existe actuelment, doit etre fermé si l'on doit avancer l'espèce humaine )

Cardinal Danielou: Oui, oui, oui. Jeg tænker at måske er dette ikke en essentiel pointe. Jeg tænker, at i denne verden er det godt at bruge forskellige religioner. Det vigtige er at elske Gud.

Prabhupāda: Ja. Cardinal Danielou: Men de praktiske bud kan variere.

Prabhupāda: Nej. Som med Gud, hvis Gud siger at: "Du kan gøre dette," det er ikke synd. Men hvis Gud siger at: "Du kan ikke gøre det", er det synd.