DA/Prabhupada 1070 - Tjeneste er det levende væsens evige religion

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Rendering of Service is the Eternal Religion of the Living Being - Prabhupāda 1070


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

I henhold til den ovennævnte forståelse af sanatana dharma bør vi forstå forestillingen om religion fra ordet dharmas sanskrit mening Det betyder det, der er en konstant ved et særligt objekt. Som allerede nævnt, når vi snakker om ild, er det på samme tid indforstået, at der er varme og lys sammen med ilden. Uden varme og lys giver ordet ild ingen mening. På samme måde må vi finde frem til den del af et levende væsen, som altid er tilstede. Denne konstante del af et levende væsen er dets evige kvalitet, og denne evige del af det levende væsens kvalitet er dets evige religion. Da Sanātana Gosvāmī spurgte Herren Śrī Caitanya Mahāprabhu om svarūpa— vi har allerede diskuteret alle levende væseners svarupa svarupa eller det levende væsens oprindelige position, svarede Herren, at den oprindelige position af et levende væsen er at udføre tjeneste til den Højeste Personlige Guddom. Og hvis vi analyserer denne udtalelse fra Herren Chaitanya, kan vi se, at alle levende væsener er konstant engagerede i at tjene, at udføre tjeneste til andre levende væsener. Det ene levende væsen tjener det andet i forskellige kapaciteter, og ved at gøre dette, nyder det levende væsen livet. Et lavere dyr tjener et menneske som en tjener tjener sin herre, A tjener herre B, og B tjener herre C, og C tjener herre D og så fremdeles. Under de omstændigheder ser vi, at en ven tjener sin ven, og en mor tjener sin søn, eller en hustru tjener sin mand eller manden tjener sin hustru. Hvis vi undersøger sagen i denne ånd, kan det ses, at der ingen undtagelse er på det i det levende væsens samfund, hvor vi ikke ser tjeneste foregå. Politikeren præsenterer sit manifest for folket, for at overbevise folket om sin kapacitet til at tjene. Folket afgiver også sine værdifulde stemmer til politikeren, i forhåbning om at politikeren vil tjene samfundet. Butiksindehaveren tjener kunderne, og kunstneren tjener kapitalisten. Kapitalisten tjener sin familie, og familien tjener overhovedet i henhold til det levende væsens evige kapacitet. På den måde kan det ses, at intet levende væsen er undtaget fra at udføre tjeneste til et andet levende væsen, og derfor kan det konkluderes, at tjeneste er den konstante egenskab ved et levende væsen, og vi kan derfor trygt konstatere, at det at udføre tjeneste, er det levende væsens evige religion. Når en person hævder at tilhøre en eller anden tro med henvisning til tid og fødsel og omstændigheder, og således hævder et være hindu, muslim, kristen, buddhist eller en hvilken som helst anden sekt og undersekt, er sådanne påtegnelser ikke sanatana dharma. En hindu kan forandre sin tro og blive muslim eller en muslim kan blive hindu eller kristen, men under alle omstændigheder har sådan forandring i religiøs tro intet at gøre med den evige beskæftigelse at udføre tjeneste til andre. Hvadenten man er muslim, kristen eller hindu, så er man ikke desto mindre nogens tjener, så ved at proklamere sin særlige tro giver man ikke udtryk for sanatana dharma, men det konstante, uafvigelige egenskab ved det levende væsen, nemlig at tjene, det er sanatana dharma. Så vi er faktisk alle forbundet med den Højeste Herre gennem tjeneste. Den Højeste Herre er den højeste nyder, og vi de levende væsener er for evigt Hans højeste tjenere. Vi er skabt for Hans nydelse, og hvis vi deltager i denne evige nydelse sammen med den Højeste Personlige Guddom, kan vi blive lykkelige, ikke på nogen anden måde. Uafhængigt, som vi har forklaret, at uafhængigt kan en del af kroppen, hænderne, fødderne, fingrene, eller en hvilken som helst anden del, ikke blive lykkelige uden at samarbejde med maven. På lignende vis kan det levende væsen aldrig blive lykkeligt uden at udføre kærlig tjeneste til den Højeste Herre. I Bjagavad Gita anbefales det ikke at tilbede forskellige halvguder, og det anbefales ikke fordi... Det siges i Bhagavad Gitas 7. kapitel, i vers 20, Herren siger, , kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ. De der er drevet af lyst, kun de tilbeder halvguder eller nogen anden end den Højeste Herre, Krishna.