DA/Prabhupada 1053 - Bare fordi du må styre samfundet, betyder ikke, at du må glemme den virkelige ting

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1052
Næste side - video 1054 Go-next.png

Bare fordi du må styre samfundet, betyder ikke, at du må glemme den virkelige ting
- Prabhupāda 1053


750522 - Conversation B - Melbourne

Prabhupāda: Din krop, dig selv, alt tilhører Gud. Denne krop er en materiel krop. Den materielle energi, jord, vand, luft, ild - alt tilhører Gud. Havet tilhører Gud, vand, det store vand. Du har ikke skabt det, dine forfædre har heller ikke skabt det. Så denne krop er lavet af jord, vand, luft, ild, fem elementer. Så din... Kroppen er også Guds. Som en sjæl, er jeg også del og eje af Gud. Så alt tilhører Gud. Det er Kṛṣṇabevidsthed. Vi erklærer falskt at, "det er vores." Det er māyā. Māyā betyder, det der ikke er fakta. Det er betydningen af māyā. Madhudviṣa: Śrīla Prabhupāda, denne opfattelse at alt tilhører Gud, den kan ikke fungere, med mindre alle tror på, at alt tilhører Gud.

Prabhupāda: Så er alle måske gale. Det forandrer ikke fakta. Hvis en galning kommer ind i dette rum, og han slås, "jeg er ejeren. Ud med jer," så er det ikke fakta.

Raymond Lopez: Jeg kan forstå, du ved, du talte om havet og så videre. Men det er til, for at folk kan bruge det.

Prabhupāda: Bruge det. Du kan bruge det. Tena tyaktena bhuñjīthāḥ (ISO 1). Det er det Vediske påbud. Det der er givet til dig, brug det. Lige som en herre der har fem sønner. Han giver den ene søn, "dette er din ejendom. Dette er din ejendom. Dette kan du bruge." Men sønnerne må være klar over at, "det er faderens ejendom, som han har givet til os." På samme måde siges det i Vedisk śāstra at: "Alt tilhører Gud, og hvad end Han har givet dig, kan du bruge. Træng ikke uretmæssigt ind på andres."

Raymond Lopez: Men hvis Han har givet...Du sagde, at hvis Han har givet noget til dig og ikke er trængt ind på andres, men der er specielle ting, som en person har, eller en gruppe personer har. Som, jeg tror, det sandt og sige kan...

Prabhupāda: Og oprindeligt må vi acceptere, alt tilhører Gud. Som med faderen og sønnerne. Sønnen må vide; "Ejendommen tilhører faderen." Det er virkelig viden. Nuvel, "hvad end min far har givet mig, vil jeg bruge. Hvorfor skulle jeg trænge ind på andres, min anden broder, det som han har fået fra faderen?" Det giver mening. "Hvorfor skal jeg slås med min anden broder? Min far har givet ham denne ejendom, så lad ham bruge den, og hvad end han har givet mig, lad mig bruge det. Hvorfor skulle jeg trænge ind på hans ejendom?" Det giver god mening.

Raymond Lopez: Jeg kan forstå det, når du siger; "Træng ikke ind på andres folks ejendom." Og jeg tror, at jeg forstår dig ret, at hvad du siger er at, hvis du har noget, hvis nogen giver dig noget og en anden ønsker at bruge det, så lad ham gøre det. Det kan jeg forstå. Men kan du ikke komme til et stadium, og kan du ikke af og til komme til et stadium, hvor du af en eller anden grund ikke vil have, at han skal bruge det?

Prabhupāda: Vil jeg ikke bruge min ting?

Madhudviṣa: Han siger, at hvis nogen ikke vil... Hvis du ikke vil have, at nogen skal bruge, hvad du har. Hvis nogen prøver at tage med magt...

Prabhupāda: Nej, det er noget andet.

Raymond Lopez: Der kunne opstå en situation, hvor du ikke vil have nogen til at bruge, hvad du brugte af en bestemt grund. Måske brugte du det selv på det tidspunkt. Den situation kan opstå, at du ikke vil...

Madhudviṣa: Vi tror på, at alt tilhører Gud. Hvis en anden ikke tror på denne opfattelse og prøver på at bruge det...

Prabhupāda: Det er forkert, siger jeg. Det er hans fejlopfattelse.

Wally Strobes: Nuvel, hvordan bilægger du, eller hvordan løser du en situation... Hvis alt tilhører Gud, vi skal sørge for at samfundet fungerer, og...

Prabhupāda: Men du glemmer ikke, at alt tilhører Gud. Selvom du sørger for at samfundet fungerer, betyder det ikke, at du glemmer det virkelige.

Raymond Lopez: Så jeg er ikke imod denne tanke overhovedet. Men sagen er i vores, det system vi arbejder under har en anden opfattelse.

Prabhupāda: Det bør korrigeres. Det bør korrigeres.

Raymond Lopez: Det bør...undskyld?

Prabhupāda: korrigeres.

Madhudviṣa: korrigeres.